Startlaphoz Csatlakozz!

Válasz nélkül

Becsapva érzik magukat a vasút, a Volán és a BKV dolgozói

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. december 15. hétfő, 16:09

Becsapva érzik magukat a vasút, a Volán és a BKV dolgozói, miután a kormány év végével kivezetné kor­kedvezményes nyugdíjukat. Az eltökéltebbek a sztrájk lehetőségét is felvetik, de a munkabeszüntetés megszervezése nem kockázatmentes – olvasható a Magyar Narancsban.

   „Az új motorvonatok beszerzése és a munkakörülményeknek sztrájkfenyegetéssel kikényszerített javítása ellenére a mozdonyvezetők többségükben már a 40 évet is megért mozdonyokon, a 21. századi technikához képest ócskavason teljesítenek szolgálatot. Ráadásul a megszakítás nélküli munkarendből adódó rendszertelen életmód is igénybe veszi a szervezetüket, a stressz okozta pszichés terhelés következtében a kollégák körében egyre emelkedik a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata” – érvel Dancsa Attila, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének (MOSZ) ügyvezető alelnöke a vasutasok korkedvezményes nyugdíja mellett. Más érdek-képviseleti vezetők is tiltakoznak az ellen, hogy a kormány 2014. december 31-ével kivezetné az egészségkárosító munkakörökben dolgozók nyugdíjkorhatár előtti ellátását. Gaskó István, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) és a Liga szakszervezeti konföderáció elnöke hangsúlyozza, hogy a nyugdíjkorhatár előtt álló, de a munkavégzésre alkalmatlanná vált emberek tömegével válhatnak munkanélkülivé vagy kényszerülhetnek közmunkára, miután a vállalatok jellemzően nem tudják más munkakörben elhelyezni őket. De azt sem tartja megnyugtatónak, hogy amennyiben a kormány nem hátrál meg, akkor a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton ugyan megfelelő, de mégiscsak 62–64 éves dolgozók fognak autóbuszt, mozdonyt vagy akár repülőt vezetni.
 
  December 3-ra – lapzártánk utánra – a MOSZ békés demonstrációt hirdetett a korkedvezményes nyugdíjak megőrzéséért. A tervek szerint a Nyugati tértől az Országház elé vonuló tüntetés felhívásához a közúti közlekedésben érintett szakszervezetek többsége csatlakozott. A vasutasok, a Volán és a BKV dolgozói úgy érzik, a kormány becsapta őket, sőt jogszabályban rögzített vállalásait sem teljesítette. Egyben megdöbbentőnek tartják, hogy egy minimum másfél évtizedes problémát a hatalom máig nem tudott megnyugtatóan rendezni, most viszont az ő tisztességes visszavonulási lehetőségük elvételével próbálja hirtelenjében megoldani.
 
Elhasználódott
 
  A korkedvezményes nyugdíjba vonulás körülbelül 40 éve működő rendszerét a szervezet fokozott igénybevételével járó és az egészségre különösen ártalmas munkát végzők vehetik igénybe. Főszabály szerint kétévi korkedvezményben részesül az a férfi, aki egybefüggő 10, és az a nő, aki egybefüggő 8 éven át dolgozott ilyen beosztásban. Férfiaknál minden további 5, nőknél minden további 4 év ér plusz egy év kedvezményt jelent. A szóban forgó munkaköröket az 1997-es nyugdíjtörvény végrehajtási rendeletének melléklete sorolta föl oly módon, hogy lényegében átvette a korábbi, számos elavult foglalkozást is tartalmazó listát. A kormányrendelet 2006. december 31-én hatályát vesztette, de az akkori szociálliberális kormány 2010 végéig a mielőbbi felülvizsgálat reményében meghosszabbította az alkalmazását. Hasonlóan cselekedett a Fidesz–KDNP is, először 2012., majd – részben a szakszervezetek tiltakozásának is engedve – 2014. december 31-ig tolta el a korkedvezményes rendszer kifut­tatá­sát. Egy 2011. októberi kormányhatározat 2012. június 30-ig adott haladékot a nemzeti erőforrások miniszterének és a nemzetgazdasági miniszternek, hogy kidolgozzák „a szervezet fokozott igénybevételével járó munkavégzés esetén 2013. január 1-jétől alkalmazható intézkedések és ellátások korkedvezményes nyugdíjat kiváltó rendszerét” – de semmi nem történt.
 
  Az általunk megkérdezett vasutas- és autóbuszos szakszervezetek többsége azt állítja, számos alkalommal kért kormányzati tájékoztatást, ám az Emminél és az NGM-nél is rendre azt mondták, hogy a munka még nem jutott el a társadalmi egyeztetés fázisába. A humántárca a Narancs vonatkozó kérdésére sem válaszolt. Tavaly januárban a Napi Gazdaság arról írt, hogy az Emmi és az NGM közötti nézeteltérések hátráltathatják a munkát, egy foglalkozás-egészségügyben dolgozó forrásunk pedig hozzátette, hogy a munkáltatók sem mindig segítették az egyes munkakörökben észlelhető valós egészségkárosító hatások felmérését. Új megoldás hiányában a munkavállalók a jelenlegi jogszabályok újabb egyéves kitolását követelik, ám a kormány egyelőre nem hajlik erre. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter költségvetés mellé benyújtott törvényjavaslata például kész tényként kezeli, hogy „a korkedvezmény rendszere 2015. január 1-jétől kivezetésre kerül”, így az erre történő valamennyi utalást kigyomlálná a jogszabályokból. Ha minden változatlan marad, akkor január 1-jétől már csak a korábban megszerzett kedvezményeket lehet igénybe venni, újabb éveket nem nyerhetnek a veszélyes munkakörben dolgozók.
 
  A fő érv a rendszer átalakítása mellett a 40 éves munkaköri jegyzék elhasználódottsága. Számos munkakör – így a melegüzemi munkálatok jó része – a technológiai fejlődés következtében megszűnt vagy az egészségre kevésbé ártalmatlanná vált, a több mint 800 tételes jegyzék ma jóformán csak a közlekedési dolgozók, főként a mozdony- és autóbusz-­vezetők számára aktuális. A felülvizsgálat szükségességét a szakszervezetek sem vitatják, bár ők azt is felvetik, hogy a rostálás mellett új munkakörök felvételét is megfontolhatná a kormány, például a vegyipar területéről.
 
  Egyesek amellett érvelnek, hogy a jegyzék megalkotása óta eltelt évtizedek alatt az autóbusz-vezetők munkakörülményei oly mértékben javultak, hogy indokolt lenne őket is levenni a listáról. Az érintettek ezzel nem értenek egyet. „45 év felett kezdenek jelentkezni a szív- és érrendszeri problémák, a gerincproblémák, a magas vérnyomás és a cukorbetegség. Ha előbb tudnak elmenni nyugdíjba a gépjárművezetők, megelőzhető, hogy a munkavégzésre alkalmatlanná váltakat elküldjék” – véli Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke. Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke szerint is olyan közlekedési és pszichés hatások érik az autóbusz-vezetőket, amelyek indokolják a korkedvezmény fenntartását. Baranyai az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tavalyi felmérésére hivatkozva állítja, hogy „az 55 év feletti sofőröknek több mint a fele munkahelyi ártalmaktól szenved. Bár a forgalomban dolgozók megfelelnek az alkalmassági vizsgán, a több évtizedes stressz lassan felőrli az egészségüket: lassul a reflexük, tompul a figyelmük, ízületi bántalmaik vannak, a hektikus munka­beosztás miatt időnként kialvatlanok, s a problémamegoldó képességük sem a régi, sőt a konfliktusokat is rosszabbul tűrik és kezelik, mint akár csak öt évvel ezelőtt.”
 
  A korkedvezményes nyugdíj fedezete 2007-től a munkáltató által fizetett, a bruttó bér 13 százalékának megfelelő korkedvezmény-biztosítási járulék. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2012-es évkönyve szerint e jogcímen több mint 18 milliárd forint folyt be a büdzsébe. A Liga legújabb adatigénylése szerint ugyanakkor 2014-ben havonta átlagosan 10 141 fő részesült 137 ezer forint korkedvezményes ellátásban, ami 16,8 milliárd éves költség. A Policy Agenda elemzése arra is rámutat, hogy a becslések szerint 45-50 ezer korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozó után jövőre már nem folyik be a járulék, az ellátást ugyanakkor a szerzett jogok elve alapján még évekig finanszíroznia kell a költségvetésnek. Az elemző cég azt is felveti, hogy a korkedvezmény kivezetése illeszkedik a kormány 2010-es ígéretéhez a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről. Ennek jegyében rendelték el a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatát, nevezték át a korhatár előtti nyugdíjakat korhatár előtti ellátássá, és szüntettek meg több nyugdíjfajtát.
 
Visszaélés
 
  Jóllehet az általunk megkérdezett érdekképviselők közül többen felhozták, hogy szerencsésebb lett volna konföderációs vagy konföderációk közötti szinten megszervezni a demonstrációt, a közlekedési szakszervezetek mégis egységesnek tűnnek a korkedvezmény kérdésében. Pedig a mozdonyvezetők korábban kiléptek az Autonómoktól, miután a konföderáció bejelentette összeolvadási szándékát két másik tömörüléssel, de a SZAKSZ és a KKSZ között is voltak komoly nézeteltérések. Információink szerint a december 3-i demonstráció után a korkedvezményben érintett munkavállalók képviselői újabb tanácskozáson határoznak a további lépésekről. Minden­esetre egymástól függetlenül több szakszervezeti vezető is azt mondta lapunknak, hogy még egy tüntetésnek nem látná értelmét, és amennyiben a kormány nem hajlandó engedni, sztrájkra készülnek. A közlekedési szakszervezetek munkabeszüntetésének – különösen együttesen – nyilván jelentős lenne a nyomásgyakorló ereje, ám megszervezése előtt számos akadály tornyosul.
 
   A sztrájktörvény 2010. decemberi módosítása jelentősen korlátozta a sztrájkok lehetőségét, különösen a közszolgáltatásban dolgozók érdekvédelmét nehezítette. Nem véletlen, hogy míg a második Gyurcsány-kormány idején rendszeresek voltak a közlekedési sztrájkok, a törvénymódosítás óta egyet sem tartottak. Bekerült a törvénybe, hogy a „sztrájkjoggal való visszaélés” jogszerűtlenné teszi a munkabeszüntetést, és szankcionálhatóvá az abban részt vevő munkavállalókat. Ugyanakkor a jogszabály nem definiálja, mit ért a joggal való visszaélés alatt. A szakszervezetek szerint ez egy gumiszabály, egyetlen célja a munkavállalók és a felelős érdek-képviseleti vezetők megfélemlítése. Új szabály, hogy a lakosságot alapvetően érintő tevékenységek esetében – tömegközlekedés, távközlés, közműszolgáltatás – csak akkor tartható jogszerűen sztrájk, ha az elégséges szolgáltatás mértékét vagy törvény, vagy a munkavállalók és a munkaadó megállapodása rögzíti, vita esetén bíróság mondja ki. A személyszállítási törvény 2012-ben a normál menetrendhez képest városi és elővárosi közlekedésnél 66, helyközi közlekedésnél 50 százalékos járatsűrűséget állapított meg, de ezt a munkáltató megpróbálhatja feljebb tornászni, így nincs kizárva a sztrájkot hátráltató elhúzódó vita sem.
 
   A módosult törvény továbbá jogszerű sztrájkot csak kollektív munkaügyi vita eredménytelen lezárása után enged megtartani. Ezt a rendelkezést a bíróságok több esetben – például mozdonyvezetők vagy BKV-sok kezdeményezéseinél is – úgy értelmezték, hogy jogszabállyal szemben nem is lehet sztrájkolni, csak a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések rendezhetők ily módon. Jóllehet 2013 áprilisában a Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiuma ezzel ellentétesen, kiterjesztő módon értelmezte a sztrájkjogot, állásfoglalása az alacsonyabb szintű bíróságokra nézve nem kötelező. Így egyes szakszervezetek azt fontolgatják, hogy kerülő úton szereznének érvényt munkabeszüntetéshez való joguknak. A munkaadótól azt követelnék, hogy a korkedvezmény megszüntetésével nehéz helyzetbe került dolgozók problémáit orvosolja akár biztosítási alapon, akár átképzéssel és új munkakör felajánlásával. Mivel az érintett cégek jellemzően állami tulajdonúak, a végső költségek ez esetben is a kormánynál csapódnának le, de a munkáltatóval szembeni követelések jogosságát a bíróság a sztrájktörvény megszorító értelmezésével sem vitathatná.

Forrás: Magyar Narancs

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Becsapva érzik magukat a vasút, a Volán és a BKV dolgozói.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector