Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Munkáltatói intézkedés

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. június 30. kedd, 12:43

Társaságunk egyes vezetőinek azon számonkérésére, nevezetesen, hogy miért kell a munkáltatónak intézkedni a munkaszerződés módosítására, ill. a munkaviszony megszüntetésére akkor, amikor a munkavállaló válik egészségügyileg alkalmatlanná a munkafeladata ellátására, keressük a jogszerű választ – olvasható a munkajog.hu-n.

 A 2012. évi I. törvény (Mt.) 42.§ (2) bek. b) pontja , valamint az Mt. 51. § (1) bekezdése meghatározza a munkáltató alapvető kötelezettségeit, a foglalkoztatási és a munkabér-fizetési kötelezettségét. A foglalkoztatási kötelezettség akkor teljesül, ha a munkáltató a munkavállalót a munkaviszony fennállása alatt alapvetően a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerin foglalkoztatja. A munkavégzés helyén a munkakörébe tartozó munkával ellátja a munkavállalót, biztosítja a munkavégzés szükséges, így a tárgyi és személyi feltételeit. A munkavállaló alkalmas a feladata ellátására, megfelelő ismeretekkel, készségekkel, jártassággal rendelkezik, és egészségileg is alkalmas.
 
 Sajnos előállhat olyan élethelyzet, hogy a rendszeres vagy a soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy betegség, baleset vagy egy általános egészség romlás következtében, alkalmatlannak nyilvánítja a munkavállalót a munkaszerződése szerinti munkakörének ellátására. A munkaviszony eredeti tartalmában nem tartható fenn, a munkáltató tudja ugyan biztosítani a munkaszerződésben vállalt munkafeltételeket, de a munkavállaló a munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlanná vált.
 
 Van-e intézkedési kényszere a munkáltatónak a fennálló munkaszerződés módosítása, esetleg a munkaviszony megszüntetése tekintetében? Természetesen nem a munkáltató jogszerű intézkedési lehetőségei a kérdésünk, hanem annak jogalapja (ha ez fennáll), hogy miért a munkáltatónak kell intézkedni egy ilyen helyzetben.
 
  A régi munka törvénykönyve egy bizonyos munkavállalói körre, a megváltozott munkaképességű munkavállalókra (tehát ebben a jogi környezetben sem minden, munkakörének ellátására alkalmatlanná vált munkavállalóra) írt elő tovább foglalkoztatási kötelezettséget, és más jogszabályok megléte is meghatározta ezen munkavállalói kör munkajogi védelmének tartalmát is.
 
  A jelenleg hatályos Mt. már nem tartalmazza a fenti foglalkoztatási kötelezettséget, amely felerősíti a jogi bizonytalanságot bennünk, az intézkedéseink szükségességét és mélységét tekintve.
 
 Jogszerű-e, ha nem milyen előírást sért, az a munkáltatói magatartás, amikor (mivel a keresőképesnek minősített munkavállalót a foglakozás egészségügy orvosa másodfokon is alkalmatlannak minősítette) hazaküldi a munkavállalót, a munkaviszony megszüntetésére nem intézkedik (a munkaszerződés módosítására nincs lehetősége!), és munkavégzés hiányában munkabért sem fizet?
 
  Természetesen a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetését –mint egy elkerülhetetlen lépést – támogatja.
 
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 43. §-a kimondja, hogy:
1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
 
  A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
 
  Abban az esetben, ha a munkavállaló egészségügyileg alkalmatlan a munkaköre betöltésére, nem alkalmazható a munkakörben. Ebben az esetben a munkáltató felmentéssel megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát, vagy kezdeményezheti a munkaszerződés módosítását is olyan munkakörbe, amelynek ellátására a munkavállaló egészségügyileg alkalmas. A munkáltató nem köteles másik munkakört felajánlani egészségügyi alkalmatlanság esetén. A munkáltató azt is megteheti, hogy nem tesz semmit, nem szünteti meg a jogviszonyt. A  munkavállaló azt követően, hogy alkalmatlannak találták egy munkakör betöltésére az adott munkakörben munkát nem végezhet. Ebben az esetben a munkáltatónak nincs munkabér fizetési kötelezettsége, hiszen a munkavállaló nem végez munkát és a munkáltatónak nincs olyan kötelezettsége, hogy fel kellene ajánlania a munkavállalónak az egészségi állapotának megfelelő munkát.
 
   Abban az esetben, ha a munkavállaló rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül eltérő a szabályozás. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. §. (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Munkáltatói intézkedés.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector