Startlaphoz Csatlakozz!

A vitás ügy a Kúriánál kötött ki

Sokat betegeskedett, megszüntették jogviszonyát

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. június 29. hétfő, 11:46

Határozott időtartamú szolgálati jogviszonyát határozatlanra szerette volna változtatni, de munkaadója a korább táppénzes napok száma miatt elutasította kérését és megszüntette jogviszonyát. A vitás ügy a Kúriánál kötött ki – írja az adozona.hu.

  A határozott időtartamra bíróvá kinevezett felperes szabálysértési ügyeket tárgyalt a Bíróságon. 2004. július 8-án szakmai alkalmassági vizsgálat lefolytatását kérte önmagával szemben arra hivatkozással, hogy az elnöke és csoportvezető-helyettese részéről folyamatos támadások érik. A vizsgálati jelentés alapján a felperest az eljárási és jogi ismeretei, személyiségét tekintve alkalmasnak találták a bírói hivatás ellátására. A  Bíróság Gazdasági Hivatalának kimutatása szerint bírói kinevezése határozott időtartama alatt összesen 445 napot volt keresőképtelen. A felperes az 1997. évi LXVII. törvény (régi Bjt.) 12. § (1) bekezdés alapján a határozott idejű bírói kinevezése leteltét megelőzően kérte határozatlan időre történő bírói kinevezését. A vizsgálatot lefolytató jelentése összegzésében megállapította, hogy a betegállományban töltött idő miatt a felperes az átlagos bírói ügymennyiséget nem képes ellátni, emiatt nem alkalmas a bírói munka végzésére. Értesítették a felperest, hogy a szolgálati viszonya a Bjt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2006. szeptember 30-ával megszűnik.

  A felperes módosított keresetében annak megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes jogelődje jogellenesen szüntette meg a szolgálati viszonyát. Az elsőfokú bíróság részítéletében megállapította, hogy az I.r. alperes jogellenesen szüntette meg a felperes szolgálati viszonyát, ezért kötelezte ennek tizenöt napon belüli helyreállítására, és arra, hogy tegye meg a határozatlan idejű kinevezéshez szükséges intézkedéseket.

  Az I.r. és a III.r. alperes által benyújtott fellebbezés folytán eljárt másodfokú bíróság részítéletével az elsőfokú részítélet fellebbezett részét megváltoztatta, a bírói szolgálati jogviszony megszüntetése miatt az I.r. és a III.r. alperessekkel szemben támasztott igények érvényesítésére irányuló keresetet elutasította.

  A felperes a felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint alapos.

 A Bjt. 12. § (1) bekezdés alapján a bíróság elnöke a határozott idő utolsó napját megelőző 90 nappal korábban beszerzi a határozott időre kinevezett bíró nyilatkozatát arról, hogy kéri-e a határozatlan időre történő bírói kinevezését. A (2) bekezdés szerint ha a bíró kérte a határozatlan időre történő kinevezését, meg kell vizsgálni a bíró működésének teljes időtartama alatt végzett munkáját feltéve, hogy az (1) bekezdésben megjelölt határidő megnyílta előtt tényleges bírói működésének időtartama a 18 hónapot meghaladta.

 Ezért szükséges volt a Bjt. 12. § (2) bekezdésében foglalt tényleges bírói működési időtartam, vagyis annak megállapítása, hogy 2006. július 3-át megelőzően a felperes tényleges bírói működésének időtartama a 18 hónapot eléri-e. (Vagyis a 2006. július 3-ig eltelt 1006 naptári napból a felperes – a 2004. évi szökőévre tekintettel – legalább 549 naptári napot tényleges bíróként működött-e). Függetlenül attól, hogy a betegszabadság alatt munkanapokra jár a távolléti díj, a távollét naptári napokban számítandó. Így a felperes helyesen hivatkozott arra, hogy betegszabadságai miatt távol töltött időtartamokat naptári nappal számolva 14 naptári nappal többet töltött távol a munkából, mint az összesítésként feltüntetett 445 nap, amely így helyesen 2006. június 29-éig 459 nap.

  A felperes tényleges működésének időtartamát azonban a Bjt. 12. § (2) bekezdés alapján a 12. § (1) bekezdésben foglalt határidő megnyílta előtti napon kell vizsgálni, vagyis 2006. július 2-án. A felperes 2006. február 3-ától a peradatok szerint folyamatosan keresőképtelen állományban volt, így 2006. július 2-án is. Ezért a 2006. június 29-én számított távolléti napokhoz még hozzá kell adni további 3 napot. Így 2006. július 2-ával bezárólag a felperesnek a munkából távol töltött naptári napjainak száma 552. Ezt 1006-ból levonva megállapítható, hogy bírói tényleges működésének ideje nem éri el az 549 napot, mert az csak 454 naptári nap, ezért nem álltak fenn a felperes vizsgálatának Bjt. 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételei.

  Esetében tehát a Bjt. 12. § (5) bekezdését kellett volna alkalmazni, vagyis újra határozott időre, 3 évre szóló kinevezési javaslatot kellett volna felterjeszteni a 3. év utolsó napját megelőző 30 napon belül a Köztársasági Elnökhöz. Ettől eltérni csak egy esetben akkor lehetett, ha a bíró a szolgálati viszonyát nem kívánta fenntartani [Bjt. 12. § (5) bekezdés]. A felperes azonban a per alatt a szolgálati viszonya helyreállítását kérte, és ezzel ellentétes nyilatkozatot a felülvizsgálati eljárásban sem tett.

  A fentiek szerint a felperes bírói szolgálati jogviszonya Bjt. 12. § (4) bekezdésre alapítottan történő megszüntetése jogellenes volt, ezért ennek megállapítása és jogkövetkezményként az I.r. alperesnek a jogviszony helyreállítására kötelezése jogszerűen történt az első fokú bíróság által, csak az új kinevezés időtartamára vonatkozó döntés volt jogellenes: határozatlan időtartam helyett ismételten 3 évre történő kinevezése iránt kell az I-II.r. alperesnek a III.r. alperes felé az intézkedést megtennie.

Forrás: adozona.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Sokat betegeskedett, megszüntették jogviszonyát.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector