Startlaphoz Csatlakozz!

Kifizetés, levonások

A munkabérfizetés szabályai

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 26. hétfő, 11:12

Mi a különbség a munkabér és a személyi alapbér között? Mikor és hogyan kell fizetni? Mennyit tilthatunk le maximum a jogosan járó bérből? A Piac&Profit összeszedte a válaszokat.

   Munkabérnek minősül minden, a dolgozónak a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás. Nem számítanak bele a (bruttó) munkabérbe a természetbeni juttatások, amelyek lehetnek a munkáltató által előállított termékek vagy szolgáltatások, céges eszközök, pl. telefon vagy gépjármű magáncélú használata, a cafeteriaelemek, mint az étkezési jegy stb., a költségtérítések, így a bérlet, útiköltség-térítés, telefonszámla-hozzájárulás stb, valamint a táppénz sem. Lényeges előírás, hogy a bér összegét az adott országban érvényes törvényes pénznemben kell megállapítani.
 
A kifizetés módja
 
  A munkabért általában havonta, utólag, a tárgyhónapot követő 10. napig egy ízben kell elszámolni és kifizetni. A munkavállaló munkahelyén (munkáltató telephelyén) kell kifizetést megejteni általában munkaidőben vagy kérésére elutalni azt a dolgozó részére. Késedelem esetén a polgári jogban meghatározott késedelmi kamat jár.
 
   Amennyiben a munkavállaló nincs a munkahelyén a bérfizetés napján, kérésére bérét az utolsó benn töltött munkanapon kell kifizetni. A bért a dolgozónak kell átadni, kivéve, ha másnak erre meghatalmazást adott.  A dolgozónak a béréről részletes elszámolást kell kapnia, hogy ellenőrizni tudja a számításokat. Amennyiben a bér fizetése munkaszüneti, vagy pihenőnapra esik, az előtte lévő munkanapon kell kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb volt, a munkaviszony végén kell elszámolni.
 
Mi szabályozza?
 
  A munkabért a munkaszerződés vagy külön megállapodás rögzítheti. Az időbérről, más néven személyi alapbérről viszont kizárólag az írásba foglalt munkaszerződésben kell megállapodnunk a dolgozóval. Ez a megállapodás akkor is kötelező eleme a munkaszerződésnek, ha a felek kizárólag teljesítménybérben állapodnak meg. Erre azért van szükség, mert a törvény értelmében bizonyos esetekben munkavégzés nélkül is kell munkabért fizetni, ilyenkor az időbért veszik alapul.
 
   A személyi alapbér a kötelező legkisebb munkabérnél kevesebb nem lehet, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Fontos előírás, hogy a személyi alapbér egy része megállapítható meghatározott időre és bizonyos követelménye megszabásával, és annak lejártával döntenek annak fenntartásáról vagy módosításáról (mért napi munka).
 
Mikor lehet levonni a bérből?
 
  A munkabérből csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a dolgozó hozzájárulása alapján lehet bármit levonni. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.
 
  Jogszabály és egyéb megállapodás alapján levonandó tételek a következők lehetnek:
– jövedelemadó, illetve előleg,
– egészség- és nyugdíj-biztosítási járulék,
– munkavállalói járulék,
– a munkabér terhére nyújtott előleg.
 
  A levonáshoz jogerős, végrehajtható bírósági ítélet vagy végzés, illetve hatósági határozat szükséges. A levonás mértékére, sorrendjére és egyéb kérdéseire a bírósági végrehajtásról szóló 1994:LIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A bérből való letiltás annak 50 százaléka, valamint a táppénz 33 százalékáig terjedhet. Levonás esetén sorrendben a tartásdíj áll első helyen, ez minden más tartozást megelőz. Amennyiben munkabér-túlfizetés történt, a munkáltató ezt 60 napon belül, írásban követelheti vissza a dolgozótól. Amennyiben a dolgozó 30 napon belül nem fordul bírósághoz, levonható a béréből.
 
   A havi munkabérnek végrehajtás alól mentes része a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének megfelelő, melyből levonni nem lehet általában. A munkavállaló a munkabérre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le. A levonás alól mentes munkabérrész nem ruházható át. A munkáltató a levonásmentes munkabérrésszel szemben nem élhet beszámítással. Ezenfelül tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató (képviselője) vagy közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a dolgozó munkaviszonyt létesítsen vagy azt megtartsa.
 
Forrás: Piac&Profit

 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A munkabérfizetés szabályai.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector