Startlaphoz Csatlakozz!

Alternatív konfliktuskezelési mód

Munkaügyi perekben nagy segítség a mediáció

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. máj. 26. hétfő, 16:46

Sokat elárul egy társadalomról az, hogy a konfliktusos helyzetek kezelésére milyen intézményes megoldások léteznek. Közhely, hogy a magyar ember szeret pereskedni, a konfliktusokat érzelmi oldalról közelíti és felülről várja az üdvözítő megoldást. Kelet- és Nyugat-Európa között e tekintetben is szemmel látható a különbség. Németországban például a munkaügyi perek jelentős része a felek egyezségével zárul – írja az ugyvedvilag.hu.

A közvetítői eljárás Nyugat-Európában
 
  A mediáció, mint alternatív konfliktuskezelési mód, Nyugat-Európában sokkal inkább elterjedt, mint hazánkban. Sokan, akik a technika fejlődése és az információk könnyebb elérhetősége okán néhány évtizeden belül a klasszikus ügyvédi tevékenység hanyatlását jósolják, a mediációt, mint a jövő ügyvédei számára kínálkozó „menekülési útvonalat” emlegetik.
 
   Míg azonban hazánkban a közvetítői eljárás gyerekcipőben jár, Nyugat-Európában számos területen – így például a családjogi konfliktusok, kereskedelmi jogi viták területén – nagy népszerűségnek örvend és a köztudatban is hatékony vitarendezési eljárásként él. Jelen írásomban elsősorban a németországi gyakorlatot veszem e tekintetben górcső alá.
 
Az uniós követelmények
 
   A 2008/52/EK irányelv foglalkozik a polgári jogi és kereskedelmi jogi területet érintően a mediáció kérdésével és fogalmaz meg követendő célokat az egyes tagállamok felé. Az említett elvárásoknak a tagállamok 2011. május 20-áig voltak kötelesek eleget tenni és a megfelelő szabályokat a nemzeti jogszabályokba beilleszteni.
 
   Az Európai Unió (EU) szintjén tehát teljesen egységes szabályozás nincsen a mediációs eljárást illetően, az alapok azonban nagyon hasonlóak az egyes országokban. Különbségek inkább a gyakorlatban mutatkoznak, amelyek azonban elsősorban a történelmi-kulturális gyökerekre vezethetők vissza.
 
   Németországban a jelenleg hatályos mediációs törvény európai összehasonlításban viszonylag későn, 2012-ben született meg és került kihirdetésre.
 
  A törvény rögzíti, hogy a közvetítői eljárás lényege, hogy azt a felek szabad akaratukból veszik igénybe és a mediátor segítségével – aki egy független, pártatlan, megfelelő képesítéssel rendelkező személy – a vitás kérdés megegyezéssel való lezárására törekszenek.
 
   Lényeges, hogy a mediátor nem hoz döntést az ügyben, csupán a felek álláspontjának összehangolására, a párbeszédük koordinálására fókuszál. A közvetítői eljárás lényege az, hogy a felek maguk határozzák meg a megállapodásuk feltételeit és vállaljanak érte felelősséget, ne harmadik személytől várják a megoldást.
 
   Németországban – hasonlón a magyar szabályozáshoz – mediátori képesítést valójában bármely diplomás szerezhet, aki meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik. Jogi tanácsadást ugyanakkor a vonatkozó törvényi előírások értelmében kizárólag ügyvédek végezhetnek.
 
   Németországban – felismerve az ügyvédi hivatást érintő jövőbeni kihívásokat – egyre több ügyvéd-mediátor működik, akiket a közvetítői tevékenység során is kötnek az ügyvédi hivatásra vonatkozó szabályok, mint például a titoktartási kötelezettség.
 
   Németországban is létezik az ún. bírósági mediátor intézménye, aki tulajdonképpen mediátori képesítéssel rendelkező bíró, és aki nem azonos a pert tárgyaló – és a peres eljárás során egyezségre törekvő – bíróval.
 
Mediáció a német munkaügyi gyakorlatban
 
   A közvetítői eljárás Németországban is elsősorban a családi jogban és a kereskedelmi jogban terjedt el szélesebb körben. A munkaügyi konfliktusok kezelésében kevésbé népszerű. Ennek okai a német peres eljárási szabályokban és azok gyakorlati leképeződésében keresendők.
 
  A német munkaügyi bírósági eljárás ugyanis két – egymástól jól elkülöníthető – részből áll. Az első tárgyaláson – ellentétben a hazai gyakorlattal – kizárólag a felek közötti egyeztetés zajlik, amikor is a tárgyalást vezető bíró ismerteti az ügyben releváns jogszabályi előírásokat és konkrét egyezségi javaslatokat fogalmaz meg a felek számára.
 
   Az egyeztetést és annak eredményeként a megegyezést nagyban elősegíti a tárgyalás kevésbé formalizált jellege, nyugodtabb légköre. Az eljárás során például nem tulajdonítanak annak túlzott jelentőséget, hogy melyik peres fél melyik oldalon ül, nem elvárás, hogy a felek állva nyilatkozzanak, ezzel is kifejezve a bíróság iránti tiszteletüket. Lényeges továbbá, hogy a felek nem egymással szemben, hanem egymás mellett, egy félkörívben elhelyezett asztalnál foglalnak helyett, ezzel is a mellérendeltséget és nem az egymással való szembenállást sugallva.
 
   Az egyeztetési tárgyaláson a felek higgadtan kifejthetik az álláspontjukat, feltárhatják a sérelmeiket. Az ehhez szükséges idő rendelkezésre áll. Sokszor a vita már ezáltal nyugvópontra kerül.
 
  Vélhetőleg a fenti gyakorlatnak is köszönhetően Németországban a munkaügyi perek jelentős része egyezséggel zárul.
 
   Ami mindemellett a közvetítői eljárás igénybevétele mellett szólhat, az a költséghatékonyság, gyorsaság, bizalmasabb légkör. Ez utóbbit a nyilvános bírósági tárgyalás alkalmával nem lehet megteremteni.
 
   A hazai gyakorlattal való összehasonlítás során a fent említett szempontokon túl fontos azt is értékelni, hogy Németországban a felek a konfliktusok kezeléséhez másként közelítenek, más elvárásokkal érkeznek. Az ugyanakkor mindenképpen kijelenthető, hogy a német minta kevésbé a formalitásokra, sokkal inkább a gyors és hatékony megoldásokra fókuszál.
 
Forrás: ugyvedvilag.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Munkaügyi perekben nagy segítség a mediáció.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector