Startlaphoz Csatlakozz!

A Magyar Szolidaritás Mozgalom politikai nyilatkozata

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2012. február 06. hétfő, 15:45
A Szolidaritás Mozgalmat az Orbán-kormány antidemokratikus, jogfosztó, szociálisan érzéketlen, a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben súlyos feszültségeket keltő politikája, és az ezt megtapasztaló választóknak a jelenlegi parlamenti pártok összességével szembeni bizalmatlansága hívta életre.

    A Mozgalom nem politikai párt. Gyorsan szaporodó tagsága és támogatói a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből, élesen eltérő szociális helyzetet megélőkből, az előző választásokon más-más, olykor egymástól távol álló pártokat támogató, és azoktól elfordult választókból kerülnek ki.

    A Szolidaritás Mozgalom széles és növekvő támogatottságát elsősorban az országban uralkodó elkeseredettség, a helyi-, a szakmai- , az eszmei közösségek hitevesztettsége táplálja. A mozgalomban azonban már azok a csoportok jelennek meg, amelyek túl akarnak lépni az apátián, a tehetetlenségen. Erre az akaratra épül az állampolgárok ma még alig megformált pozitív jövőképe, az erősödő hit, hogy lehetséges a demokrácia, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi csoportok közötti szolidaritásra épülő újraelosztás, az egyéni –csoportos egzisztenciális törekvések számára keretet adó szabadság helyreállítása és megújítása azokon a pontokon, amelyek az elmúlt húsz, ötven, vagy akár száz évben rosszul működtek, zsákutcákba vezettek.

    A Magyar Szolidaritás Mozgalom elkötelezett a piacgazdaság, a fékek és ellensúlyok rendszerére épülő demokratikus jogállam, a parlamenti demokrácia, az eszmék és kultúrák sokszínűsége, a pártok nyílt versenye és a kisebbségi jogok és vélemények tiszteletben tartása mellett. Ugyanilyen elkötelezetten támogatja az Európai Unió jogrendszere által képviselt szabályozott gazdaságot és az Alapjogi Chartában megfogalmazott polgári szabadságjogokat, az állampolgárok és vállalkozók közösségeinek szabadságát, azaz a közjó érdekében szabályozott gazdasági-társadalmi viszonyokat, és fontosnak tartja a szolidaritás alapelvein nyugvó nagy ellátó rendszerek és intézmények hatékony működtetését, a szükséges, régóta halogatott korrekciók megvalósítása mellett.

    A Magyar Szolidaritás Mozgalom ideológiai-, érzelmi beállítódástól függetlenül nyitott mindenki előtt, aki elfogadja a fenti alapelveket. Ezért sem lehet politikai párt.

    A Magyar Szolidaritás Mozgalom leszögezi, hogy a célja nem a restauráció, a korábbi időszakban csődötmondott módszerek és eljárások, a politikai és gazdasági alkuk rendszerének változatás nélküli helyreállítása.

    Mivel azonban a parlamenti demokráciában a politikai akaratnyilvánítás formája a parlamenti párt, lényege pedig a választásokon győztes párt kormányzása és a mindenkor ellenzék kontroll funkciója, a Magyar Szolidaritás Mozgalom az Orbán kormány által megkonstruált torz, szövetségkötési kényszert teremtő választási törvény ismeretében meghirdette a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztalt, amely teret ad a civil társadalom és a demokrácia mellett hitet tevő pártok értelmes párbeszédének.

    A kerekasztalnak az a feladata, hogy a demokrácia rendjének helyreállítása mellett olyan politikát dolgozzon ki, amely szabályozás és támogatások révén lehetőségeket nyújt a kitörésre a hátrányos helyzetű térségeknek és lakóinknak, a munkaképes munkanélkülieknek, a növekedésben akadályozott vállalkozásoknak, az egészségügyi és képzési rendszer szolgáltatásaiból kirekesztetteknek, a rasszizmus és más előítéletek áldozatainak, különféle közösségek kezdeményezéseinek, a kultúra „munkásainak”, és mindazoknak, akik tevékenységükkel a demokrácia és a jólét kibontakozását kívánják elősegíteni.

    Amikor magára vállalja a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások elfogulatlan levezetését, a Szolidaritás Mozgalom felkéri a civilszervezeteket és a pártokat, hogy a békés hatalomváltás érdekében
  • Átmenetileg fogadják el a jelenleg érvényes, alapvetően torz választási rendszer nyújtotta korlátozott lehetőségeket
  • Készítsenek programot, amely választ ad a társadalmat sújtó legégetőbb problémákra, valamint olyan megoldásokra, amelyek a lehető legszélesebb kereteket nyújtják az állampolgárok önálló, felelős törekvéseihez
  • Korábbi elképzeléseik és gyakorolt politikáik hibáinak felismerésére törekedve alkalmazkodjanak a társadalom elvárásaihoz és kerüljék a felelőtlen ígérgetések csapdáját.
  • Hatalmi-szervezeti reprezentációjuk iránti igényeiket korlátozzák a közjó érdekében
  • Kiinduló feltevésként fogadják el, hogy az egymás törekvéseit kontroláló-korlátozó viták során kibontakozó egyetértés mindegyiküknek esélyt nyújt a szavazók támogatásának elnyerésére. Ugyanakkor ez az egyetlen lehetséges mód a Fidesz-KDNP-rendszer leváltására.
    A Szolidaritás Mozgalom által moderált DEKA olyan kereteket teremt a megbeszélésekhez, amelyek lehetővé teszik, hogy minden eddigit meghaladó mélységű, reális valós és minőségi válasz, program szülessék a magyar gazdaság és társadalom kibontakozására, olyan, amelynek támogatására kidolgozói felelősséggel tudják megszólítani a választókat.

     A Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetése, felkér minden, a Mozgalmat támogató egyént és különféle elvek alapján szerveződő csoportot, hogy környezetében tegye ismertté a DEKA feladatait és céljait. Hangsúlyozza az eredményes DEKA tárgyalásokban rejlő lehetőségeket, és tegye érthetővé, hogy egyedi, egyszeri és rendkívüli lehetőség előtt állunk.

     A Szolidaritás mozgalom pártolói magyarázzák el a demokrácia pártján álló jobboldaliaknak és baloldaliaknak, szegényeknek és gazdagoknak, alkalmazottaknak és vállalkozóknak, hogy a DEKA tárgyalások eredményképpen kidolgozott programot képviselő jelöltekre szavazva egyszerre lesz lehetőségük
  • A demokrácia és az európai jogállam helyreállítására
  • A gazdaság és társadalom kibontakozását középpontba állító program támogatására, valamint
  • Ideológiai -, politikai-, érzelmi kötődéseik kifejezésére
    A Szolidaritás Mozgalom pártolói magyarázzák el a jövendő választóknak, hogy az egyéni körzetekben fellépő DEKA képviselők a közös programot képviselik, azonban listára leadott szavazataikkal a választók összesített arányai szerint olyan képviselők jutnak a parlamentbe, akik pártpreferenciájuk, vagy/és az általuk támogatott értékek mentén képviselik a programot.

    A Magyar Szolidaritási Mozgalom vezetői felkérik támogatóikat, hogy követeljék a demokratikus értékeket valló pártoktól a legnagyobb fokú együttműködést. Küzdjenek az önsorsrontó széthúzás, kivagyiság, önfejűség ellen, és tájékoztassák a választókat arról, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom minden tőle telhetőt megtesz a civil társadalom és a pártok egyetértésének kialakításáért, azért az egyetlen megoldásért, amivel a jelenlegi kormány leváltható és megkezdődhet a korábbi politikai hibákat is meghaladó kibontakozás.

    A Magyar Szolidaritás Mozgalom felkéri szervezetének pártoló tagjait, hogy mutassanak példát mindenki számára a félelem leküzdéséből, az összefogásból, az együttműködésből, a szolidaritásból, a megértő magatartásból, a kirekesztés tagadásából, a megosztottság elutasításából, az önös értékek háttérbe szorításából, a demokratikus értékek képviseletéből.

Budapest, 2012. január 29.

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A Magyar Szolidaritás Mozgalom politikai nyilatkozata.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector