Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Így változik a tgyás 2015-ben

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 21. szerda, 17:06

Előző cikkünkben a táppénz változásokat tekintettük át, jelen írásban pedig a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj változásaival foglalkozunk - írja a munkajog.hu.

   2014. december 31. napját követő szülések esetén a jogosultság feltételeinek változatlanul hagyása mellett módosult a szülési szabadság idejére járó ellátás összegének megállapítása.
 
  2014. december 31. napját követő jogosultság esetén a terhességi-gyermekágyi segély helyett csecsemőgondozási díj kerül megállapításra.
 
  A 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyv rendelkezései szerint az anya, és az a nő, aki gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vesz 24 hét  szülési szabadságra jogosult.
 
  Eltérő megállapodás hiányában a szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen.
 
  A jelenlegi szabályozás szerint 24 hét szülési szabadságból a jogosult két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadság idejére a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényrendelkezései szerint a szülési szabadságra jogosult nőt csecsemőgondozási díj  illetheti meg.
 
   Csecsemőgondozási díj nemcsak a szülő nőnek, és az örökbefogadó nőnek jár, a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára jár:
a családba fogadó gyámnak is, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
 
   Családba fogadó gyám a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5§. sz) pontja szerint a „az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte, vagy akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta, kivéve, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezték el, vagy akit a gyámhatóság a Ptk. 4:226. és 4:227. §-a szerint más okból rendelt ki gyámként a gyermekvédelmi gyámság alatt nem álló gyermek számára”
a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
annak a férfinek is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
annak a férfinek is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától.
 
   A csecsemőgondozási díj  a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás, fontos, hogy a csecsemőgondozási díj  legkésőbb a gyermek születésének napjával nyílik meg.
 
   Nem változott továbbra is csecsemőgondozási díjra az jogosult aki
a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül
és rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel.
Ha a kérelmező a szülést (jogosultságot) megelőző két éven belül nem rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel, a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámítható:
a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély/ csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivételt képez a hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj - folyósításának az ideje;
közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap;
a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának ideje.
 
  Lényeges változás következett be a csecsemőgondozási díj összegének megállapításában.
 
  Hasonlóan a táppénz napi alapjának a meghatározásához a  nemzeti adóhatósághoz érkező havi bevallásokból kell a csecsemőgondozási díj összegét kiszámítani, a jogszabály úgy rendelkezik, hogy jövedelem a meghatározott időszakra (későbbiekben pontosan meghatározásra kerül) adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem, melyet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült.
 
Az irányadó időszak meghatározása:
folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál.
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapját a táppénz szabályok szerint határozzuk meg ha:
a biztosított rendelkezik az irányadó időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelemmel.
Példa:
a)
A biztosított a következő biztosítási jogviszonnyal rendelkezik
„A” munkáltató 2010. december 20. napjától 2014. június 30. napjáig munkaviszony
„B” munkáltató 2014. július 01. napjától  jelenleg is munkaviszony
Gyermeke született 2015. március 25. napján, mely naptól kérelmezte a csecsemőgondozási díjtat.
 
Irányadó időszak:
2014.07.01-től 2014.12.31-ig

Számítási időszak:
2014.07.05-től 2014.12.31-ig
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező tényleges jövedelem
                                                                    180 naptári nap
 
b)
 
  A biztosított 2013. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. május 22. napján.
 
  Gyermeke születését megelőzően 2015. január 05. napjától 2015. május 21. napjáig veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült.
 
Csecsemőgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:
2014.01.01-től 2015.02.28-ig

Számítási időszak hiányzásokat figyelembe véve:
2014.07.09-től 2015.02.28-ig
 
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező tényleges jövedelem
                                                                    180 naptári nap
, ha a biztosított az irányadó időszak utolsó napjától vissza felé számítva nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de  rendelkezik legalább a  jogosultság kezdő napjától 180 napnyi folyamatos biztosítási idővel,  az irányadó időszak utolsó napjához időben legközelebb 120 napi tényleges jövedelem alapján.
 
Példa:
a)
 
  A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. március 12. napján.
 
  Első gyermeke születését 2012. május 14. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült 2014. május 14. napjáig.
 
  Gyermekgondozási segély folyósítása mellett 2014. május 15. napjától munkába állt,  2014. október 26. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. március 11. napjáig
 
Csecsemőgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:
2014.01.01-től 2014.12.31-ig

Számítási időszak:
 
  A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy
2014.01.01-től 2014.05.14-ig gyermekgondozási díjban,
2014.10.26-tól 2014.12.31-ig táppénzben részesült
 
  Tényleges jövedelemmel 2014.05.15-től 2014.10.25-ig rendelkezik, azaz 164 naptári nappal,
így a számítási időszak a hiányzásokat figyelembe véve: 2014.06.28-tól 2014.12.31-ig
 
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
 
  számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező tényleges jövedelem
                                                                    120 naptári nap
 
b)
A biztosított a következő biztosítási jogviszonnyal rendelkezik
„A” munkáltató 2010. december 20. napjától 2014. október 31. napjáig munkaviszony
„B” munkáltató 2014. november 10. napjától  jelenleg is munkaviszony
Gyermeke született 2015. június 25. napján, mely naptól kérelmezte a csecsemőgondozási díjtat.
 
Irányadó időszak:
2014.11.10-től 2015.03.31-ig

Számítási időszak:
 
   A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy jelenlegi munkáltatójánál 2014. november 30. napjától áll munkaviszonyban, és csak az adott munkáltatónál elért jövedelem vehető figyelembe.
 
   Az adott munkáltatónál tényleges jövedelemmel 2014.11.10-től 2015.03.31-ig rendelkezik, azaz 142 naptári nappal, de rendelkezik a jogosultságot megelőzően 180 naptári napnyi folyamatos biztosítási idővel
így a számítási időszak:
2014.12.02-től 2015.03.31-ig
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező tényleges jövedelem
                                                                    120 naptári nap

   Ha a táppénz szabály alapján – nem lehet megállapítani a csecsemõgondozási díj naptári napi alapját, az ellátás alapja jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része, de ha a biztosított tényleges jövedelme alapján számított naptári napi jövedelem nem éri el minimálbér kétszeresét akkor a tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerzõdés szerinti jövedelmet kell figyelembe.
 
   Figyelem, ha a tényleges jövedelem 30 naptári napnál kevesebb a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.
Szerződés szerinti jövedelem:
betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér másfélszerese,
díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pld: megbízási szerzõdés, egyéni vállalkozónak nem minõsülõ vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerzõdésben meghatározott díj,
mezõgazdasági õstermelõ esetében a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér.
 
Példa:
a)
 
  A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. április 12. napján.
 
  Első gyermeke születését 2013. augusztus 20. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült.
 
   Gyermekgondozási díj folyósítása mellett 2014. augusztus 21. napjától munkába állt,  2014. december 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. április 11. napjáig
 
Csecsemőgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:
2014.01.01-től 2015.01.31-ig

Számítási időszak:
A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180/120 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy
2014.01.01-től 2014.08.20-ig gyermekgondozási díjban,
2014.12.01-től 2015.01.31-ig táppénzben részesült
Tényleges jövedelemmel 2014.08.21-től 2014.11.30-ig rendelkezik, azaz 102 naptári nappal,
így
 
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
 
a minimálbér kétszerese      azaz     105.000.-Ft X 2     azaz     7.000.-Ft
            30                                                     30
                                                         ha a
 
Tényleges jövedelem
bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képező tényleges jövedelem
                                                                    102 naptári nap  
nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét azaz 7.000.-Ft-ot a csecsemőgondozási díj  a naptári napi tényleges jövedelem napi átlaga.
 
b)
 
  A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. április 12. napján.
 
  Első gyermeke születését 2013. augusztus 20. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült.
 
  Gyermekgondozási díj folyósítása mellett 2014. október 21. napjától munkába állt,  2014. november 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. április 11. napjáig
Csecsemőgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:
2014.01.01-től 2015.01.31-ig

Számítási időszak:
 
 A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180/120 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy
2014.01.01-től 2014.10.21-ig gyermekgondozási díjban,
2014.11.01-től 2015.01.31-ig táppénzben részesült
Tényleges jövedelemmel 2014.10.21-től 2014.10.31-ig rendelkezik, azaz 11 naptári nappal,
így
 
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja:
 
a minimálbér kétszerese      azaz     105.000.-Ft X 2     azaz     7.000.-Ft
            30                                                     30
                                                         ha a

   A biztosított  tényleges jövedelme 30   naptári napnál kevesebb, így a távolléti díjat kell figyelembe venni,  ha a távolléti díj nem éri el a minimálbér kétszeresét, a távolléti díj harmincadrésze képezi az ellátás alapját.
 
   A csecsemõgondozási díj  folyósítását szüneteltetni kell ha a jogosult bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelõszülõi foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresõtevékenységet folytat.
 
Keresõtevékenység alatt a következõt kell érteni:
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban (pld: munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony), valamint egyszerûsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.
 
  Nem minõsül keresõtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdõnapját megelõzõen végzett tevékenységbõl származó jövedelem - ideértve a szerzõi jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is - , ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.
 
  Nem változott és továbbra sem folyósítható az ellátás a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a jogosult  teljes keresetét megkapja, ha a  keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemõgondozási díj.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Így változik a tgyás 2015-ben.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector