Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Átmeneti munkavégzés külföldön

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 04. szerda, 15:03

A külföldi állam jogának egyes szabályait (is) alkalmazni kell kiküldetéskor - bár e szót az Mt. már nem használja – írja a munkajog.hu.

   Külföldi munkavégzésre sor kerülhet oly módon, hogy a munkavállaló saját elhatározásából egy másik országba utazik, és külföldi munkáltatóval munkaszerződést köt. Ekkor kizárólag a külföldi állam munkajoga irányadó a munkaviszonyra. Egyre gyakoribb azonban, hogy a munkavállaló magyar munkáltatóval fennálló, és a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonya keretében, átmenetileg végez munkát külföldön. Ezekben az esetekben a magyar munkajog rendelkezései mellett, vagy éppen azok helyett a külföldi állam jogának egyes szabályait (is) alkalmazni kell. Tekintsük ezt át azon a példán keresztül, ha magyar munkáltató átmeneti időre munkavállalóját Németországba küldi dolgozni, vagy magyar kölcsönbeadó német kölcsönvevőhöz kölcsönzi ki munkavállalóját. A kiküldetés fogalmát a Munka Törvénykönyve kifejezetten már nem használja, hanem a szerződéses munkahelytől eltérő helyen történő átmeneti munkavégzést a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyik eseteként határozza meg.
 
   Mivel a külföldi munkavégzésre Németországban, azaz EU tagállamban kerül sor, ezért két irányelv szabályaira is figyelemmel kell lenni: az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (Kiküldetési Irányelv), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről (Kölcsönzési Irányelv). A Kiküldetési Irányelv a kiküldetés (posting) eseteit tágabban határozza meg, mint ahogyan azt a magyar munkajog korábban használta, és a posting esetének tekinti a külföldre történő munkaerő-kölcsönzést is. Ezért a külföldre történő munkaerő-kölcsönzésre mindkét irányelvet egyidejűleg kell alkalmazni.
 
   Mindkét irányelv meghatározza a munkaviszony azon elemeit, amelyek tekintetében a kikölcsönzött, kiküldött munkavállalót legalább olyan szintű jogosultság illeti meg, mint amelyet a munkavégzés helye szerinti tagállam biztosít munkavállalói számára. A Kiküldetési Irányelv szerint ezek a tárgykörök:
a) a maximális munkaidő és a minimális pihenőidő;
b) a minimális éves szabadság;
c) a minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat;
d) a munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében;
e) a munkahelyi egészség, biztonság és higiénia;
f) védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően;
g) a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.
 
   Németországba történő kiküldetés, kikölcsönzés esetén tehát a fenti tárgykörökben a magyar jogszabályi rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha azok legalább olyan szintű védelmet, garanciát nyújtanak a munkavállalónak, mint a német munkajog.
 
  A minimálbér tekintetében Németországban 2015. január 1-jével fontos változás következett be, ugyanis egységesen, valamennyi ágazatra kiterjedően bevezetésre került az általános minimálbér. Ennek mértéke 8,5 euro/óra. Mivel ez magasabb a magyar minimálbérnél, a munkáltató a Németországban történő munkavégzés alatt köteles a német minimálbérnek megfelelő mértékű munkabért fizetni.
 
  A bérfizetés napja a német rendelkezés szerint a felek által megállapított időpont, amely nem lehet későbbi, mint a munkavégzés hónapját követő hónap utolsó banki napja. Azonban mivel a Munka Törvénykönyve ennél kedvezőbb bérfizetési szabályt tartalmaz, ezért a németországi munkavégzés alatt megkeresett munkabért a tárgyhót követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni, kivéve, ha a német munkáltató a saját állományú munkavállalóival a tárgyhót követő hónap 10. napjánál korábbi bérfizetési határidőben állapodott meg.  
 
   A munkaidőre vonatkozó következő német jogszabályi rendelkezések közül is csak azok alkalmazandók a németországi munkavégzés alatt, amelyek kedvezőbbek a magyar előírásoknál. Németországban a napi munkaidő mértéke 8 óra, amely csak abban az esetben hosszabbítható meg 10 órára, ha 6 hónap vagy 24 hét átlagában a napi munkaidő a 8 órát nem haladja meg. A munkaközi szünet nem minősül munkaidőnek. Annak mértéke, amennyiben a munkavégzés időtartama 6 és 9 óra közötti, 30 perc. 9 órát meghaladó munkavégzés esetén a munkaközi szünet mértéke 45 perc. A munkaközi szünet részletekben is kiadható, de az egyes részletek időtartama nem lehet kevesebb 15 percnél. A munkaközi szünet kiadása 6 óra folyamatos munkavégzést követően kötelező. A napi pihenőidő minimum 11 óra. Egyes ágazatokban (egészségügyi ellátás, vendéglátás, közlekedés, média, mezőgazdaság, állattartás) a napi pihenőidő azonban egy órával rövidíthető, feltéve, hogy minden egyes rövidítés egy naptári hónap vagy négy hét átlagában egy másik napi pihenőidő meghosszabbításával legalább 12 órára egyenlítődik ki. A munkavállaló évente legalább 24 munkanap alapszabadságra jogosult. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó német törvény azt is előírja, hogy a kölcsönbeadó a munkavállalónak – anyanyelvén – köteles átadni a németországi kölcsönzési tevékenységet engedélyező hatóság tájékoztatóját a kikölcsönzésre vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezésekről.
 
   A német jogszabályok kikölcsönzés és kiküldetés esetén is a munkaügyi iratok német nyelven történő megőrzését két év időtartamra írják elő. A dokumentumokat tehát le kell fordítani német nyelvre, azonban ez logikus követelmény is, mivel a kikölcsönzés és kiküldetés alatt alkalmazandó szabályok megtartásának ellenőrzésére a német hatóságok jogosultak.
 
   A németországi kikölcsönzésre, kiküldetésre vonatkozó szabályok megszegése a kötelezettségszegéstől függő mértékű pénzbírság kiszabását eredményezheti (20 eurótól akár 500 000 euróig). Kikölcsönzés esetén a kölcsönbeadó a német munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó engedélyét is elveszítheti.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Átmeneti munkavégzés külföldön.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector