Startlaphoz Csatlakozz!

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
A hagyományos családmodell együtt jár a nők hátrányos megkülönböztetésével a munkaerőpiacon

A nők munkajogi védelme

Written by Szakszervezetek.hu
Published on Friday, 06 March 2015 10:47

A munka és a szülői hivatás egyeztetése nehéz feladat és ez ma még többnyire a nőket terheli, mivel a magyar társadalmat – sok más országhoz hasonlóan – a hagyományos családmodell jellemzi, ami együtt jár a nők hátrányos megkülönböztetésével a munkaerőpiacon mind a munkához való hozzájutás, mind a munkafeltételek területén. A gyermeket nevelők munkajogi védelméről, valamint a jelenlegi helyzet esetleges javításáról kérdeztük dr. Göndör Évát, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docensét – írja a munkajog.hu.

  Dr. Göndör Éva egyetemi tanulmányait 2000-ben fejezte be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, cum laude eredménnyel. Ettől az évtől kezdődően a Széchenyi István Egyetemen (illetve jogelődjénél) egyetemi tanársegéd, majd 2004-től egyetemi adjunktus, 2013-tól egyetemi docens.
 
   2003-ban Európa-jogi szakjogász képesítést szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2007-ben jogi szakvizsgát tett. Tagja a Magyar Munkajogi Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Akadémiai Bizottságának. PhD kutatási témája „a családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő és gátló jogintézmények a munkajogban”. PhD disszertációját 2012-ben védte meg summa cum laude eredménnyel.
 
   Kutatási területei a munkajog terrénumára esnek, különös tekintettel az egyenlő bánásmódra, a gyermeket nevelők munkajogi védelmére. Szakmai érdeklődése kiterjed továbbá a munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok elemzésére, a munkaviszony fogalmi elemeire, illetve az Európai Unió munkajogi szabályozására és annak közösségi joggyakorlatára. Az egyetemen munkajogra, európai uniós munkajogra és szociális jogra oktatja a hallgatókat.
 
   Melyek az anyaság védelmének munkajogi eszközei hazánkban és az unióban, és vannak-e az anyaságvállalásnak jogi buktatói?
Szétválasztanám a munkajogi és társadalombiztosítási, illetve családtámogatási eszközöket. A jelenlegi munkajogi eszközök közé sorolom a gyermek születése esetén a nőket megillető munkaidő-kedvezményeket, ilyen a szülési szabadság, gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság, a felmondási védelem szabályait, a munkáltató munkaszerződés-módosítási kötelezettségét, illetve a munkaidő-beosztásával kapcsolatos előírásokat. A társadalombiztosítási és családtámogatási rendelkezések a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából igénybe vehető fizetés nélküli szabadság idejére járó ellátások körét szabályozzák.
 
   Az uniós szabályozás arra törekszik, hogy legalább húsz hetes teljes mértékben kompenzált szülési szabadságot kapjanak a munkavállalók. Az Európai Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy annak támogatása érdekében, hogy a munkavállalók a munkát és a családi életet összehangolhassák, fontos, hogy a munkavállalók hosszabb szülési és apasági szabadságot kapjanak, a tizenkét hónaposnál fiatalabb gyermek örökbefogadásának esetét is beleértve.
 
   Az anyaságvállalásnak nincsenek jogi buktatói, csak emberi akadályai. Amit problémának tekintek, azok a jogszabályi rendelkezések mögött meghúzódó sztereotípiák a gyermekvállalással kapcsolatban.
 
   Melyek a gyermekek után járó ellátások, kedvezmények 2014-ben és kinek jár emelt összegű családi pótlék?
 
  Családtámogatási ellátások: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, anyasági támogatás. Társadalombiztosítási ellátások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekápolási táppénz, valamint adókedvezmény is jár a gyermeket nevelő családoknak. A tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család emelt összegű családi pótlékban részesül.
 
  Melyek a munkaviszonyra vonatkozó szabályok nőkre vonatkozó rendelkezései?
 
   A munkajogi szabályok a gyermeknevelést érintően nem tesznek különbséget nemi alapon, tehát viszonylag kevés rendelkezés van, ami csupán a nőkhöz kapcsolódik. Ilyen például a szülési szabadság, a várandóssággal kapcsolatos felmondási védelem, az emberi reprodukciós eljárásban való részvétel alatti felmondási tilalom. Itt megjegyzem, hogy a korábbi törvény nem tett különbséget e tekintetben férfiak és nők között. Ezt visszalépésnek tartom az egyenlő bánásmód szempontjából.
 
    Milyen volt és milyen ma a dolgozó anyák, nők munkajogi helyzete a válságban és válság után?
 
  A nők munkajogi helyzete alapjaiban nem változott, de a megszorításokkal összefüggő elbocsátások a nőket érintették nagyobb arányban.
 
    Milyen értékei vannak a női munkaerőnek munkába való visszaállás után?
 
   A női munkaerőnek – különösen akkor, ha a munkáltatóval a gyermek születése után sem szakítja meg a kapcsolatot – különleges értéke a munkáltatóhoz való lojalitás, a szervezőkészség, a koncentrált munkavégzés, konfliktuskezelés. A kisgyermekek nevelése olyan pluszképességeket alakít ki a nőkben (és a férfiakban is, ha ők is igénybe veszik a gyermekgondozási szabadság egy részét), amely a munkában is jól hasznosítható. Például sokkal jobban tud összpontosítani a munkájára az a nő, aki tudja, hogy milyen időkeretei vannak az adott munka elvégzésére, mint akinek látszólag rendelkezésére áll az egész nap. Érdemes lenne egy ilyen kutatás/felmérés elvégzése. A gyermekek inkább pluszerőforrást jelentenek a munkában, semmint visszahúzó erőt. Ezt figyelembe véve inkább az lenne nagyon fontos, hogy rugalmassá tegyük a gyermeket nevelők számára a munkaidő-beosztást és ne féljünk attól, hogy ha előbb megy el valaki a munkahelyéről, akkor ettől rosszabb munkaerővé válik. Bevezetendő szemléletnek tartanám, hogy ne a munkahelyen eltöltött idő, hanem az elvégzett munka mennyisége számítson a munkahelyeken.
 
    Milyen demográfiai változások jellemzők a mai anyaszerep-vállalásra?
 
   Sajnos rossz irányba haladunk, különösen a felsőfokú végzettségű nők körében, hiszen nagyon kitolódott az idő, amikor a nők úgy érzik, hogy készen állnak az anyaszerepre, ami sajnos azzal a következménnyel is jár, hogy nem születnek meg a második és harmadik (esetleg több) gyermekek. A másik problémát abban látom, hogy a nők abban a téves elképzelésben vannak, hogy a gyermek születése megállítja az időt és utána nem tudják beteljesíteni azokat a célokat, amelyeket kitűztek maguknak, ezért folyamatosan halogatják a gyermekvállalást.
 
    Milyen következményekkel jár a gyermekhiány a munkaerőpiacra, nyugdíjakra?
 
   A kutatók előrejelzései rossz jövőképet mutatnak. A növekvő gyermekhiány később munkaerőhiányt, szakemberhiányt, kutatóhiányt fog eredményezni. Elöregedő társadalommá válunk, amely később nem lesz képes fenntartani önmagát.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A nők munkajogi védelme.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector