Startlaphoz Csatlakozz!

Aki a jogszabályok betartása érdekében lép fel, nem érheti semmiféle hátrány

Itatni kell a dolgozókat

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 20. hétfő, 10:20

 A nagy meleg számos pluszfeladatot ró a munkáltatókra, akkor is, ha zárt térben dolgoznak alkalmazottai – ezekről írunk részletesen. A munkavállalót, aki a jogszabályok betartása érdekében lép fel, nem érheti semmiféle hátrány – írja az ado.hu.

  Nagyon meleg van. A magas hőmérséklet és az erős napsütés rendkívül kellemetlen a szabadban dolgozók számára. A meghatározott időközönként történő árnyékba vonulást és a folyadékfogyasztást a munkáltatónak kell biztosítania számukra. A zárt helyen dolgozók sem biztos, hogy sokkal jobb helyzetben vannak, ha nincs légkondicionálás a helyiségben. Arról már nem is beszélve, hogy van, aki a légkondicionálást nem kedveli. Mindenkinek más a melegtűrő képessége.
 
  Összességében megállapíthatjuk, hogy jelenleg kedvezőtlen körülmények között kell dolgoznunk, melynek enyhítése a munkahely részéről erőfeszítéseket igényel. Persze azt se felejtse el a dolgozó, hogy ha fázik a légkondicionált helyiségben, akkor öltözzön fel!
 
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény célja, hogy meghatározza
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit,
- a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvását a munkakörülmények humanizálása érdekében,
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit.
 
  A munkavédelemről szóló törvény 61. §-a szerint,a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
 
  A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
 
  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében óránként legalább 5 perces, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni a munkavégzés során, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. Ezt az előírást próbálják alkalmazni a szabadban történő munkavégzés során is, bár jelenleg szerintem ez kevés.
 
  A „helyiségek, terek hőmérséklete” elnevezésű fejezetben a rendelet sokféle szempontot és fogalmat határoz meg a hőmérséklet mérésére vonatkozóan, de elsősorban a zárt terű munkahelyekre. Ez a rendelet általános követelményeket fogalmaz meg minden munkáltató minden munkahelye számára a munkavédelmi törvény előírásaival összhangban.
Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy a munkavállalók
a) védve legyenek az időjárás káros következményei és a biológiai kóroki tényezők ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gőz vagy por ártalmas hatásaitól;
b) veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan segítséget kaphassanak;
c) és az elcsúszás, elesés veszélyétől is védve legyenek.
 
  A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz”, illetve „nem ivóvíz” felirattal és piktogrammal kell ellátni.
 
  Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon (például: palackos ivóvízzel) kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.
 
  Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet sok mindent megismétel az előző rendeletből. Így a pihenőidőre és az ivóvízre vonatkozó rendelkezéseket is.
 
  Ha a munkahely hőmérséklete zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.
 
  A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.
 
  A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Ide tartozik az óránkénti pihenőidő biztosítása is.
 
  A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Biztosítani kell, hogy a hirtelen rosszul lett munkavállalót orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.

Forrás: ado.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Itatni kell a dolgozókat.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector