Startlaphoz Csatlakozz!

A Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexe lenne a sorvezető

„Etikai kódexet kell alkotniuk a magán- és alapítványi iskoláknak

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 19. hétfő, 17:43

Az állami pedagógus csúcsszerv sorvezetőjét követve kellene etikai kódexet alkotnia azoknak a magán- és alapítványi iskoláknak, amelyek nem is tartoznak annak hatálya alá, miközben az egyházi iskolák megint csak kivételt képeznek. Csakhogy a sorvezető, azaz a Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexe még el sem készült. De ha elkészül, akkor se biztos, hogy lesz bármi haszna vagy értelme. Újabb fejezet a magyar közoktatás legújabb kori abszurd történetében – írja a HVG.

   A nemzeti köznevelésről szóló törvény új kiegészítése alapján a nem állami fenntartású és nem egyházi iskoláknak is meg kell alkotniuk a maguk etikai kódexét, mégpedig a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) etikai kódexe „általános etikai alapelveinek figyelembevételével”. Az egyházi iskoláknak pedig ajánlásként kell figyelembe venniük az NPK kódexét. A rendelkezés több szempontból is problematikus.
 
Nincs még érvényes etikai kódex
 
  Egyfelől a Karnak még nincs etikai kódexe. A szervezet elnöke, Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója teljes konszenzus alapján hozná tető alá szöveget. De mi is lenne az etikai kódex feladata, szerepe? Az eduline-nak adott interjújában úgy fogalmaz, a kódex egyfelől segítene meghúzni a határokat: „A kódex egyértelművé teheti, mi az, amit egy szülő megengedhet a tanárral, óvodapedagógussal szemben, és mi az, amit nem. Segíthet abban, hogy a tanár milyen szülői viselkedést, kérést fogadhat még el, és mi az, ami már nem az ő hatásköre, hanem a vezetőségé.” Ugyanakkor a kódex alapján meg lehetne előzni nagy felháborodást kiváltó eseteket (pl. mit szabad és mit nem szabad egy tanár-szülő, tanár-diák viszonylatban). Emellett eljárásokat is lefolytathat, hogy tisztázzon esetleges „pletykákat, szóbeszédeket”. „Az etikai eljárások vége nem tartalmaz szankciót, csak figyelmeztetést. Ha valaki etikai vétséget is követ el, elvehetik a kedvezményét, vagy megszüntethetik a tisztségviselői kinevezését. Az etikai bizottság nem bíróság, és nem is munkáltató. Nem tud és nem is akar kirúgni, a pályáról elűzni embereket, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a tanár milyen hibát követett el”.
 
  A pedagógusok jogait és kötelezettségeit az oktatási törvény szabályozza, az etikai kódex pedig ezeket pontosítja, illetve tájékoztat is a pedagógusokkal kapcsolatos „elvárható magatartásról és hozzáállásról” A már létező etikai kódexek összehasonlítása ugyanakkor kérdéseket vet fel: mennyire összehangolhatók a különböző iskolák elképzelései a már létező etikai kódexek szövege, szellemisége alapján, illetve, ha össze is hangolhatóak, akkor az nem csak egy teljesen általános szöveget fog-e eredményezni, ami a NPK kódexének szükségességét is megkérdőjelezi.
 
A Pedagógus Kar utolér
 
  Horn György, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium igazgatója is ezt pedzegeti. Szerinte az etikai kódex idejétmúlt intézmény, az iskola jogait és kötelezettségeit jogszabályok szabályozzák, a többi az iskolai autonómia körébe tartozik. A Kar, azaz az állam ezzel a húzással leginkább fenyegeti az intézményeket, hisz a jogszabályi megfogalmazás nagyon tág határokat szab (a kar kódexében meglévő „általános etikai elvek figyelembevételével” kell etikai kódexet létrehozni). Ezzel a lépéssel tehát csak az állam hatósugarának érzékeltetése a cél, hogy a független (alapítványi és magániskolák) se érezzék túl jól magukat, akiket egyébként előzőleg 30 százalékos forráselvonással is megfenyegetett a kormány. Horn szerint az is érdekes, hogy az egyházi fenntartású iskoláknak nagyobb autonómiát hagy az állam (nekik csak ajánlás a NPK kódexe), ami egy szekularizált államtól nem a megszokott bánásmód.
 
  A pedagógusokat tömörítő Hívatlanul Hálózat Facebook-csoport is azt kifogásolta a hvg.hu megkeresésére, hogy míg a nem állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben dolgozók nem tagjai a Nemzeti Pedagógus Karnak, az etikai kódexét viszont megpróbálják rájuk kényszeríteni. Ezzel ugyan feloldanák azt az ellentmondást, hogy vannak tanárok, akik nem tartoznak a Karba, mintha nem számítanának tanároknak, viszont egyúttal az érintett intézmények autonómiáját is csökkentenék, hiszen az NPK ajánlása alapján írt kódexet a miniszter fogadja el – vagy sem.
 
Etikaikódexológia
 
  Az etikai kódexek Hoffmann Rózsa volt oktatási államtitkárhoz állnak közel: 1996-ban, majd 2003-ban a Független Pedagógus Fórum kebelén belül megjelentette a Pedagógus Szakmai Etikai Kódexet, és ő jelentette ki 2013-ban, hogy a megalakuló NPK-nak is meg kell alkotnia a saját kódexét „A pedagógusszakmai etikai kódex létrehozására azért van szükség, mert csak a pedagógusoknak nincs etikai kódexük, miközben olyan kényes területen dolgoznak, amit nem lehet minden mozzanatában jogszabállyal szabályozni”.
 
   Persze kérdés, hogy kell-e, és hogy lehet-e. A meglévő etikai kódexek jelentősen eltérnek egymástól szellemiségben és szövegükben is. Ha a Kar valóban konszenzusos szöveget szeretne letenni az asztalra, nehéz lesz közös nevezőre hozni őket. Emiatt két út áll a Kar előtt: vagy elfogultan, értékrendet preferálva alkotja meg a kódexet, és akkor oda a konszenzusosság, vagy a lehető legtágabb keretben alkotja meg a szöveget, de akkor az lényegében értelmét vesztené – hisz így milyen alapon lehetne általa vétségeket elbírálni, eljárásokat lefolytatni.
 
   Akkor tényleg csak az a magyarázat marad, hogy az állam minden oktatási szereplővel érzékeltetni akarja, hol a helye.
 
Be a szervezetbe!
 
   A 2014 közepén megalakult NPK-nak minden olyan pedagógus a tagja, aki állami-önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben dolgozik ebben a munkakörben közalkalmazottként, vezető testülete a pedagógusi önkormányzatiság köztestülete. A pedagógusok automatikusan a szervezet tagjává válnak-váltak, kilépni nem lehet belőle, de a tagság nem ró pluszfeladatokat vagy –kötelezettségeket a tagokra. A megalakuláskor Balog Zoltán elmondta, az EMMI nem akar beleszólni a Kar működésébe, amit az oktatók élő fórumaként képzel el, és kifejezte abbéli reményét, hogy a pedagógusok az itteni aktivitásukkal javíthatnak az oktatás színvonalán. Ugyanakkor az MSZP-s Kunhalmi Ágnes bírálta az „erőszakos” beléptetést, és hogy nem egy alulról szerveződő, szervesen alakuló intézmény alakult meg, hanem egy felülről létrehozott szerv.
 
  A szervezet elnöke, Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója bírálta a jelenlegi oktatási szabályozás elemeit, például a KLIK túlközpontosítását, a tankönyvpiaci államosításból fakadó visszásságokat, azt, hogy az életpályamodell nem támogatja a minőségi munkát, vagy hogy jelentősen korlátozták a túlórapénzt. De összességében úgy vélte, az átalakítások iránya jó.
 
   A Hívatlanul Hálózat közösségi oldal már az NPK megalakulásakor kifogásolta, hogy a pedagógusok egy olyan szervezetben lesznek tagok, amelynek felépítését, szabályrendszerét nem ismerhették, mert még nem létezett. Vitattjuk, hogy a szakma legitimálná a Kart, felvetve, hogy a vezetőségválasztáson kis számban vettek részt kollégák „Kiderült, hogy a szakma jelentős része sem legitimálta az NPK-t, a vezetőségválasztásban a pedagógusok töredéke vett részt.” (2014 szeptember végén az NPK-nak időközi választást kellett kiírnia, mert 50 területi küldötti helyet nem lehetett betölteni jelentkezők híján. Leginkább Bács-Kiskun, Békés, Pest, Jász-Nagykun és Vas megyében, valamint Budapesten volt tapasztalható passzivitás.). Emellett voltak olyan pedagógusok, akik azért hagyták el a pályát, mert nem fogadták el a 2013-as őszi módosításokat, köztük a kötelező belépést a Nemzeti Pedagógus Karba.
 
Forrás:HVG
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - „Etikai kódexet kell alkotniuk a magán- és alapítványi iskoláknak.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector