Startlaphoz Csatlakozz!

Távmunka – otthoni munkavégzés

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. máj. 22. péntek, 09:44
Május 22-én van a Telenor és a Microsoft által kezdeményezett Dolgozz Otthonról Nap, amely ugyan munkavállaló barát kezdeményezés, mégsem árt felhívni a figyelmet a a jogi szabályozásra. Munkavédelem szempontjából például ilyen esetben is biztosítani kell többek között a megfelelő tisztaságot, a szükséges mozgásteret, a megfelelő megvilágítást, klímát, alkalmas munkaeszközöket, azaz a megfelelő (egészséges és biztonságos) munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezeknek a biztosítása ráadásul a munkáltató kötelezettsége.

Amikor nem a munkahelyemen végzem a munkát

Alapesetben a munkavállaló a munkáltató telephelyén végzi a munkáját, de ez nem mindig van így. Előfordulhat az is, hogy a munka jellege és/vagy a munkavállaló körülményei okán a munkát a munkavállaló otthon vagy az otthonától eltérő, egyéb helyen (teleház) végzi. A munkavégzés helyét távmunka esetén azonban a munkaszerződésben ki kell kötni. A munkavégzésnek ez a fajtája un. atipikus munkavégzés, hiszen eltér a munkaerőpiac tipikus jellemzőjétől. A jog ezt a fajta munkavégzést a távmunkavégzés kategóriájában szabályozza. A távmunkavégzés a munkavégzés azon fajtája, ahol a munkát a munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönülten, rendszeres jelleggel, számítástechnikai eszköz útján folytatja. A távmunkavégzés tehát a munkavállaló státuszán nem változtat.

Azonos munkajogi szabályok érvényesek

A munkaviszony távmunkavégzés esetén is munkaszerződés kötésével jön létre. A munkavállaló munkarendje azonban távmunkavégzés esetén fő szabály szerint kötetlen, bár a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót ugyanazon kötelezettségek terhelik: tájékoztatnia kell a munkavállalót a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól, valamint a felmondásra vonatkozó szabályokról. A távmunkavégzés jellegéből következően azonban további kérdések is felmerülnek, amelyekre a tájékoztatásnak ki kell terjednie. Ezek közé tartozik a munkáltató ellenőrzési lehetősége, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának a szabályai, valamint az a szervezeti egység, amelyhez a munkavállaló tartozik. Célszerű megállapodni továbbá a kapcsolattartás módjában, a számítástechnikai eszközök biztosításában, valamint a költségviselésben is. Eltérő megállapodás hiányában a kapcsolattartás módját a munkáltató egyoldalú döntésével is kialakíthatja. A munkafeltételek biztosítása, valamint a munkavégzéssel összefüggésben felmerült indokolt költségek viselése azonban fő szabályként a munkáltatót terhelik.

Intergrálni kell a távmunkában dolgozó munkavállalókat

A távmunkavégzés jellegéből adódóan speciális szabályok segítik a munkáltató telephelyén dolgozó munkavállalókkal való kapcsolattartást. Egyrészt a hatályos szabályozás biztosítja, hogy a távmunkás munkavállaló a munkáltató területére beléphessen, valamint más munkavállalókkal kapcsolatot tarthasson. Ezen túlmenően a munkáltató valamennyi olyan tájékoztatást köteles a távmunkás munkavállalóknak megadni, melyeket más munkavállalóknak is  megadott. Végezetül a törvény az átmenet lehetőségét is biztosítani kívánja, amikor is úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a távmunkavégzésre irányuló foglalkoztatás lehetőségéről. A munkavállaló ilyen tartalmú munkaszerződés módosításra irányuló kezdeményezésére pedig a munkáltató 15 napon belül köteles nyilatkozni.

Eltérő utasítási, ellenőrzési jogosultságok

A munkaviszonyban általánosságban a munkáltatót széles körű utasítási, illetve ellenőrzési jog illeti meg. Ezek a jogok, illetve kötelezettségek távmunkavégzés esetén a munkavégzés jellegére tekintettel eltérnek az általános szabályoktól. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, távmunkavégzés esetén a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok ellátására terjed ki. Ezen túlmenően a munkáltató szabályozhatja, illetve ellenőrizheti az általa biztosított számítástechnikai eszköz használatát. Illegális (film letöltése), valamint munkával össze nem függő tartalmat (pornó) ugyanis a munkavállaló fő szabályként nem jogosult letölteni. A munkáltató ugyanis előírhatja, hogy a számítástechnikai eszköz kizárólag munkavégzés céljára használható. Az az általános szabály, miszerint a munkáltató a munkavállaló személyhez fűződő jogát köteles tiszteletben tartani, távmunkavégzés esetén is alkalmazandó. Az ellenőrzés nem járhat a munkavállaló emberi méltóságának a sérelmével, valamint a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba sem.  Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés ezen túlmenően nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Azonos munkavédelmi szabályok érvényesülnek

Alappal tehetnénk fel, hogy távmunkavégzés, illetve otthoni munkavégzés esetén a munkavédelmi szabályok betartására eltérő szabályok vonatkoznak. A hatályos törvény ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a munkavégzésre – a távmunka jellegéből eredő eltérésekkel - alapvetően ugyanazon szigorú szabályokat kell alkalmazni. Biztosítani kell ennek megfelelően többek között a megfelelő tisztaságot, a szükséges mozgásteret, a megfelelő megvilágítást, klímát, alkalmas munkaeszközöket, azaz a megfelelő (egészséges és biztonságos) munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezeknek a biztosítása ráadásul a munkáltató kötelezettsége. Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés eszközéről maga gondoskodik, azt a munkáltatónak munkavédelmi szempontból előzetes vizsgálatot követően engedélyeznie kell. A munkavégzés helyét pedig előzetesen minősíteni szükséges. A törvény azt is előírja, hogy a munkavállaló a munkavédelmi szempontból fontos körülményeket kizárólag a munkáltató hozzájárulásával változtathatja meg, azaz e tekintetben a saját lakását sem alakíthatja elvileg belátásának megfelelően. Ebből, illetve azon kötelezettségből eredően, miszerint a munkavégzés helyét a munkaszerződésben meg kell határozni, az is következik, hogy a munkavégzés helyét a munkavállaló nem jogosult szabadon változtatni. Ezen túlmenően ellenőrzés céljából a munkavégzés helyét mind a munkáltató, mind pedig az illetékes hatóság megtekintheti.

Meghatározott területek, szakmák jellemzője

A távmunka előfordulása vonatkozásában naprakész adatokat nehéz találni. A felmérések alapján az előfordulási aránya hozzávetőlegesen 7%-ra tehető Európában. Olyan országok alkalmazzák előszeretettel, mint például Dánia, Hollandia és az Egyesült Királyság. A távmunka meghatározott szakmák jellemzője. Elsősorban az ingatlanpiac, a pénzügyek, valamint az oktatás területén fordul elő. A távmunka keretében dolgozó munkavállaló a közhittel ellentétben többségében magasan képzett férfi. Ezen munkavégzési formát az Európai Unióban a közösségi szintű szociális partnerek által kötött un. autonóm keret-megállapodás szabályozza, átfogó jellegű és kötelező jelleggel bíró közösségi szabályozás a területen nincsen. Előbbi ugyanis éppen attól autonóm keretmegállapodás, hogy az azt elfogadó felek, azaz az európai szintű szociális partnerek, saját szervezeteiken keresztül, önkéntes jogkövetés útján tartatják be. Ennek ellenére a szabályozást egyes országok, így Magyarország is, a munkajogi szabályozásukba beépítették. Végezetül az is kiemelendő, hogy a távmunkavégzés a családi és magánélet összehangolásának eszközeként az Európai Unió által is támogatott munkavégzési forma.

Dr. Kéri Ádám
LIGA Szakszervezetek
Jogi szakértő

 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Távmunka – otthoni munkavégzés.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector