Startlaphoz Csatlakozz!

A munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja

Munkaköri leírás: ezt a hét dolgot írja bele

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. július 08. kedd, 13:59

A munkaköri leírás, nem része a munkaszerződésnek, de vitás kérdések eldöntésében a munkaügyi bíróságok minden esetben kérik a feleket a munkaköri leírások becsatolására is. A munkaköri leírás a munkavállaló részére nyújt tájékoztatást és ezt a munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, de nem határozhat meg olyan feladatokat amelyeket a munkavállaló nem képes rendes munkaidejében ellátni. Miket célszerű mindenképp beleírni a munkaköri leírásba? – írja a Piac@Profit.

   A munkaszerződést a munkavállaló munkába állása előtt (legkésőbb a munkába állásakor) írásban kell megkötni, a munkaköri leírást ezt követően, legkésőbb 15 napon belül kell a dolgozóval írásban közölni. Jogszabály ugyan nem szabályozza, de fontos kelléke a munkaügyi dokumentumoknak. A munkaköri leírás határozza meg a munkavállaló “helyét” az adott gazdálkodó szervezetben, szabályozza az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a munkáltató munkahelyi kötelezettségeit, a munkaszerződésben meghatározott béren felül a további juttatásokat, a bérfizetés időpontját, a szabadság kiadását és minden egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat – magyarázza Dr. Hajdu-Dudás Máriamunkajogász. Nem célszerű a munkaszerződésben tételesen felsorolni az ellátandó feladatokat, hiszen ebben az esetben a módosításhoz közös megegyezés szükséges, míg a munkaköri leírást a munkáltató a változó körülményeknek megfelelően módosíthatja, mivel nem része a munkaszerződésnek – hangsúlyozza a munkajogász. (Itt összefoglaltunk néhány olyan tartalmi elemet, amelyet feltétlenül érdemes rögzíteni az alkalmazottak munkaszerződésében.)
 
   A munkakör azoknak a feladatoknak az általános meghatározása, amelyeket a munkavállalónak a munkaszerződés alapján teljesítenie kell. A munkavállaló csak olyan munkák elvégzésére utasítható, amelyek e feladatcsoportba tartoznak. A munkakör tehát csak általánosan, keret jelleggel rögzíti az ellátandó feladatokat. A munkakör leírás nem más, mint ezek részletes kifejtése, egy lista arról, hogy mi minden teendő tartozik az adott munkakörhöz
 
  
A munkaköri leírásnak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia:
1. A munkakör megnevezése és a munkaköri kód (FEOR)
 
   Megegyezik a munkaszerződésben lévő munkakörrel. A munkaköri kóddal könnyen azonosíthatóvá válik a munkakör.
2. A munkavállaló közvetlen felettese, közvetlen beosztottja, helyettesítője
 
   Célszerű a személyek helyett a munkaköröket meghatározni, így elkerülhető, hogy ha változás történik az alkalmazott személyében, módosítani kelljen a munkaköri leírást is.
 
3. Feladatkör
 
   Ez a munkaköri leírás érdemi része, itt kell ügyelni a feladatok részletezésére. Bevett gyakorlat, hogy a munkaköri leírásban a feladatok felsorolását a munkáltató egy általános mondattal zárja, amelyben fenntartja magának a jogot további, „egyéb” teendők meghatározására. Ez a megfogalmazás önmagában nem tilos, a munkaköri leírás tehát nyílt felsorolásban is rögzítheti a feladatokat – írja az ado.hu. Ugyanakkor ez természetesen nem hatalmazza fel a munkáltatót arra, hogy olyan feladat elvégzését rendelje el erre hivatkozással, amely nyilvánvalóan nem része a munkakörnek. Azaz, az „egyéb feladat” is csak a munkakörbe tartozó lehet. Ezt persze megfogalmazhatjuk a másik oldalról is: ha a munkaköri leírás ugyan nem tartalmaz kimondottan egy feladatot, de az vitán felül a munkakör része, úgy annak ellátását a munkavállaló nem tagadhatja meg.
 
4. Felelősségi kör
 
   A munkavállaló felelős a határidők és minőségi követelmények betartásáért. Itt részletezni is lehet, hogy a minőségi követelmények mit takarnak. Részletezni kell, hogy milyen irányítói, döntési és ellenőrzési felelőssége és jogköre van az adott munkakörben dolgozónak.
 
5. A munkakör betöltésének követelményei
 
   A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, egyéb speciális tanfolyam szükségessége írható elő. Továbbá, ha van technikai feltétele, azt is ide kell írni.
 
6. A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok
 
   Ilyen lehet például a szervező, tájékozódó, döntő, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő,tárgyaló készség.
 
7. Munkakapcsolatok
 
   A dolgozó munkája során kapcsolatot tart mindenkori felettesével, közvetlen munkatársaival.
 
   A munkaköri leírásba célszerű beírni azt is, hogy az abban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, húzza alá Dr Hajdú-Dudás Mária. A munkaköri leírás a munkakör betöltőjének csak a legfontosabb feladatait tartalmazza. A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szereplő eseti vagy rendszeres feladatokat, ha annak szükségessége felmerül vagy erre vezetőitől utasítást kap.
 
 A munkaköri leírást ajánlott az alábbi nyilatkozattal  célszerű zárni:
 
   Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
 
Forrás: Piac@Profit

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Munkaköri leírás: ezt a hét dolgot írja bele.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector