Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Rendkívüli munkaidő a gyakorlatban

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. június 11. szerda, 13:39

Jelen írásunkban a munkaidő beosztásával, elszámolásával kapcsolatos szabályok közül a munkavállalókat és munkáltatókat egyaránt érzékenyen érintő rendkívüli munkavégzést vesszük górcső alá. Az alábbi bírósági döntés még a régi Munka törvénykönyve szerint született, de a vonatkozó szabályok az új törvényben is tovább élnek – írja a munkajog.hu.

  Jogesetünkben a felperes keresetében többek között a rendkívüli munkaidőben végzett munkadíjának, valamint az éjszakai pótlékának megfizetésére is kérte kötelezni az alperest, perköltség fizetése mellett. A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét e vonatkozásban elutasította.
 
   A munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2003. február 2-ától 2004. április 22-éig terjedő időben állt az alperes alkalmazásában a P. Borozóban mint kiszolgáló. A borozó hétfőtől szombatig mindennap 5 órától 23 óráig volt nyitva, vasárnapi napokon változó nyitva tartás mellett 6 és 19 óra között.
 
   A felperes bejelentése alapján a munkaügyi felügyelőség ellenőrzést tartott a vendéglátó egységben, és megállapította, hogy az alperes nem tartja be a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartására vonatkozó törvényi előírást, nem készített a munkavállalói részére munkaidő-beosztást, nem tartja be a napi munkaidő hosszára vonatkozó törvényi korlátozást, nem fizet a munkavállalóinak éjszakai munkavégzés esetén járó éjszakai pótlékot. Felhívta az alperest, hogy mutassa be a felperes foglalkoztatására vonatkozó iratokat. Az alperes ezt követően a felperessel aláíratott havi teljesítménylapokat csatolt, amelyek napi négyórás munkavégzést igazoltak.
 
  A munkaügyi bíróság álláspontja szerint a tanúvallomások, valamint a becsatolt iratok alapján megállapítható, hogy a felperes 2003. február 2-ától 2004. április 22-éig terjedő időben alkalmazásban állt az alperesnél mint eladó. Minden második nap 5 órától 23 óráig terjedő időben végzett munkát. A felperes elmaradt rendkívüli munkaidőben végzett munkája ellenértéke a perbeli időszakra az elsőfokú bíróság álláspontja szerint megítélhető. Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasította.
 
   A mindkét fél fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével a munkaügyi bíróság ítéletét a rendkívüli munkavégzés díjazása tekintetében helybenhagyta.
 
   A másodfokú bíróság álláspontja szerint az alperes nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének nem, illetőleg csak részben tett eleget. A munkáltatót terhelte a perben annak bizonyítása, hogy a naponta 5 órától 23 óráig nyitva tartó borozóban milyen munkaidő-beosztás mellett, a felperesen kívül még kik végeztek munkát a perbeli időszakban.
 
   Ezen bizonyítási kötelezettségének az alperes nem tudott eleget tenni, így a felperes állításait alátámasztó bizonyítékok összességének mérlegelésével helyesen jutott az elsőfokú bíróság arra a következte­tésre, hogy a felperes jogviszonya 2003. február 2-ától 2004. április 22-éig folyamatosan fennállt, és ezen idő alatt éjszakai időben és a törvényes munkaidőt meghaladóan végzett munkát.
 
   Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet „megváltoztatását”, és a törvénynek megfelelő határozat hozatalát kérte. A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bíróság nem találta alaposnak. A bíróság ítéletében kifejtette, hogy az 1992. évi Mt. vonatkozó szabályai alapján a munkáltató határozza meg és tartja nyilván a munkaidő-beosztást, tehát köteles nyilvántartani a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejét is. A munkáltató e kötelezettségének nem tett eleget, ezért a bíróságok a közvetett bizonyítékok alapján helytállóan következtettek a felperes által végzett túlmunka idejére.
 
   Ebből a szempontból értékelték a biztonsági szolgálat nyilvántartását, amelyből megállapítható volt az üzlet nyitvatartási rendje. A tanúvallomások alapján az eljáró bíróságok jogszabálysértés nélkül jutottak arra a következtetésre is, hogy a felperes a perbeli időben egyedül végzett munkát az alperesnél. Ebből következően pedig a bíróságok a jogszabályoknak megfelelően határozták meg a felperest megillető elmaradt munkabér összegét is.
 
   A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a ­másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta (BH2009. 120).
 
   Az Mt. továbbra is a munkáltató kötelezettségeként szabályozza – egyebek mellett – a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását. Ezen kötelezettség alól a munkáltató csak akkor mentesülne, ha a munkavállaló foglalkoztatására kötetlen munkarendben került volna sor [Mt. 96. § (3) bekezdés]. Annak alkalmazására azonban a munkavállaló munkakörére tekintettel jogszerűen nem kerülhet sor, mivel a munkavégzés önálló megszervezé­sének lehetősége sem merülhet fel egy borozóban kiszolgálóként, a nyitva tartáshoz alkalmazkodni köteles munkavállaló esetében.
 
   A korábbi szabályozástól eltérően – a munkáltató számára könnyebbséget jelentve – a nyilvántartás az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakészen tör­ténő feltüntetésével is vezethető lenne [Mt. 134. § (3) bekezdés]. Azaz, a munkáltató nyilvántartási kötelezettségének ma már azzal is eleget tudna tenni, ha a munkavállaló adott hónapra irányadó munkaidő-beosztását tartalmazó dokumentumra mindennap rávezetné a beosztástól eltérő időszakban történő munkavégzés idejét, és maga a dokumentum csak havonta egyszer, a hónap végén kerülne aláírásra.
 
  A fentebb tárgyalt esetben azonban ez, nyilvántartás hiányában, szintén nem jelent érdemi változást. Erre tekintettel a bíróság ma is minden bizonnyal elfogadná a rendelkezésre álló közvetett bizonyítékokat a rendkívüli munkavégzés mértékének megállapítása során.

Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Rendkívüli munkaidő a gyakorlatban.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector