Startlaphoz Csatlakozz!

Ki jogosult az öregségi nyugdíjra?

Nevelőszülőket érintő áltozás a nyugdíjszabályokban

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 17. kedd, 17:32

Nem állhatnak biztosítási jogviszonyban a nevelőszülők sem azon a napon, amikortól kezdődően megállapítják részükre az öregségi nyugdíjat. Fontos változás ugyanakkor, hogy nem kell megváltoztatni a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek gondozási helyét amiatt, hogy szünetel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony – írja az adozona.hu.

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései meghatározzák, hogy öregségi nyugdíjra – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – az jogosult, aki azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll (1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja).

  A Tbj. 5. § (1) bekezdésének a) pontja meghatározza, hogy e törvény alapján biztosított, többek között, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy.

  A fentiek alapján a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek – még ha csak egy napra is – meg kellett szüntetnie e jogviszonyát annak érdekében, hogy részére meg lehessen állapítani az öregségi nyugdíjat. Az említett egy naptári napra történő megszüntetést követően a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony újbóli létesítését a jogszabály nem tiltotta/ja. A 2014. december 31-éig hatályos szabályozás szerint azonban a biztosítási jogviszony nyugdíjazás miatti megszüntetésének következményeként a nevelőszülőnél lévő gyermek/ek gondozási helyét is meg kellett változtatni.

   Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 98. §-a kiegészítette a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvtv.) 66/D. §-át a (15)-(18) bekezdésekkel.

  A 2015. január 1-jétől hatályos (15) bekezdés arról rendelkezik, hogy a nevelőszülő kérelmére a működtető szünetelteti a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt arra a napra, amelytől kezdődően a nevelőszülő öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot vagy balettművészeti életjáradékot kíván igényelni.

   Az említett ellátásokra való jogosultság szempontjából pedig az e bekezdés alapján szüneteltetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony a szünetelés napján nem minősül fennálló – a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – biztosítással járó jogviszonynak.

   A vonatkozó szabályozás kiegészítésével jogszerűvé vált, hogy a nevelőszülői foglakoztatási jogviszony szüneteltetése miatt ne kelljen a gyermek/ek gondozási helyét megváltoztatni, és a nevelőszülő is folyamatosan jogosult legyen a gyermek/ek után járó ellátások, juttatások igénybevételére.

   A jogszabály ugyanis meghatározza, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt – feltéve, hogy a nevelőszülő a működtetővel történő megállapodása alapján a nyugdíja mellett is folytatni fogja nevelőszülői tevékenységét – nem lehet megváltoztatni a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek/ek gondozási helyét kizárólag a jogviszony szüneteltetése miatt.

 A nevelőszülőnek a szüneteltetés időtartama alatt is folyamatosan biztosítania kell a nála elhelyezett gyemek/ek gondozását, nevelését, azonban arra a napra, amely alatt a biztosítási jogviszonya szünetel, a nevelőszülőt díjazás nem illeti meg, a gyermek/ek után járó ellátások viszont megilletik.

   A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetése iránti kérelem elbírálása nem a nyugdíjszerv, hanem a Gyvtv. szerinti működtető hatáskörébe tartozik. E tekintetben működtető az a természetes személy, jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli szervezete, aki, illetve amely a fenntartó által biztosított működési feltételek között a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet szervezi.

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonynak kizárólag az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás igénybevétele miatti egy napra történő szüneteltetésére legkorábban 2015. január 1-jétől nyílik lehetőség. Ezt azonban elég nehéz kivitelezni a gyakorlatban, mivel a vonatkozó szabályozás – melyet egyébként 2014. december 29-én hirdettek ki – szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetése iránti kérelmet az érintett személynek a szüneteltetés napjának megjelölésével, legalább a szüneteltetés napját negyven nappal megelőzően be kell nyújtania a működtetőnek.

  A kérelem benyújtásakor a nevelőszülőnek csatolnia kell a működtető részére a nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott, a nyugellátás igénybevételéhez szükséges szolgálati időt igazoló határozatát. A kérelem elbírálását követően a működtető a szünetelésről értesíti a gyámhatóságot, továbbá igazolást kell kiállítania a nevelőszülő részére a jogviszony szüneteléséről.

   Ezen igazolást kell a nevelőszülőnek becsatolnia a nyugdíj, illetve a korhatár előtti ellátás iránti igénye benyújtásakor, mely alapján – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a nyugellátás megállapítható lesz.
 
Forrás: adozona.hu
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Nevelőszülőket érintő áltozás a nyugdíjszabályokban.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector