Startlaphoz Csatlakozz!

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Az OECD elemzése

Jóllét szempontjából az utolsók között vagyunk a tagállamok között

Written by Szakszervezetek.hu
Published on Monday, 08 June 2015 12:58

Dicséretes, hogy a magyar kormány elszánt a hiánycsökkentésben, ám ez leginkább szociális kiadásokat és az oktatást érintette. A közoktatásra relatíve keveset költ Magyarország, ami még rossz hatással lehet a hosszú távú gazdasági kilátásokra - áll OECD Magyarországról szóló átfogó elemzésében. Eszerint a jóllét általános szintje a tagállamok között a legalacsonyabbak között van Magyarországon.

  A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint Magyarország egy W alakú fellendülésen (2009, 2012) van túl. Az új kabinet a költségvetési hiány csökkentésében elszánt, a hiánycsökkentés 2010-től intenzívebbé vált, így 2013-ban kikerült Magyarország az uniós túlzottdeficit-eljárás alól. Ez azonban jelentős költségcsökkentésekkel járt a szociális ellátások és juttatások terén - olvasható az OECD nemrégen megjelent jelentésében (Governtment at a Glance - How Hungary Compares), amelyben más OECD-országokhoz hasonlítva vizsgálja a magyar kormány teljesítményét.
 
  Eszerint a társadalmi elégedettség ugyan általában nőtt a közszolgáltatások iránt az elmúlt években az OECD felmérései szerint, de még mindig alacsonyabb, mint sok más kelet-közép-európai országban - főleg az egészségügyben és az oktatásban. Magyarországon 2013-ban a lakosság körülbelül 33 százalékának volt bizalma a kormánnyal, szemben a 25 százalékos 2007-es és 20 százalékos 2009-es aránnyal. Ez magasabb ugyan a 21 százalékos régiós átlagnál, de alacsonyabb a 40 százalékos OECD-átlagnál.
 
 A jóllét általános szintje - amelyet az OECD úgynevezettBetter Life Indexe mér - a kelet-közép-európai országokhoz is és az OECD-tagokhoz képest is alacsonyabb, sőt, az OECD-országokban a legalacsonyabbak között van. Ez a szervezet szerint a társadalmi egyenlőtlenség és a szegénységi ráta jelentős növekedésére, valamint az állampolgárok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben továbbra is fennálló földrajzi akadályokra vezethető vissza. Az elemzés megjegyzi: a szegénységi ráta (azok, akik a nemzeti medián jövedelem 50 százalékánál kevesebből élnek minden adózás és egyéb juttatások levonása után) a 2007-es 6 százalékról 2013-ra 10 százalék fölé emelkedett szemben a régiós 9 százalékos átlaggal. Azok száma, akiknek nincs elég pénzük ennivalóra a válság előtti 17 százalékról 2012-ben 31 százalékra ugrott, ami több mint duplája az OECD 14 százalékos átlagának.
 


  A jelentés szerint a magyar kormány számára folyamatos kihívást jelent egy olyan politikai mix bevezetése, amely egyszerre támogatja a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést, továbbá csökkenti az egyenlőtlenséget, és a földrajzi egyenlőtlenségeket a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
 
Terebélyes állam
 
 Magyarország továbbra is kiterjedt kormányzati szektorral rendelkezik, ami az jelenti, hogy az államháztartási bevételek és kiadások a GDP közel 50 százalékát teszik ki. Bár ez az arány továbbra is jócskán a kelet-közép-európai országok (43,3 százalék) és az OECD tagállamainak (45,1 százalék) átlaga felett áll, így is 2 százalékponttal alacsonyabb a válság előtti szintnél. A kormányzati bevételek 2001- 2012 között a GDP-hez mérten 2,9 százalékponttal emelkedett míg a szomszédos országokban enyhe csökkenés volt, az OECD-átlag pedig stagnált.
 


  Magyarország a 2010-ben meghirdetett közigazgatási reformmal centralizáltabbá tette a központi forrásokat, ennek eredményeképp jelentős mennyiségű foglalkoztatott került a helyi önkormányzatoktól a központi kormányzathoz - főleg az egészségügyben és a szociális ágazatokban. Az állam által foglalkoztatottak aránya a teljes munkaerőpiac 18,8 százalékát teszi ki Magyarországon, szemben a szomszédos országok és az OECD 15,5 százalékos átlagával.
 
  A válságot követően a közpénzek nagyobb részét gazdasági fejlesztésre és munkahelyteremtésre csoportosították át; 2012-ben e területen a kormányzati kiadások aránya mind a régiós, mind az OECD-tagok átlagát felülmúlta. Eközben viszont 2009-2012 között a szociális támogatásokra fordított források csökkentek, de 2012-ben még így is magasabb volt, mint más régiós országban. A közoktatásra fordított keret relatíve alacsony Magyarországon, a válságot követő években pedig még ez is tovább csökkent. Ez az OECD szerint még rossz hatással lehet a hosszú távú gazdasági kilátásokra.
 
  A csökkentés főleg a szociális kiadásoknál és az oktatásnál következett be. A tb- és szociális reformok nyomán a szociális védelemre fordított kiadások összesen 1,1 százalékponttal csökkentek 2009-2012 között, míg a szomszédos OECD-országokban e kiadások aránya a közkiadásokban a válság utáni években nőttek: Szlovákiában 2,5, Szlovéniában 2,2, Lengyelországban 1,2 százalékponttal. Ennek oka a munkanélküliség emelkedése és kormányzati reform volt. A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy a magyarországi GDP-arányos kiadás továbbra is magasabb részarányt képvisel, mint a kelet-közép-európai országok átlaga, a visszavágott szociális kiadások hatásának mérséklésére családi adókedvezményeket vezetett be a kormány.
 
  Az oktatásra költött költségvetési pénzek aránya 2009-2012 között 0,5 százalékponttal csökkentek, így ez már 10 százalék alatt van az összes közkiadás arányában, szemben a szomszédos OECD tagállamok 12,3 százalékos átlagával. Az egészségügyi kiadások egy százalékponttal 10,8 százalékra nőttek 2009-2012 között, de ez az arány még így is a kelet-közép-európai országok 14,8 és az OECD 14,6 százalékos átlag alatt áll jelentősen.
 
Megbosszulja magát az oktatáson spórolás
 
  Magyarország amellett, hogy a szomszédos országokhoz képest kevesebbet költ az alap- és középfokú oktatásra, a PISA-teszteken elért eredmények is rosszabbak mint a szomszédos országokéi. Az iskola elhelyezkedése és a diákok gazdasági-társadalmi háttere továbbra is jelentős szerepet játszik a diákok teljesítményében, és sokkal nagyobb a hatása, mint más tagállamban. A tanárok fizetése is sokkal alacsonyabb mint más kelet-közép-európai országban, de az OECD reményei szerint az elmúlt időszak fizetésemelése javíthat a helyzeten és segíthet abban, hogy több jó tanár számára tegye vonzóvá a pályát illetve a már pályán lévőket megtartsa.
 
 A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy a relatíve magas középiskolai végzettek száma ellenére továbbra is alacsony a felsőfokú diplomával rendelkezők aránya - ez szűkítheti Magyarország lehetőségeit abban, hogy egy egyre inkább tudásalapú gazdaságban versenyezzen és prosperáljon. A közoktatás relatíve alacsony költségvetési kerete - ami a válságot követő években tovább szűkült - pedig még rossz hatással lehet a hosszú távú gazdasági kilátásokra - figyelmeztet az OECD.
 
Nagy erőfeszítések az e-kormányzás terén - csak nem látszik
 
 A magyar kormány komoly erőfeszítéseket tett az e-kormányzás ösztönzésére a központi adminisztráció modernizálását célzó stratégiájának részeként, ehhez képest az állampolgárok és a vállalatok által használt digitális kormányzati szolgáltatások használata korlátozott maradt. A lakosságnak mindössze a fele használt kormányzati szolgáltatást interneten keresztül 2013-ban - ez megfelel a régiós átlagnak, de az OECD-átlagtól elmarad. Az elemzés szerint az e-kormányzati eszközök használata jelentősen függ a képzettségi szinttől és a vállalatok méretétől - hasonlóan más tagállamokhoz.
 
  A magyar kormány az lemúlt években jelentős lépéseket tett az elektronikus közbeszerzési rendszer fejlesztéséért a transzparencia javítása érdekében és a folyamatok hatékonyabbá tételéért, ám e szolgáltatás használata a vállalatok számára még mindig korlátozott, mind a régiós, mind más OECD-s szinttől elmarad.
 
  Emellett a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben szakadék tátong a fővárosi régió és más régiók között Magyarországon. Az Észak-Alföldön a szélessávú internet-hozzáférés lényegesen alacsonyabb, ám az átlagos élettartam sokkal alacsonyabb, a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig lényegesen kisebb.
 
Nincs mindenki számára elérhető egészségügyi ellátás
 
  A magyar egészségügyi rendszer - más OECD-tagállamhoz hasonlóan - nagyon kórházcentrikus, a hatékonyságot a nemzetközi szervezet szerint a kórházon kívüli egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés erősítésével javítani lehetne. Bár a magyar kormány 2010 óta jelentős beruházásokat hajtott végre a lakosság regionális ellátásának javítása érdekében (a jelentés 20 vidéki járóbetegellátó-központ létrehozását említi), 2013-ban a lakosságnak még mindig relatíve magas arányánál fordult elő egészségügyi vizsgálat elmaradása anyagi okok, földrajz távolság vagy más okból.
 


  A gyógyszerkiadások továbbá jelentősen meghaladják az OECD-átlagot, ami a legtöbb régiós és OECD-országnál magasabb egészségügyi költést mutat háztartásonként. A nemzetközi szervezet kiemeli: további lépések szükségesek ahhoz, hogy minden állampolgárnak biztosítva legyen a szükséges egészségügyi ellátása attól függetlenül, hogy tud-e fizetni az ellátásért vagy hogy hol él.


Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Jóllét szempontjából az utolsók között vagyunk a tagállamok között.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector