Startlaphoz Csatlakozz!

Kettős cél

A végkielégítés szabályai

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. augusztus 01. szombat, 07:00

A végkielégítés jogintézményének célja kettős: egyrészt a hosszabb tartamú munkaviszonyok megszüntetése esetén a munkavállaló anyagi elismerése, másrészt az anyagi biztonság elősegítése arra az időre, amíg a volt munkavállaló új munkaviszonyt létesít – olvasható a munkajog.hu oldalán.

  A munkavállaló végkielégítésre jogosultságának egyik feltétele – a jogviszony hosszán túl – az, hogy a munkaviszony a törvényben meghatározott, alábbi jogcímek valamelyike alapján szűnjön meg:
 • a) a munkáltató felmondása,
 • b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése,
 • c) jogviszonyváltás (a munkavállaló jogviszonya kikerül az Mt. hatálya alól),
 • d) a munkavállaló munkáltatói jogutódlásra alapított felmondása,
 • e) a munkavállaló indokoláshoz kötött, azonnali hatályú felmondása,
 • f) ha a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató jogellenesen nem felmondással szüntette meg,
 • g) ha a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen felmondással szüntette meg a munkáltató, de nem részesült végkielégítésben, mert a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége volt,
 • h) a munkakör megosztására létesített munkaviszony a munkavállalók számának egy főre történő csökkenése miatt szűnik meg,
 • i) a több munkáltató által létesített munkaviszony a munkáltatók számának egy főre csökkenése miatt szűnik meg,
 • j) abban az esetben, ha a munkaszerződés a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen és azt azonnali hatállyal meg kell szüntetni,
 • k) munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban akkor, ha a kölcsönbeadó nyilvántartásból való törlése miatt a munkaszerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
 
  A végkielégítésre jogosultság további feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában legalább három éve fennálljon. Ennek az időtartamnak a számítása során nem kell figyelembe venni azokat a harminc napot meghaladó időszakokat, amikor a munkavállalót nem illette meg munkabér, kivéve
 • a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
 • b)  a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.
 
  Azaz, ha a munkavállaló munkaviszonya például 2010. január 1-jén keletkezett, és vele a felmondást 2015. június 30-án közölte a munkáltató, és a munkavállaló gyermek ápolása miatt 9 hónapot, egyéb okból pedig 5 hónapot töltött fizetés nélküli szabadságon, akkor a végkielégítés szempontjából a 5 év és 1 hónap munkaviszonnyal rendelkezik, hiszen a gyermek ápolása miatti fizetés nélküli szabadságot a munkában töltött időbe be kell számítani.
 
  Az időtartam számítására vonatkozó további speciális szabály, hogy munkaerő-kölcsönzés esetében az időtartam számítása során a munkavállaló utolsó kikölcsönzésének időtartamát kell csak figyelembe venni.
A végkielégítés mértéke – a munkaviszony hosszától függően – egy-hathavi távolléti díj, amely egy-háromhavi távolléti díjjal nő, ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg (ún. védett kor).
 
  Az emelt összegű végkielégítés számítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a nők negyven év jogviszonyban töltött idő után történő nyugdíjba vonulásának lehetősége önmagában, automatikusan nem alapozza meg a jogosultságot. Azaz, az a munkavállaló, aki már több mint harmincöt év munkaviszonnyal rendelkezik, még nem minősül automatikusan védett korúnak, és ugyanúgy vizsgálni kell a rá irányadó nyugdíjkorhatárt.
 
 A fenti feltételek maradéktalan teljesülése esetén sem illeti meg a munkavállalót végkielégítés, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, vagy nem egészségügyi okkal összefüggő képessége.
 
  Természetesen a felek megállapodása alapján a munkavállaló javára a fenti szabályoktól el lehet térni, azaz a munkavállaló akár kedvezőbb számítási szabályok alapján, akár magasabb összegű végkielégítésben is részesülhet, ideértve azt az esetet is, amikor a felek a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében állapodnak meg „végkielégítés” fizetésében. Kollektív szerződésben pedig mind a munkavállaló javára, mind a hátrányára el lehet térni a végkielégítés törvényi szabályaitól.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A végkielégítés szabályai.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector