Startlaphoz Csatlakozz!

Jogeset:

Ha változik a munkáltató személye

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 08. szerda, 09:40

A felperes üdülővezetőként dolgozott, de a munkáltató személy időközben megváltozott, aki a felperest csak egy másik kunkakörben tudta volna foglalkoztatni. A felperes az ajánlatot nem fogadta el. A Kúria jogesete, melyről a munkajog.hu is beszámolt.

  A felperes 2012. június 1-jétől állt határozatlan idejű munkaviszonyban a II.r. alperes alkalmazásában üdülővezető munkakörben. Munkavégzésének helye a b-i B.V-ben volt.
 
 2013. március 13-án a II.r. alperes átadóként, az I.r. alperes átvevőként megállapodást kötött a b-i B.V. működésével kapcsolatban a vendéglátás teljes körű feladatai átadásáról, átvételéről. A megállapodás 3. pontja rögzítette, hogy a feladatátadásra tekintettel az 2012. évi I. törvény (Mt.) 36. § (1) bekezdése alapján az átadó munkáltató 2013. április 1-jei hatállyal átadja, az átvevő munkáltató átveszi a megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt munkavállalókat. A 4. pont szerint a munkavállalók vonatkozásában az Mt. VI. fejezetében szabályozott munkáltató személyében bekövetkező változás valósul meg, amelynél fogva az átadásra kerülő munkavállalók munkaviszonyából származó jogok és kötelezettségek 2013. április 1-jétől az átadó munkáltatóról átvevő munkáltatóra szállnak át. A megállapodás mellékletében szerepelt a felperes neve.
 
 Az I.r. alperes 2013. április 1-jén tájékoztatta a munkavállalókat, így a felperest is arról, hogy a 8/2013. (I.25.) HM utasítás alapján a b-i B.V. használatba adásának jogát 2013. március 31-ei hatállyal visszaveszi a honvédelemért felelős miniszter a II.r. alperestől. Ezzel egyidejűleg az I.r. alperes 2013. április 1-jei hatállyal átveszi a feladatokat. A munkavállalókat ettől az időponttól kezdve továbbfoglalkoztatja az Mt. VI. fejezetében foglaltak szerinti munkáltatói átszállással.
 
  2013. május 27-én az I.r. alperes részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatta a felperest, hogy a b-i létesítmény tevékenységi körének változása miatt (mindenki számára látogatható üdülőből a hivatásos és szerződéses katonáknak fenntartott kiképzési, oktatási és regeneráló központtá alakult), a központ vezető munkakört katonai beosztássá minősítette, ezért azt a felperes nem tudja betölteni. Az üdülővezető munkakörét felszolgáló munkakörre változtatta. A felperes a felajánlott munkakört nem fogadta el, ezért az I.r. alperes felmondással  megszüntette a felperes munkaviszonyát.
 
  A felperes pontosított kereseti kérelmében -figyelemmel az Mt. 63. § (3) bekezdésére- annak megállapítását kérte, hogy a II.r. alperesnél fennállott munkaviszonya 2013. március 31-ével megszűnt. A munkáltató személyében bekövetkező változás folytán ugyanis a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik.
 
  Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
 
  A felperes felülvizsgálati kérelme nem alapos.
 
  A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint a honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítő katonákból, kormánytisztviselőkből, közalkalmazottakból és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókból, valamint hadkötelesekből áll.
 
  A Hvt. 52. § (1) bekezdése szerint intézkedésben állapíthatók meg – többek között – a katonai szervezetek működési rendjének és a személyi állomány mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylő kérdései, ha azokat jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem rendezi.
 
  A Hvt. 52. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján született a 8/2013. (HK.3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés a protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról. Ennek 4. pontja tette lehetővé a b-i H.Ü. működtetése érdekében az I.r. alperes részéről az Mt. 36. § (1) bekezdés szerint történő szolgáltatás és gazdasági tevékenység átvételét, valamint a 3. pontja az I. r. alperes állománytáblája helyesbítő ívének a kiadását.
 
 Az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdés alapján sarkalatos törvénynek minősülő Hvt. a honvédség szervezetére, működésére és személyi állományára vonatkozóan a fenti rendelkezéseivel eltérő szabályozást tartalmaz a Kjt. 1. § (1) bekezdésében foglalt személyi hatály előírásai alól.
 
  Mindezek alapján nem ütközött a Kjt. 1. § (1) bekezdésébe és az Mt. 36. § (1) bekezdésébe az I. és a II.r. alperesnek a felperes munkaköri feladatainak az I.r. alperesnél munkaviszonyban történő ellátásáról szóló megállapodása, a felperes munkaviszonyban történő foglalkoztatása. Ezért az Mt. 63. § (3) bekezdés alkalmazhatóságára alap nélkül hivatkozott a felperes. A Kúria a Pp. 275. § (3) bekezdés alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Ha változik a munkáltató személye.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector