Startlaphoz Csatlakozz!

A munkavállaló kikölcsönzése

Bírói gyakorlat az új Mt. tükrében

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. szeptember 26. péntek, 18:33

 Két év már eltelt az Mt. hatálybalépése óta, de a munkaügyi perek néha még első fokon sem érnek véget két év alatt. Viszont az Mt. egyik új szabályával kapcsolatban már ismertetni tudunk egy közzé (még) nem tett, de másodfokú bíróság által is elbírált, jogerős ítéletet – olvasható a munkajog.hu-n.
  
   A jogesetben a munkavállaló munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozott öt hónapig gépszerelő munkakörben, végig ugyanahhoz a kölcsönvevőhöz kikölcsönözve. A kölcsönvevő, indokolást nem közölve, a munkavállaló kikölcsönzésének megszüntetését kérte a kölcsönbeadótól, amelyre hivatkozással a munkáltató felmondást közölt a munkavállalóval. A felmondás indokolása szerint a kölcsönvevő megszüntette a munkavállaló kikölcsönzését, amely az Mt. 220. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül a munkáltatói felmondás Mt. 66. § (2) bek. szerinti lehetséges indokai tekintetében.

   A munkavállaló a felmondás jogellenessége miatt keresetet nyújtott be. Indokolásában előadta, hogy a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között továbbra is fennáll a munkaerő-kölcsönzésre irányuló megbízási szerződés, és a kölcsönbeadó továbbra is kölcsönöz munkavállalókat kölcsönvevőhöz, egyebek mellett ugyanazokra a feladatokra, amiket ő is ellátott. Hivatkozott arra is, hogy mivel a munkáltató fő tevékenysége a munkaerő-kölcsönzés, ezért munkaviszonyának megszüntetése helyett a munkáltató köteles lett volna őt másik kölcsönvevőhöz kikölcsönözni. Az ügynek diszkriminációs vonulata is volt, de a bíróság ezt a szálat még a tényállás felderítése során elvarrta. Felperes ugyanis arra hivatkozott, hogy a munkáltató vallási hovatartozása miatt szüntette meg az ő munkaviszonyát, viszont nem tudta bizonyítani, hogy a munkáltató erről a védett tulajdonságáról tudomással bírt.

   A munkáltató ellenkérelmében a felmondás jogszerűségének alátámasztásaként előadta, hogy maga a törvény minősíti a kikölcsönzés megszűnését a kölcsönbeadó (munkáltató) működésével összefüggő, jogszerű felmondási oknak. A kikölcsönzés megszűnésének tényéből fakad tehát a felmondás indoka. Az1992. évi Mt. még tartalmazott olyan rendelkezést, miszerint a kölcsönbeadó felmondással abban az esetben szüntetheti meg a munkaviszonyt, amennyiben harminc napon belül nem tudja biztosítani a kölcsönzött munkavállaló megfelelő foglalkoztatását. Az Mt. viszont már nem ír elő ilyen kötelezettséget, tehát a munkáltatónak nem kell harminc napot várnia a felmondás közlésével. Hangsúlyozta továbbá a munkáltató, hogy a törvény nem a kölcsönzési megállapodás megszűnését követeli meg, hanem a munkavállaló kikölcsönzésének megszűnését, ami bekövetkezhet a kölcsönzési megállapodás fennmaradása mellett is.

   A bíróságnak abban a jogkérdésben kellett tehát döntenie, hogy a kikölcsönzés kölcsönvevő általi, indokolás nélküli megszüntetésének igazolása elegendő-e az Mt. 220. § (1) bek. alkalmazásához, vagy vizsgálnia kell a kikölcsönzés megszüntetéséhez vezető folyamatot is.

   A bíróság a felperes keresetét elutasította. Indokolásában több helyen is utalt arra, hogy az 1992. évi Mt.-hez képest az Mt. a kölcsönbeadóra vonatkozó kedvezőbb szabályokat állapít meg. Így például az Mt. 220.§ (1) bekezdése a kölcsönzött munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését a kölcsönbeadókra nézve kedvezőbben szabályozza. Egyetértett a bíróság alperes azon érvelésével is, hogy az 1992. évi Mt-vel szemben az Mt. már nem ír elő továbbfoglalkoztatási, munkaviszony fenntartási kötelezettséget. A kölcsönbeadó ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy saját döntése alapján bárkit ténylegesen foglalkoztasson, mivel ahhoz kikölcsönzést fogadó kölcsönvevőre is szükség van. Kiemelte a bíróság, hogy írásbeli kötelezettséget az Mt. a felmondásra ír elő, amely a kölcsönbeadó munkáltató egyoldalú intézkedése. A kölcsönvevőt azonban jogszabály nem kötelezi arra, hogy a kikölcsönzés megszüntetéséről írásban nyilatkozzon, elegendő lehet a kölcsönbeadó telefonos tájékoztatása is. (Megjegyezzük azonban, hogy a bizonyíthatóság érdekében célszerű az írásba foglalás).

   A diszkrimináció kérdését bizonyítottság hiányában nem vizsgálta tovább a bíróság. Hozzátesszük azonban, hogy nem kizárt a kikölcsönzés megszüntetésére alapított felmondás jogszerűségének vizsgálata és jogellenességének megállapítása általános jogelvekbe ütközés miatt (hátrányos megkülönböztetés, joggal való visszaélés).

   A munkavállaló fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet rendelkező részében és indokolásában is helybenhagyta.

   A kikölcsönzés megszüntetésével indokolt felmondás jogszerűségéhez tehát elegendő annak a ténynek a bizonyítása, hogy a kölcsönvevő a kikölcsönzés megszüntetését kérte. A kikölcsönzés megszüntetésének okát – ha csak a felmondás nem ütközik általános munkajogi jogelvekbe - nem vizsgálja a bíróság. Az Mt. 220. § (1) bekezdése tehát a kölcsönbeadóknak egy meglehetősen könnyű eszközt ad a kezébe, ha nem kívánt munkavállalójuktól jogi kockázat nélkül szeretnének megválni.
 
 
Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Bírói gyakorlat az új Mt. tükrében.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector