Startlaphoz Csatlakozz!

Jogszabályi előírás

Milyen tájékoztatási kötelezettsége van a munkáltatónak?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 28. kedd, 11:23

A munkaviszony fennállásakor sok helyzetben előírja a jogszabály a felek részére a tájékoztatási kötelezettséget. A tájékoztatást úgy kell megtenni, olyan időben és módon, hogy lehetővé váljon az érintettek részére a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése. Írásunkban a munkáltatói oldalról felmerülő tájékoztatási kötelezettségek köréből adunk áttekintést – írja a munkajog.hu.

  Amikor a felek munkaviszonyt létesítenek, általában – legalább szóban – megállapodnak a munkavégzéshez kapcsolódó lényeges feltételekről. Néhány munkafeltételről a jogszabály tételes rendelkezése értelmében a munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban kell tájékoztatnia a munkavállalót. Ezek az alábbiak:
  • a napi munkaidő,
  • az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások,
  •  a munkabérről való elszámolás módja, a munkabérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja,
  • a munkakörbe tartozó feladatok,
  • a szabadság mértéke, számítási módja és kiadásának szabályai,
  • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai,
  • a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, továbbá
  • ki minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának
 
  Az a)-c), valamint e)-f) pontokban említett tájékoztatás megadható a jogszabályra való hivatkozással is.
 
  Amennyiben a fent felsoroltakban, vagy a munkáltató megnevezésében, lényeges adataiban változás következik be, a munkavállalót a változást követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.
 
  Abban az esetben, ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az 1 hónapot vagy a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg, a munkáltatót a fentiek közül csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről terheli a tájékoztatási kötelezettség.
 
  15 napot meghaladó külföldi munkavégzés esetén – a fentieken túlmenően – a munkáltatónak plusz tájékoztatási kötelezettsége van a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, a pénzbeli és természetbeni juttatásokról, a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, valamint a hazatérésre irányadó szabályokról.  Ezekről a munkavállalót legkésőbb a külföldre való utazást megelőző 7 nappal írásban tájékoztatni kell.
 
  A munkáltató a munkavállalót korlátozhatja a munkaidején kívüli magatartásában, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A korlátozásról a munkavállalót előzetesen és írásban kell tájékoztatni.
 
  A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége fennáll a munkavállaló személyes adatainak kezelésével kapcsolatban is. Ennek alapján a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása, ha a munkáltató a munkavállaló személyes adatait a munkaviszonyból származó kötelezettségei teljesítése végett adatszolgáltatónak (például könyvelő iroda, bérszámfejtési szolgáltató részére a bérszámfejtéshez) adja át, de erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
 
  Amennyiben a munkáltató a munkavégzés során a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközöket alkalmaz, erről a munkavállalót tájékoztatni köteles.
 
 Továbbá írásbeli tájékoztatási kötelezettsége van a munkáltatónak a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az erről szóló tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
 
  Ha a jogszabály nem rendelkezik írásbeliségről a tájékoztatás módjára vonatkozóan, akkor közöltnek minősül a tájékoztatás akkor is, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Milyen tájékoztatási kötelezettsége van a munkáltatónak?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector