Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Bojkottálható-e a munkakörátadás?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. szeptember 09. kedd, 10:30

 Mellőzhető-e bizonyos esetekben a munkakör átadása a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor)? A 2012. évi I. törvény, azaz a Munka törvénykönyve (Mt.) 80. paragrafusának (1) bekezdése előírja, hogy „a munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.”- írja az ugyvedvilag.hu.

   Ez a szabály első mondatában a munkavállaló kötelezettségeként fogalmazza meg a munkakörátadást és a munkáltatóval történő „elszámolást” minden olyan esetre, amikor megszünteti a munkaviszonyát [ezek az Mt. 64. § (1) bek. szerint: a felmondás, az azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés], valamint a munkaviszony megszűnésének eseteire is [Mt. 63. § (1): a munkáltató jogutód nélkülimegszűnése, munkáltató gazdasági egységének átvétele más munkáltató által – korábban használt megnevezéssel: munkáltatói jogutódlás -, határozott idő lejárta], második mondata pedig a munkáltató kötelezettségeként azt, hogy biztosítsa mindkét munkavállalói kötelezettség teljesítésének (teljesíthetőségének) feltételeit.
 
   Az első mondat megfogalmazása az „elszámolást” illetően félreérthető, mert úgy tűnik, mintha csak a munkavállalóra hárulna ilyen kötelezettség, pedig nyilvánvalóan a munkáltató oldalán is van elszámolási jellegű teendő, kötelezettség – ezt az említett paragrafus (2) bekezdése erősíti meg, melyben megjelöli a munkáltató teendőit, igaz, hogy csak a munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetére szűkítve (értelemszerűen mindkét felmondási módra). A jogszabályi megfogalmazás ellenére megalapozottan állítható, hogy a munkabér-kifizetési és igazolás-kiadási kötelezettség például a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetési, vagy a határozott idő lejártából adódó munkaviszony-megszűnési esetekben is fennáll.
 
   Az „elszámolás” körébe tartoznak a törvényben megjelölt munkabéren és egyéb járandóságokon felül például a munkaruha, védőruha, munkaeszközök, a munkavállaló által használt eszközök (például telefon vagy gépkocsi), valamint a sokféle jogcímen lehetséges munkavállalói tartozások (például jogalap nélkül kifizetett munkabér, tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsön, munkabérelőleg, stb.) is.Számos munkaügyi perben volt eldöntendő kérdés, hogy jogszerűnek minősül-e a munkavállaló részéről munkaviszonyának megszüntetése abban az esetben, ha felmondásának indoka megalapozott, ha annak közlése szabályszerű, ha – azonnali hatályú felmondás esetén – a törvényi határidőt betartotta, de a munkakörét nem adta át, vagy az átadás nem volt szabályszerű (részben vagy egészben nem felelt meg az „előírt rendnek”).
 
  Konkrét perbeli esetben az orvos-asszisztens munkavállaló az írásbeli, azonnali hatályú felmondásának átadása után munkahelyét a munkakör-átadási és elszámolási kötelezettség teljesítése nélkül elhagyta. Álláspontja szerint a munkahelyen maradó munkáltatója (orvos), valamint munkatársa (orvos-asszisztens) minden olyan ismerettel és információval rendelkeztek, amivel ő, ezért munkaköre formális átadása felesleges lett volna, és a munkavégzés az ő távozása után is, minden ismeret birtokában, az átadás nélkül is zökkenőmentesen folytatható volt.
 
   Az eljáró bíróság úgy ítélte meg, hogy a munkavállaló bizonyította felmondása valóságát és okszerűségét, azonban emellett is terheli az Mt. 80. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség. Ítéletében megállapította, hogy a munkavállaló munkahelyéről történt távozásával nem adott a munkáltatójának lehetőséget sem arra, hogy a munkakörátadás módját, feltételeit meghatározza. Ezzel megvalósította az Mt. 80. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségszegést, ami alól még az a – munkáltató által sem vitatott – tény sem mentesíti, hogy neki sem adta át senki a munkakört, amikor elkezdett dolgozni, és az sem, hogy a munkáltató és a munkatárs (orvos, asszisztens) ismerték az átadandó munkakör tartalmát, valamint a konkrét napi információknak is a birtokában voltak.
 
   A megjelölt bírósági határozat okfejtése szigorú, mérlegelést nem engedő Mt.-értelmezést jelent. [Azzal azért lehetne vitatkozni, hogy elégséges-e a munkáltatónak csak a munkaviszony megszüntetésének pillanatában (az írásbeli azonnali hatályú felmondás átadása/átvétele) meghatároznia a munkakör átadásának módját, feltételeit, és nem volna-e életszerűbb elvárni azt, hogy a munkáltató már korábban rögzítse az erre vonatkozó eljárásrendet és megfelelő módon tájékoztassa arról a munkavállalót.]
 
   Az ítélet deklarálja, hogy nem elegendő a megalapozott felmondási ok és annak szabályszerű közlése, a munkakör átadása is nélkülözhetetlen, mert ha ennek elmaradása miatt minősíti a bíróság jogszerűtlennek a felmondást, beáll az Mt. 84. § (1)-(3) bekezdéseiben írt fizetési kötelezettség (összege minimum a felmondási időre járó távolléti díj). Erre a körülményre kifejezetten alkalmazandó a 84. § (4) bekezdés szabálya – amelyet vélhetően azért tartalmaz a törvény, mert a jogalkotó is indokoltnak látta ennek az élethelyzetnek a szabályozását.
 
Forrás: ugyvedvilag.hu
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Bojkottálható-e a munkakörátadás?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector