Startlaphoz Csatlakozz!

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

DEKA: Felhívás és tájékoztató Civil szervezetek számára

Written by Szakszervezetek.hu
Published on Monday, 06 February 2012 15:36
A „civil szervezetek” összefoglaló névvel jelölt szerveződések között tartjuk számon (1.) a politikai-társadalmi kérdések iránt érdeklődő szervezeteket, véleményközösségeket, (2) a szakszervezeteket, (3) a különféle szakmák  egyesületeit, a szakértői munkára szerveződött non-profit szervezeteket, (4) a polgári jogaikért, illetve általában e jogokért küzdő szervezeteket, és (5)  az úgynevezett rétegszervezeteket, amelyek egyes –általában – azonos szociális helyzetben lévő csoportok érdekeinek képviseletét látják el.

    A Magyar Szolidaritási Mozgalom részvételre és együttműködésre hívja fel e szervezeteket: vegyenek részt, illetve teremtsék meg képviseletüket a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal (DEKA) tárgyalásainak folyamatában.

    A DEKA azon civil szerveződések és pártok számára kínál keretet a programalkotó munkához és tárgyalásokhoz, amelyek elkötelezettek a fékek és ellensúlyok rendszerére épülő demokratikus jogállam, a parlamenti demokrácia, az állampolgárok és vállalkozók közösségeinek szabadsága, a közjó érdekében szabályozott gazdasági-társadalmi viszonyok mellett, és fontosnak tartják az eszmék és kultúrák sokszínűségét, a kirekesztés, gyűlöletkeltés  feltétel nélküli elutasítását, a szolidaritás alapelvein nyugvó nagy ellátó rendszerek és intézmények hatékony működtetését a szükséges, régóta halogatott korrekciók megvalósítása mellett.

    A DEKA azon civil szervezeteket és pártokat hívja a programalkotó munkához, amelyek elutasítják az Orbán kormány „Nagy átalakításának eredményeképpen létrejött MŰVET”, s ehelyett a legszélesebbre tervezett társadalmi párbeszéd lefolytatásával  kívánnak új jövőképet alkotni a magyar társadalom, valamint programot kínálni a következő parlament demokratikus alapelveket valló pártjai, és új kormánya számára.

    A Magyar Szolidaritási Mozgalom által indítványozott DEKA szabályozott kereteket kínál a tárgyalásokhoz a résztvevő felek számára. A civilek számára biztosítja a vélemények, célok, elvárások megjelenítésének egyenlő esélyeit, a múlt és jelen elemzésére, valamint a jövő illúziómentes elképzelésére épülő kormányzati program kereteinek kidolgozásához.

    A DEKA tárgyalások a civil oldal programalkotó munkájával kezdődnek, majd ezt követően történik meg a demokratikus alapelveket valló, parlamenti és parlamenten kívüli pártok meghívása.  

    A szakértőket is magába foglaló civil oldal feladata az „orbáni rontás” felszámolását megalapozó (1) rekonstrukciós program, valamint (2) az ezt követő előrelépés programja legfontosabb elemeinek kidolgozása. A DEKA folyamat második szakaszára meghívott pártokkal e két programvázlatról kezdődődnek meg a tárgyalások.
   
    A civil oldal első feladata a pártok számára felkínált programok tematikájának kidolgozása. Már e tematika kidolgozásához, a megvalósíthatóság realitásának megítéléséhez is szükséges a szakértők bevonása, amint természetesen a részletes programokat is a szakértők és társadalmi elvárásokat képviselő civilek párbeszédében érdemes kialakítani.  E szerteágazó feladat megoldására a következő modellt javasoljuk.

    A DEKA tárgyalások második- harmadik szakasza:

    Az eddig összefoglaló néven civileknek nevezett csoportok érdeklődésük és hozzáértésük szerint vehetnek részt a fenti ábrán  kis ellipszisekkel jelölt al-témák megbeszéléseiben, ahol a kidolgozó munkát a szakértők végzik.   

    A kidolgozott résztémák képezik a programok egyes fejezeteit. Az elkészült programok kerülnek – a folyamat második szakaszában – a pártokkal és vállalkozói képviseletekkel folytatott tárgyalóasztalra.

    Annak érdekében, hogy a programkészítés során elkerüljük az irreális megoldásokat, az álmodozást, javasoljuk, hogy az al-témákat feldolgozó munkacsoportok munkájának megkezdése előtt kérjük fel a három téma meghívott, a témákért felelős szakembereket: jelöljék ki azokat a kereteket, amelyek biztosítják az egyes kidolgozandó programok pénzügyi és igazgatási kereteit.  E kereteket kell majd figyelembe venni az al-témák kidolgozásánál.  Elképzelésünk szerint e meghívott szakemberek közismert, tekintélyes, lehetőség szerint jobb és baloldali körökből kerülnének ki.    

    A három fő témakörben a munka a következők szerint folyik

    Plenáris értekezlet, minden résztvevővel:
  • A témáért felelős meghívott vezető szakemberek, valamint az öt civil szereplő csoport 1-1 képviselője.
  • Párhuzamosan megvalósítható tematikus szakmai értekezletek
    A tulajdonképpeni munka plenáris üléssel kezdődik, amelyen a résztvevők meghatározzák a kidolgozandó témákat, kérdéseket, és az adott témára vonatkozóan megfogalmazzák, egyességre jutnak a probléma megoldás stratégiai iránya(i) vonatkozásában.
Ezt követően összeállítják a szakmai munkacsoportokat. E csoportok önálló munkába kezdenek. A problémamegoldás folyamatában, a stratégiai pontokon kérhetik a plenáris ülés összehívását a felmerülő, a továbbhaladást gátló dilemmák eldöntésére. Ezt követően folytatják a szakmai (csoport) munkát. A folyamat végén ismételten össze kell hívni a plenáris (döntéshozó) értekezletet.

    A DEKA tárgyalások harmadik szakaszának feladata, hogy a pártok, a civil társadalom (1,2,3,4,5)  képviselőivel folytatott párbeszéd  nyomása alatt megegyezzenek, a  jelenleg érvényes választási törvény szabta szűk keretek között olyan választási stratégiáról, amely valószínűsíti a demokratikus politikai erők  győzelmét.

    Felmerült az az elképzelés is, hogy a civil oldal program tematikájának létrejötte után (a részletes program kidolgozása előtt) készüljön el egy közvélemény kutatás, amely egyrészt lehetőséget ad a kijelölt témák fontosságának megerősítésére, a megfelelő hangsúlyok egzakt megállapítására, másrészt  a tematika kiegészítésére  a kutatás eredményei alapján.
  • folyamatosan becsatolják vonatkozási csoportjuk véleményét
  • tájékoztassák az általuk képviselt társadalmi csoportokat mind a DEKA folyamat előrehaladásról, mind a realitásokról, azokról a korlátokról, amelyeket a programok megvalósíthatósága érdekében el kell fogadni.
    A Magyar Szolidaritás Mozgalom magára vállalja a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások elfogulatlan levezetését, felkéri a civilszervezeteket és a pártokat, hogy a békés hatalomváltás érdekében fogadják el a meghívást, támogassák a társadalmi párbeszéd e formáját, alakítsanak ki olyan –reális, megvalósítható programot, amely egyértelmű, a társadalom széles rétegei számára támogatható irányt mutat.

Budapest, 2012. január 29.

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - DEKA: Felhívás és tájékoztató Civil szervezetek számára.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector