Startlaphoz Csatlakozz!

Nagyon alacsony a nők aktivitási rátája

Javulnak a számok, Magyarország mégis a sor végén kullog

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. szeptember 22. hétfő, 08:10

 Mélypontra süllyedt a munkaerőpiacon kívüliek aránya az EU egészében. A javuló mutató főleg a nők növekvő munkaerő-piaci részvételének köszönhető az Eurostat szerint. Magyarország azok között az országok között található, ahol még e kedvező tendencia ellenére is nagyon alacsony a nők aktivitási rátája. A statisztikából kiderül: a legjobb munkaképes korosztályban a nők munkaerőpiactól való távolmaradásának fő oka a kiskorú gyermekek nevelése.

   Újabb mélypontra ért tavaly a munkaképes korú lakosság körében az inaktívak aránya az EU28-ban - ez 28 százalékos szintet jelent, ami az elmúlt évek folyamatosan csökkenő trendjének folytatását is mutatja - derül ki az Eurostat 2014. júliusában közzé tett adataiból, amelyben azt elemezték, hogyan változott azok aránya, akik se nem munkanélküliek, se nem alkalmazottak. A csökkenő tendencia legfőképp annak köszönhető, hogy a munkaerőpiacon nőtt a nők részvétele. Az Eurostat ugyanakkor megállapítja: a gazdaságilag inaktív csoport továbbra is heterogén korosztály vagy például az inaktivitás okát tekintve.
 
  Az Eurostat szerint 2002 óta - a gazdasági válság ellenére - a munkaképes korú népesség teljes körében az inaktívak aránya 31,4 százalékról 28-ra esett az EU egészében, azaz ebben az időszakban 9,2 millióval csökkent az inaktívak közel 93 milliós tábora az unió területén.
 
   A javuló számok főleg a nők munkaerő-piaci részvételének növekedéséből adódott: a gyengébbik nem képviselőinek inaktivitási rátája 5,6 százalékkal 39,6 százalékról 34 százalékra esett, míg a férfiaké csak 1,2 százalékkal 23,2 százalékról 22-re mérséklődött 2002 és 2013 között. Ennek következménye, hogy a nemek közötti szakadék is szűkült az EU egészében: a 2002-es 16,4 százalékról 2013-ra 12 százalékra.
 
  Ami jó hír, hogy ez valamennyi tagállamra igaz: míg 2002-ben 12 tagállamban a nemek közötti szakadék mutatója 15 százalék felett állt, addig 2013-ra már csak 5 tagállamban haladta meg ezt a szintet. E téren azonban a tagállamok meglehetősen változatos képet mutatnak: az északi országokban, a balti államokban és Portugáliában 7 százalékpont alatt található ez az érték, míg Máltán (29,2 százalék), Olaszországban (19,8 százalék) és Görögországban (18,9 százalék) jóval az EU-átlag felett van. Utóbbiak azok között az országok között vannak, ahol a nők munkaerő-piaci részvétele nagyon alacsony, 60 százalék alatt van a 15-64 éves korosztály körében. Ebbe a csoportba tartozik Magyarország is (annak ellenére, hogy a magyar adatok is javulást mutatnak e téren) Görögország, Málta, Horvátország, Olaszország és Románia mellett.
 
A fiatalok nagy hányada inaktív
 
   Az inaktivitási ráta jelelntősen függ nemtől, kortól és a képzettségi szinttől: a 15-24 éves korosztály esetében a fiatalok több mint 50 százaléka nincs jelen az EU munkaerőpiacán - ez 57,7 százalékos arányt és 33 millió inaktív fiatalt jelentett 57 millióból 2013-ban -, amit az Eurostat szerint az magyaráz, hogy e korsztály nagy része még az oktatási vagy szakképzési rendszerben van (jobb esetben), így nem dolgoznak és/vagy nem keresnek munkát.
 
   Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy az inaktívak között e korosztály aránya 2009 óta folyamatosan növekszik, mind a nők, mind a férfiak esetében. Ez az uniós statisztikai hivatal szerint a válság hatása is, hiszen az egyre szigorodó munkaerő-piaci feltételek miatt e korosztály képviselői tovább maradnak az oktatási rendszerben, illetve a szülői házban. E korosztály rátája azonban jelentős különbségeket mutat az EU tagállamai között: Hollandiában 30 százalék, Dániában 38,3, míg Luxembourgban 73,7, Magyaroszágon és Olaszországban pedig 72,8 százalék volt 2013-ban. Ezek a nagy különbségek még attól is függnek, hogy sokan a tanulást munka mellett végzik - jegyzi meg az uniós statisztikai hivatal.
 
A nők főleg családi okok miatt nem dolgoznak
 
   Népességét tekintve a 25-54 éves korosztály a legnagyobb csoport, de ez az a korosztály, ahol a legalacsonyabb az inaktivitási ráta is. A férfiak esetében stabilan 9 százalék, a gazdasági helyzettől függetlenül, míg a nőké folyamatosan csökken, de továbbra is magas a férfiakéhoz képest. Ez ebben a korosztályban 212 millióból 31 millió inaktív férfit és nőt jelentett.
 
   Ebben a korosztályban a leginkább szembetűnő a nemek közötti különbség a munkaerő-piaci inaktivitás tekintetében: az EU 28 tagállamában 2013-ban a férfiak körében e korosztálynál mindössze 8,6 százalékos volt a ráta, míg a nőknél 20,8. A férfiak inaktivitási rátája Csehországban (4,2 százalék) és Máltán (5,6 százalék) a legalacsonyabb, míg Horvátországban (16,9 százalék) és Bulgáriában (14,3 százalék) a legmagasabb. Ezzel szemben a nők esetében a legalacsonyabb ráták 2013-ban  Szlovéniában (11,3 százalék) és Litvániában (11,6 százalék), a legmagasabbak pedig Máltán (38,9 százalék) és Olaszországban (34 százalék) voltak az EU-n belül.
 
   Az inaktív nőknek közel fele személyes vagy családi okok miatt volt távol a munkaerőpiactól, míg ez az ok a férfiak esetében csak a 0,6 százalékra volt igaz. Ezen kívül viszont más okok esetében a nemek közötti különbség már nem mutat jelentős eltérést: betegség, valamilyen fogyatékosság, illetve oktatás vagy nyugdíjazás miatt nagyjából ugyan annyi nő és férfi - 5,3 millió férfi illetve 5,4 millió nő - marad távol a munkaerőpiactól.
 
   E korosztályban a 6 éves, vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő anyukáknál a legmagasabb az inaktivitási ráta: 29,4 százalék a korcsoporton belüli összes inaktív nő 18,2 százalékával szemben. A férfiaknál viszont pont a fordítottja az igaz: az EU-ban a férfiak inaktivitási rátája 4,2 százalék szemben a 9,9 százalékos e korosztályban mért összes inaktív férfi arányával. Ezek a tendenciák minden tagállamban - így Magyarországon is - hasonló képet mutatnak. Az inaktivitási ráta a nők körében emelkedeik, ha több gyermeket nevelnek, míg a férfiaké alig változik.
 
Az idősebbek belehúztak
 
  Az 55-64 éves korosztály viszont 2002 óta a legjelentősebb csökkenést mutatta az inaktivitást tekintve - ez az Eurostat szerint főleg az aktív öregedés politikája promótálásának köszönhető. A férfiak inaktivitási rátája ebben a korosztályban 12, a nőké 15 százalékkal csökkent, ami 2013-ban 37 illetve 54 százalékos mutatót eredményezett. Ez ebben a 60 millió főt tömörítő korosztályban 31 milliós tömeg az inaktív.
 
   A korosztályban itt is főleg a nők az inaktívak, az 55-64 éves korosztályban 53,6 százalékuk nincs jelen a munkaerőpiacon, szemben az e korosztályba tartozó férfiak 37,3 százalékával. Itt a fő ok a nyugdíjazás - a férfiak 21,5, a nők 24,5 százaléka adja meg fő okként -, míg a férfiaknál a második leggyakrabban megjelölt indok a betegség - férfiak esetében 9,2, nőknél 8,9 százalék. A gyengébbik nemnél a második leggyakrabban megjelölt ok a munkaerőpiactól való távolmaradásra a személyes vagy családi kötelezettségek - ez a korosztályon belül 7,3 százalék. A férfiakkal ellentétben a nőknél e korosztályban az inaktivitás oka jelentős különbségeket mutat tagállamonként - jegyzi meg az Eurostat.
 
Számít a képzettség
 
   Nem meglepő, hogy a képzettségi szint szintén meghatározó tényező, az alacsony végzettségűek körében jellemzőbb az inaktivitás: a 25-64 éves korosztály körében az alacsony képzettségűek (alapfokú képzettséggel rendelkezők) körében 36,6 százalékos ez az arány, szemben a 20,5 százalékos aránnyal a közép- illetve a 11,4 százalékos aránnyal a felsőfokú végzettségűek körében. Vagyis az alacsony végzettségűek körében több mint háromszor annyian maradnak inaktívak, mint a magasabb képzettséggel rendelkezők, nemtől függetlenül - jegyzi meg az Eurostat.
 
   Az uniós statisztikai hivatal felmérése szerint az EU egészében a közel 93 milliós gazdaságilag inaktív táborból mintegy 18,2 millióan vannak olyanok, akik szeretnének dolgozni - ez az inaktívak 19,5 százalékát jelenti.
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Javulnak a számok, Magyarország mégis a sor végén kullog.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector