Startlaphoz Csatlakozz!

Olcsóbban tudnak a munkaerő-kölcsönzéshez hasonló szolgáltatást nyújtan

Diákmunka: az iskolaszövet kedvezményrendszere

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. június 11. szerda, 10:21

A nyár közeledtével a családok életében és a híradásokban egyaránt egyre több szó esik a diákok munkavégzéséről. Négyrészes cikksorozatunkban diákok munkavégzési lehetőségeit, ezen belül kiemelt figyelemmel az iskolaszövetkezeti foglalkoztatást igyekszünk átfogóan bemutatni. A munkajog.hu cikksorozatában az iskolaszövetkezet kedvezményrendszerét tekintik át.

Az iskolaszövetkezetek kedvezményrendszere
 
   Az iskolaszövetkezetek nem működhetnének kedvezmények nélkül. Munkaerő-piaci jelenlétüket az biztosítja, hogy olcsóbban tudnak a munkaerő-kölcsönzéshez hasonló szolgáltatást nyújtani, de annak díjainál alacsonyabb árért.
 
    Amennyiben a szolgáltatás fogadójának arról kell döntenie, hogy igénybe vesz-e szakképzetlen, gyakorlatlan, munkavégzésre alacsonyan szocializált, kisebb felelősségvállalási hajlandósággal rendelkező és a munkavégzésre a teljes munkaidőnél biztosan kevesebb időt fordítani képes munkavállalót, akkor ez a döntés csak akkor lehet ésszerű, ha e döntésével nagyobb költséget tud megtakarítani, mint amennyibe e hiányosságok kerülnek. Azonos ár mellett az a szolgáltatás, amit az iskolaszövetkezet nyújt, életképtelen lenne.
 
   A legrégebben fennálló, és a diákok magasabb nettó keresetét biztosító kedvezmény az iskolaszövetkezetben dolgozó, nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanuló illetve hallgató tag munkavállalók bérének egészség-biztosítási járulék, nyugdíjjárulék és munkaerő-piaci járulék alóli mentesség.
 
 Ezt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény (Tbj.) 5.§ (1) bek. b) pontja biztosítja akként, hogy a nappali tagozaton tanulmányokat folytató iskolaszövetkezeti tagot kiemeli a törvény hatály alól.
 
  E szabályt az indokolhatja, hogy a diákok nappali tagozatos jogviszonyuknál fogva a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pont szerint egyes társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak, továbbá a jogalkotó e tevékenységet nem a munka világa, hanem az oktatás részeként kezeli.
 
  A munkavállalói járulékokat váltó munkaerő-piaci járulék alóli mentességet korábban az Flt. tartalmazta, amely a mentességet technikailag a munkaviszony fogalmának szűkítésével biztosította [Flt. 58.§ (5) bekezdés a) pont]. A törvény szövege most is tartalmazza a hivatkozott rendelkezést, azonban a munkaerő-paci járulékfizetési kötelezettséget ma már a Tbj. 18. § (1) bekezdés a) pont állapítja meg, így a korábban hivatkozott kivétel az egészségbiztosítási járulékon és nyugdíjjárulékon kívül a munkaerő-piaci járulékra is kiterjed.
 
   Munkaerő-piaci járulékot a miatt nem kell fizetni az iskolaszövetkezeti tagnak az e jogviszonya alapján végzett munkájával keresett béréből, mert ha az iskolaszövetkezet nem tud munkát adni neki, a nappali tagozatos tanuló nem válik álláskeresővé, nem lesz jogosult álláskeresési járadékra vagy segélyre, így az ennek fedezetéül szolgáló járulék befizetésére sem kötelezhető.
 
   Gazdasági súlyát tekintve jelenleg a legjelentősebb kedvezmény a szociális hozzájárulási adó alóli mentesség. Ez az adófajta a Tbj.-ben rögzített munkáltatói járulékokat váltotta fel. 2012-ig a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok alól az iskolaszövetkezet a már tárgyalt Tbj. szabály alapján mentesült.
 
   E kedvezményt még ebben a korábbi időszakban jogosulatlan versenyelőnyre való hivatkozással megtámadták az Alkotmánybíróságon. A beadványt az Alkotmánybíróság a 19/B/1999 határozatában elutasította, és döntését a tevékenység nagyobb ráfordításaival (diákok szervezésének specialitása) indokolta, valamint a jogalkotó azon jogának elismerésével, mely szerint a szociálisan hátrányos csoportokat támogathatja, sőt kötelessége támogatni.
 
   Az e járulékokat váltó szociális hozzájárulási adó alól az ezt bevezető, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a 455. § (2) bekezdés b) pontjával a jogalkotó megtartotta ezt a kedvezményt.
 
   Az iskolaszövetkezet a fent felsoroltakon kívül a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján mentes a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól, valamint a Tao. tv. 10. § alapján a társasági adót nem a nyeresége után, hanem csak a megállapított osztalékra köteles fizetni.
 
   A fenti kedvezmények indokoltságát az elmúlt húsz évben sokan sokféle alapon vitatták, azonban az iskolaszövetkezetnek a fiatalok elhelyezkedésében, munkatapasztalat-szerzésében, kapcsolatrendszerük kiépülésében betöltött segítő szerepét és valós pozitív ráhatását nem vonták kétségbe, amely viszont a kedvezmények nélkül nem jöhetne létre.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Diákmunka: az iskolaszövet kedvezményrendszere.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector