Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Hogyan kapjuk meg a fizetésünket?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. június 26. csütörtök, 08:33

A tranzakciós illeték bevezetése kapcsán előtérbe kerültek a bérek kifizetési módjával kapcsolatos kérdések, ezért érdemes áttekinteni a bérkifizetéshez kapcsolódó előírásokat. Milyen szabályok vonatkoznak a munkabér elszámolására és melyek a munkabér kifizetésére? Cikksorozatunk második részében a munkabér kifizetéséről és az erre vonatkozó szabályokról lesz szó – írja a munkajog.hu.

 A munkabér kifizetése
 
  A munkabér kifizetésére vonatkozó előírásokat a Munka Törvénykönyve 157-158. §-ai tartalmazzák. Alapvető szabály, hogy a munkabért a tárgyhónapot követő hónap10. napjáig ki kell fizetni.
 
   Speciális szabály, hogy a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Időkorlátot nem határoz meg erre vonatkozóan a törvény. Azonban előírja, hogy az alapbér felének megfelelő összegű előleget – legalább havonta – fizetni kell.
 
A bér kifizetése utalással, vagy készpénzben történjen-e?
 
   A Munka Törvénykönyve 158. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni.
 
  2012. július 1-jétől megszűnt az a korábbi előírás, mely szerint a munkáltató a munkabér számlára történő utalását csak kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján tehette meg.
 
   Az elmúlt évtizedekben folyamatosan szűnt meg a készpénzben történő munkabérfizetés, ma már szinte minden munkavállaló átutalással kapja a bérét. A munkavállaló munkabérének bankszámlára történő utalása a legkényelmesebb módja a bérfizetésnek, azonban ehhez nem ragaszkodhat a munkáltató. Alapesetben nem kötelezheti a munkáltató a munkavállalót bankszámlanyitásra, azért, mert bérfizetési kötelezettségét banki átutalással kívánja teljesíteni.
 
  A Munka Törvénykönyve előírása szerint a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni, így a felek megállapodásától függ, hogy a munkabér készpénzben vagy bankszámlára utalással kerül-e kifizetésre. A banki átutalásról a készpénzes kifizetésre történő váltás is a felek, vagyis a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján lehetséges.
 
  Ha a munkavállaló folyószámlaszámot jelöl meg a munkabérfizetés teljesítéséhez, akkor átutalással teljesíthet a munkáltató, de ha erre nem kerül sor, úgy készpénzben kell kifizetni a munkabért. Ez azt jelenti, hogy általános esetben munkáltató nem utasíthatja a munkavállalót jogszerűen arra, hogy bankszámlát nyisson valamely pénzintézetben, illetve bankszámla számot adjon meg utalás céljára. Kollektív szerződés ugyanakkor rendelkezhet arról, hogy a munkabér kifizetése bankszámlára utalással történjen az adott munkáltatónál, ugyanis a Munka Törvénykönyve nem tiltja azt, hogy a munkabér fizetési módjai közti választási lehetőségre vonatkozó szabálytól kollektív szerződésben eltérjenek.
 
   Amennyiben kollektív szerződés rendelkezése írja elő a bankszámlára utalást, az valamennyi - a kollektív szerződés hatálya alá tartozó – munkavállalóra érvényes, függetlenül attól, hogy tagja-e a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek vagy sem.  Ha a kollektív szerződés a munkabér átutalásáról rendelkezik, a munkavállaló nem követelheti a készpénzben történő kifizetést.
 
A munkabér utalására vonatkozó szabályok
 
   A Munka Törvénykönyve 158. § (2) bekezdése alapján munkabér számlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen. Figyelembe kell venni az utaláshoz szükséges átfutási időket is, ami szükségessé teheti a fizetés napja előtt indított utalást. A kifizetési határidőt tartani kell utalással történő bérfizetés esetén akkor is, ha a munkavállaló a bérfizetés napján jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.
 
A munkabér készpénzben történő kifizetésének speciális szabályai
 
   A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, amennyiben a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén. A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes munkabért, valamint az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért is.
 
   A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli.
 
   Készpénzben történő kifizetés esetén a munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki. Postai átutalás formájában történő kifizetés kizárólag akkor lehetséges, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt.
 
   Ezek a szabályok egyértelműen csak készpénzben történő bérfizetésre vonatkoznak, a fizetési számlára történő utalást nem érintik, mert a számlára utalt bérhez a munkavállaló hely- és időbeli korlátozás nélkül hozzá juthat. 
 
A munkabér kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat
 
   A munkabér kifizetése – ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást – a munkavállaló részére költséget nem okozhat.
 
   Ez a kitétel azonban nem jelenti azt, hogy a munkáltatónak meg kellene fizetnie a bankszámlanyitás, illetve a bér bankszámláról történő felvételének a költségeit. A költségmentesség azt jelenti, hogy a munkáltató az utalás költségeit nem háríthatja át a munkavállalóra. A fizetési számláról a munkabérhez jutás, és a munkabér elköltésének banki költségei (pénzfelvétel díja, bankkártya díja, számlanyitás díja, rezsi utalásának díja stb.) a munkavállaló költsége. Mivel a munka Törvénykönyve szabályai alapján a munkavállalónak választási lehetősége van az utalás és a készpénzes bérkifizetés között, a felmerülő banki költségek nem háríthatók át a munkáltatóra.
 
   Ez akkor is így van, ha a gyakorlatban a fizetési módok közti választást a munkavállalónál egyéb szempontok is determinálják, pl. a munkahely biztos megszerzése és megtartása érdekében inkább a munkáltató igényeinek jobban megfelelő utalás érdekében bankszámlaszámot ad meg. A bankszámlanyitás és fenntartás nem munkavállalói kötelezettség, hanem csak egy lehetőség, ennek okán a költséget nem lehet a munkáltatóra terhelni. Mivel a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy kívánnak-e bankszámlát nyitni vagy készpénzben kérik a fizetésüket, és azt is, hogy melyik banknál, milyen banki költségek mellett vezetnek számlát, a munkáltató csak az átutalással kapcsolatos költséget köteles viselni, a banki költségeket nem, hiszen nem munkáltatói utasításra teszi azt.
 
  A munkáltató a fizetési számla megnyitásának és fenntartásának költségeit, csak akkor köteles megtéríteni, ha kifejezetten a munkabér átutalással történő kifizetése céljából, a munkáltató érdekében hozta létre a fizetési számlát a munkavállaló. Ilyen eset lehet, ha kollektív szerződés alapján kötelezi a munkáltatót bankszámlaszám megadására a fizetés utalása céljából. Ha kollektív szerződés így rendelkezik, akkor nem beszélhetünk "egyéni döntésről", és ekkor felmerülhet a pénzfelvétellel járó költségek megtérítési kötelezettsége. Azonban a munkavállaló a bankszámláját az esetek döntő többségében nem csupán bérutalás céljára használja, hanem onnan fizeti csoportos beszedési megbízással a rezsijét, és utalásokat is teljesíthet.
 
   Emellett a munkabér felvételével kapcsolatos banki költségek csökkentésére több lehetőség is rendelkezésre áll. Ilyen például, megállapodás a munkabér kifizetésének készpénzben történő kifizetésére, a havi kétszeri alkalommal, összesen 150 000 Ft-ig ingyenes készpénzfelvételi lehetőség kihasználása, illetve a munkáltató valamelyik bankkal történő megállapodása kedvezőbb pénzfelvételi költségekről.

Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Hogyan kapjuk meg a fizetésünket?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector