Startlaphoz Csatlakozz!

Egészségügyi- és nyugdíjellátások

Új szociális egyezmény az USA-val

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. június 02. kedd, 14:15

Szociális biztonsági egyezményben rögzítette Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok, hogy a két ország állampolgárainak a másik államban történő munkavégzés esetén hol kell megfizetniük a társadalombiztosítási közterheket, s milyen szabályok vonatkoznak az egészségügyi, illetve a nyugdíjellátásokra – írja az adozona.hu.

  Április elején hirdették ki Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között kötött, új szociális biztonsági egyezményt, amelynek szabályait a 2015. évi XXIX.törvény tartalmazza.

  A biztosítási jogviszonyra és azon alapuló ellátásokra fő szabály szerint annak az államnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adott személy a keresőtevékenységét folytatja. Azaz, ha egy amerikai állampolgárságú személy Magyarországon munkaviszonyban dolgozik, a magyar szabályok alapján lesz biztosított, és Magyarországon lesz jogosult társadalombiztosítási ellátásokra.

 A fenti szabály alól azonban vannak kivételek. A kiküldött munkavállaló, önálló vállalkozó a kiküldő országban lesz biztosított, ha a kiküldetésben történő munkavégzés, önálló vállalkozói tevékenység időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet.

  Más szabályok vonatkoznak a nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási vállalkozások alkalmazottaira. A hajón foglalkoztatott tisztre vagy személyzet tagjára annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyik lobogója alatt közlekedik a hajó. A légi szállítással foglalkozó társaságok utazó személyzetére annak az államnak a joga érvényes, amely államban a munkáltató bázishelye van.

Az egyezmény az alábbiakra vonatkozik:
 
Magyarország esetében:

– a biztosítási kötelezettségre,
– a társadalombiztosítási nyugellátásra, valamint
– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira.

Az Amerikai Egyesült Államok esetében:

– az öregségi, hozzátartozói valamint
– a rokkantsági ellátásokra.

Biztosítási idők összeszámítása

Az Amerikai Egyesült Államok esetében:

 Ha egy személy legalább 6 negyedév (azaz hatszor 90 nap) biztosítási időszakot szerzett az Amerikai Egyesült Államok joga szerint, azonban nincs elegendő biztosítási ideje ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti ellátásra jogosult legyen, akkor az Amerikai Egyesült Államok köteles figyelembe venni az ellátásra való jogosultságnál a magyar jogszabályok alapján elismert biztosítási időszakokat.

Magyarország vonatkozásában:

  Ha egy személy 365 napnál több biztosítási időt szerzett a magyar jogszabályok alapján, akkor alkalmazható az alábbi összeszámítási szabály:

  Ha a magyar jogszabályok szerinti nyugellátáshoz szükséges jogosultság csak akkor állapítható meg, ha az Amerikai Egyesült Államok joga szerinti biztosítási időket is figyelembe veszik, akkor a magyar nyugdíjbiztosító kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet akkor kellene megállapítani, ha az érintett személy a mindkét szerződő állam jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idejét Magyarországon szerezte volna.

  Azaz figyelembe veszi a magyar biztosító az Amerikai Egyesült Államokban szerzett időket is. A nyugdíjbiztosító az így kiszámított ellátás kizárólag azon részét folyósítja, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időre esik.

  Továbbá az egyezmény rögzíti, hogy a magyar ellátás megállapítását követően, az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján történő további biztosítási idő megszerzése nem alapozza meg a magyar ellátás felülvizsgálatát, illetve újraszámítását.

Megváltozott munkaképességű személyeknek járó magyar ellátások

  Ha a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátás csak a magyar biztosítási idő figyelembevételével áll fenn, akkor az ellátást az alábbiak szerint kell megállapítani:

– a magyar intézmény kiszámítja a magyar jog szerint fizetendő ellátást, és kivonja abból – a kiszámított magyar ellátás összege felének mértékéig – az Amerikai Egyesült Államok illetékes intézménye által megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugdíj összegének a felét,

– a magyar intézmény kiszámítja a magyar jog szerint fizetendő ellátás azon összegét, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét szerződő állam jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg.

  A fenti két számítás alapján kiszámított összegek közül a magasabbat nyújtja a magyar hatóság.

 Más számítást alkalmaznak akkor, ha az ellátáshoz szükséges figyelembe venni az Amerikai Egyesült Államokban biztosítási időket is. Ez esetben azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy, ha a magyar biztosítási idő nem éri el a 365 napot, a magyar hatóság nem állapítja meg a rokkantsági, illetve a rehabilitációs ellátást. Fontos szabály, hogy rehabilitációs ellátás kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező személy részére állapítható meg.

Kérelmek
  Ha az illetékes hatósághoz vagy intézményhez benyújtott bármely okirat egészben vagy részben illeték-, illetve költségmentes, ezt a mentességet a másik szerződő állam illetékes hatóságához vagy intézményéhez benyújtott megfelelő okiratokra is alkalmazni kell. Az egyezmény alkalmazása céljából bemutatott okiratok és bizonyítványok mentesülnek a diplomáciai vagy konzuli hatóságok előtti hitelesítési eljárások alól.

  Ha egy kirat másolatát az egyik szerződő állam intézménye hiteles másolatnak nyilvánítja – például közjegyző által Magyarországon hitelesített másolat –, akkor a másik szerződő állam intézménye – az Amerikai Egyesült Államok illetékes intézménye – minden további igazolás nélkül azt hiteles másolatnak tekinti.

Az egyezmény időbeli hatálya
  Az egyezmény szerint figyelembe kell venni a hatályba lépésének időpontja előtt megszerzett biztosítási időket is. Mindkét szerződő állam kormánya köteles írásban értesíteni a másik ország kormányát arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges jogi követelményeknek eleget tettek. Az egyezmény ezen értesítést követő második hónap első napján lép hatályba.
 
Forrás: adozona.hu
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Új szociális egyezmény az USA-val.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector