Startlaphoz Csatlakozz!

Az FRSZ Viviane Reding asszonyak, az Európai Bizottság alelnökének

BE-1049 Brüsszel
B e l g i u m

Tisztelt Alelnök Asszony!

Tavaly június hónapban megkereséssel fordultam Önhöz, melyben felhívtam a figyelmét arra, hogy a magyar Országgyűlés olyan törvény elfogadására készül, mely az Európai Unió Alapszerződésében és Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogelveket és emberi jogokat megsértve, mintegy 600 ezer ember nyugellátását fogja megvonni.

Bővebben
Közigazgatási szakszervezetek tiltakoznak a kormányzati létszámcsökkentés ellen

A BELÜGYI ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (BRDSZ),
KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (KSZSZ),
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ)
KÖZLEMÉNYE
A
KORMÁNYZATI LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

Bővebben
Rektori konferencia: állásfoglalás a 2012-ben a felsőoktatásba államilag támogatott képzésre felvehetők létszámáról és a keretszámok elosztásáról

Rektori konferencia: állásfoglalás a 2012-ben a felsőoktatásba államilag támogatott képzésre felvehetők létszámáról és a keretszámok elosztásáról.

Bővebben
A Magyar Orvosi Kamara közleménye

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a közelmúltban szerzett tudomást arról, hogy múlt év decemberében egy saláta-törvény részeként benyújtott képviselői módosító indítvánnyal megváltoztatták az 1999. évi, a gazdasági kamarákról szóló CXXI. törvényt.

Bővebben
1004/2012. (I. 11.) Kormány határozata

A létszámleépítésről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg. A legtöbb dolgozót, több mint 2300-at a kormányhivataloktól kell elküldeni.Több mint 6700 álláshely szűnik meg a közszférában a kabinet döntése értelmében. A rendelkezés szerint a kormány az idei költségvetési hiánycél teljesítése és a hatékonyan működő állam kialakítása érdekében döntött a leépítésekről. A felmentések kezdőnapja legkésőbb január 18.

A Kormány 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozata a kormányzati létszámcsökkentésről

    A Kormány a 2012. évi költségvetési hiánycél teljesítése, valamint a hatékonyan működő állam kialakítása céljából a következő határozatot hozza:

1. A Kormány a mellékletben felsorolt költségvetési szerveknél az ott meghatározott mértékű létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el. A költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a mellékletben foglaltakhoz képest magasabb mértékű létszámcsökkentést is elrendelhet.

    Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői érintett költségvetési szervek vezetői

    Határidő: a felmentések kezdőnapja: legkésőbb 2012. január 18.
a Külügyminisztérium fejezet esetében a mellékletben meghatározott létszám 50 százaléka tekintetében legkésőbb 2012. január 18., a további 50 százalék tekintetében 2013. január 18.

2. A létszámleépítést az érintett szervek számára az e határozat hatálybalépésekor engedélyezett - a kormánytisztviselők esetében a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. Határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerinti - létszámkeret figyelembevételével kell végrehajtani. A miniszterek
tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert a saját, illetve - a Korm. határozatban szereplő - a felügyeletük és irányításuk alá tartozó szervek vonatkozásában a végrehajtott létszámcsökkentéssel korrigált, engedélyezett létszámkeretekről, figyelembe véve a létszámkereteket érintő további változásokat is.

   Felelős: miniszterek

    Határidő: 2012. február 29.

3. A Kormány felkéri a fejezetet irányító szervek vezetőit, vizsgálják meg, hogy a leépítésekhez kapcsolódó egyszeri kiadások fedezetét a 2011. évi maradvány, illetve a tárgy évi költségvetés terhére tudják-e biztosítani. A vizsgálat eredményéről tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert.

    Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői érintett költségvetési szervek vezetői

    Határidő: folyamatosan

4. Amennyiben az egyszeri költség biztosítására fejezeten belül nincs mód, kérelmezni lehet - az államháztartásért felelős miniszter útján - a többletköltségek központi finanszírozását.

    Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői

    Határidő: kérelem benyújtására legkésőbb 2012. február 29.

5. A Kormány felkéri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy a 4. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatos ellenőrzést végezze el.

    Felelős: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

    Határidő: 2012. július 31.

6. A Kormány a létszámleépítéshez kapcsolódóan az elbocsátottakat támogató rendszer létrehozása érdekében - külön Intézkedési Terv alapján - Karrier Híd Program indítását rendeli el.

    Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával

    Határidő: azonnal

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök

***
MAGYARKÖZLÖNY o 2012. évi 3. szám 401
Melléklet az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozathoz
Fejezet / költségvetési szerv


Létszámcsökkentés

(álláshelyek száma)

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatás 83
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 35
Nemzeti Közigazgatási Intézet 14
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 37
Igazságügyi Szakértői Kutató Intézetek 47
Nemzeti Államigazgatási Központ 128
Fővárosi és megyei kormányhivatalok 2343
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 7
Közpolitikai Kutatások Intézete 5
Balassi Intézet 14
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 54
Wekerle Sándor Alapkezelő 52
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 7

ÖSSZESEN 2826

MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnökség igazgatás 19

ÖSSZESEN 19

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás 63
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 188
Földmérési és Távérzékelési Intézet 35
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172
Országos Meteorológiai Szolgálat 34
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (jogutód szervei, Belügyminisztérium fejezettel közösen) 14
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 236

ÖSSZESEN 742

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Belügyminisztérium fejezet 200

ÖSSZESEN 200

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatás 14
Nemzeti Innovációs Hivatal 6
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 53
Magyar Államkincstár 243
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 21
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 8
Nemzeti Külgazdasági Hivatal 5

ÖSSZESEN 350

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 577

ÖSSZESEN 577

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatás 54
Országos Atomenergia Hivatal 58
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Energia Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság 19
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 22
Közlekedésbiztonsági Szervezet 3
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 12
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 106
Közreműködő Szervezetek 119

ÖSSZESEN 393

402 MAGYARKÖZLÖNY o 2012. évi 3. szám

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külügyminisztérium fejezet 279

ÖSSZESEN 279

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 39

ÖSSZESEN 39

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatás 43
Egyéb kulturális intézmények 110
Egyéb oktatási intézmények 31
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 25
Gyógyító-megelőző ellátás országos intézetei (ebben Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) 67
Közgyűjtemények 32
Művészeti intézmények 227
Nemzeti Sport Intézet 17
Nemzeti Sportközpontok 103
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 70
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 167
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 11

ÖSSZESEN 903

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Központi Statisztikai Hivatal 70

ÖSSZESEN 70

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és szervei 162

ÖSSZESEN 162

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 159

ÖSSZESEN 159

Bővebben
A Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének közleménye

Észrevétel a Népszabadság "Biztonsági cégekbe próbál beépülni az alvilág.." című írásához.

    Már oly sokszor leírtam, hogy így ma már szinte nevetséges, hogy megint erre kell reagálni, de mivel a kamara megint a szakszervezetekkel jött elő, így nem hagyjuk szó nélkül az alaptalan vádaskodását. Először is gyorsan szögezzük le, hogy a kamara, mint köztestület mit is tett és mit is kellet volna tennie a szakmáért?(!)

    Amit tett: kényszerítette a munkajogviszonyban állókat (dolgozókat) a kötelező tagdíj befizetésére a törvény szerint, de nem adott érte semmit a munkavállalóknak cserébe. Ugyan állítják, hogy volt (van) egy pár olyan kedvezmény pl. kedvezményes Suzuki vásárlás, vagy utazási kedvezmény nyaraláskor, vagy telefonos flottaszolgáltatás és még lehetne sorolni egy párat, de mivel az eddigieknél csak nagyságrendi problémák voltak (nem a munkavállaló pénztárcájához volt, van szabva) így szinte értelmetlen is erre hivatkozni. Sok éve vagyok a szakmában, de meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy szabadságon vagy öt éve nem voltam és ki sem fizették, tehát itt van egy dolog kapásból, amiben például a kamara tudott volna , ha akar lépni, de nem tette!

    A munkabérünket alapul véve nemhogy autót, de még "levegőt sem" lehet venni belőle a flotta telefon, hááát ….., az meg úgy működik, hogyha az utcáról bemegyek ugyan azt a szolgáltatást megkapom talán még olcsóbban is ! - de hagyjuk ezeket a dolgokat van ami ennél sokkal izgalmasabb!- idézem a cikkben írt állítást: "

    Négy évvel ezelőtt egyes Magyarországon piacra törő multinacionális vagyonvédelmi cégekhez köthető szakszervezetek tisztségviselő magánemberként bepanaszolták az országot a kötelező kamarai tagság miatt. Azzal érveltek, hogy az évi 6000 forintos tagdíj elviselhetetlen terheket jelent a vagyonőrök számára." Hát ez a megközelítése a dolognak igencsak bizarr egy kicsit. A kötelező kamarai tagság intézményét a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság teljes egészében, tehát a munkaadói és a munkavállalói oldal együttesen támadták meg.

    Nem "tisztségviselő magánemberek", hanem egy erre is hivatott testület aminek az a feladata, hogy a szakma tisztáságért, szakmaiságáért a munkáltatók és a munkavállalók törvényes és tisztességes tevékenységét meghatározza, segítse, létrehozhasson, olyan a munka világában résztvevők számára előnyös szerződések létrejöttét mint például a Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (MBÁKSZ), amit kamara úgy lehetetlenített el, hogy a kamarai tisztségviselők, akik egyben, vagy legalábbis egy részük tagja volt az akkori Munkaadói oldal vezetésének, ellenezték! - emiatt a ÁKSZ -t nem lehetett kihirdetni a teljes ágazatra.

    Ennek messzemenő következményei lettek a munkavállalókra nézve a nem egységes foglakoztatási feltételektől kezdve a munkabérekig bezárólag sok mindenre hatással volt. Jogos a kérdés, hogy ez miként is lehetséges, hát egyszerűen úgy, hogy a kamarai alapszabály csak a munkavállalóra nézve, vetítve, volt hátrányos jogkövetkezményű, ilyen volt pl. a munkavégzéstől történő eltiltás!!!! - ez önmagában olyan mértékű arrogancia, amit egy jogállamban lehetetlen elképzelni.

    Ezt egy Bírósági végzés megteheti egy civil szervezet szerintem NEM ! Igaz, ilyenkor az érv úgy szól, hogy a törvény így rendeli, a tevékenység csak a kamarai tagság mellett végezhető, de ez ellen mi már a tv. kihirdetésekor is tiltakoztunk!- úgy látszik igazunk volt már akkor is. Azt, hogy mi ezek után az Európa Bizottsághoz fordultunk (jogosan, mint ahogyan az élet igazolta) értelemszerű volt. A kormány a Bizottság többszöri felszólítása után is csak mellé beszélt (szoc.-lib. koalicíó 2009. -ben) az új kormány meg nem várta meg az újabb felszólítást, tette a dolgát és korrigálta törvényt az Uniós követelmények szerint. Szóval valahogy így néz ki az igazság.

Bővebben

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector