Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Jár-e Erzsébet utalvány a szülési szabadságon lévőnek?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. július 17. csütörtök, 10:33

 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 231/2014. szám alatt közétett jogesete első ránézésre választ ad a fenti kérdésre. Munkáltatóként azonban fontos azt is értékelnünk, hogy a természetbeni juttatásokat hogyan, milyen céllal működtetjük, a feltételeket miként fogalmaztuk meg. Mint ahogyan lényeges az is, hogy az említett jogeset a felek egyezségével zárult, amelyet a hatóság határozatával jóváhagyott. Mekkora kockázatot vállalunk, ha a jogesetben sugallt jogi állásponttal szembe menve a szülési szabadságon lévő munkavállalóknak cafeteria juttatást nem biztosítunk – olvasható a munkajog.hu oldalán.

A hatósági jogeset lényege
 
   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság weboldalán – a 2014. évi jogesetek között, az anyasággal (terhességgel) vagy apasággal kapcsolatos ügycsoporton belül – található jogeset szerint egy édesanya azzal a panasszal fordult a hatósághoz, miszerint őt a munkáltatója anyasága miatt hátrányosan megkülönböztette. A szülési szabadság idejére ugyanis cafeteria juttatásban nem részesítette.
 
   A fenti kérelem kapcsán a hatóság a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 127.§ (5) bekezdés előírását hívta fel, amelynek értelmében a szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve, munkában töltött időnek kell tekinteni.
 
A hivatkozott törvényi előírás értelmezéseként a hatóság az alábbiakat rögzíti:
 
   „ A CD Jogtárnak e törvényhelyhez fűzött magyarázata szerint ez az egyenlő bánásmód elvének egy speciális érvényesülési esete, amely szerint nem lehet megkülönböztetni a szülési szabadságon lévő munkavállalót más, összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóktól, kivéve a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságok tekintetében. Így például a szülési szabadságon lévő munkavállaló számára nem kell biztosítani a kifejezetten munkába járáshoz kapcsolódó helyi bérletet, de például az Erzsébet-utalványt már igen.”
 
  A hatóság által közzétett eset a felek egyezségével zárult. A munkáltató vállalta a szülési szabadság idejére vonatkozóan a béren kívüli juttatás megtérítését. A felek egyezségét a hatóság határozatával jóváhagyta.
 
A jogeset kapcsán felmerülő kérdések és a lehetséges válaszok
 
   A munkáltatók a cafeteria juttatásokat jellemzően nem a munkaszerződés részeként kezelik, hanem egyoldalúan - pl. a munkaügyi tájékoztatóban, vagy belső szabályzatban - határozzák meg a szabályait. Szokásos, hogy a juttatásokat meghatározott feltételekhez kötik, így például előírják, hogy a juttatás csak akkor jár, amennyiben a munkavállaló adott hónapban meghatározott időt ténylegesen munkában töltött.
 
  A fenti jogeset kapcsán azonban felmerül a kérdés, hogy az ilyen jellegű korlátozó szabályok jogszerűek, érvényesek-e. Munkáltatóként kell-e azzal számolni, hogy a munkavállalók a szülési szabadság idejére vonatkozóan a béren kívüli juttatást visszamenőleg követelhetik?
 
 A kérdés megválaszolása során a fenti jogesetben hivatkozott Mt. 127.§ (5) bekezdés, valamint az egyenlő bánásmód követelményéről szóló Mt. 12.§ és a joggal való visszaélés tilalmára vonatkozó Mt. 7.§ előírásából, valamint a munkabér fogalmából és a cafeteria juttatás rendeltetéséből szükséges kiindulnunk.
 
  A jogirodalmi fogalom meghatározás szerint munkabérnek kell tekinteni minden, a munkavégzés ellenszolgáltatásaként, illetve a munkával nem töltött időre munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkaszerződés alapján járó díjazást.
 
   Egyes szakmai álláspontok szerint a cafeteria juttatás a munkaviszony fennállására tekintettel jár, és azt ekként nem lehet klasszikus értelemben munkabérnek tekinteni. Álláspontom szerint ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az említett juttatást a munkáltatók manapság jellemzően a munkavégzés ellentételezéseként kívánják biztosítani és egyfajta ösztönzőként használják.
 
  Ezt támasztja alá, hogy a munkáltatók a tényleges munkavégzést (pl. belső szabályzatban) a juttatás feltételéül szabják. A díjazási mód megválasztásában, a cafeteria mértékének a meghatározásában jellemzően adójogi megfontolások dominálnak.
 
  Másfelől lényeges, hogy a cafeteria a munkáltató részéről adható és nem kötelezően biztosítandó juttatás. Mindezekből következően a munkáltatónak jogában áll a juttatás feltételeit is egyoldalúan meghatározni, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretein belül, illetve az egyenlő bánásmód követelményének a megtartásával.
 
   A fentiekből következően - álláspontom szerint - a munkáltató jogszerűen rendelkezhet  akként, hogy a meghatározott jogcímeken, illetve ideig távol lévő munkavállalók a juttatásban nem részesülnek. Egy ilyen jellegű általános korlátozás nem ütközik az Mt. 127.§ (5) bekezdés előírásába és nem tekinthető diszkriminatívnak, tekintettel arra, hogy a munkavállalókat nem kifejezetten pl. az anyaság, gyermekvállalás miatt kívánja sújtani, a többi munkavállalóhoz képest hátrányosabb helyzetbe hozni.
 
  Az Mt. 127.§ (5) bekezdés előírása értelmezésem szerint arra vonatkozik, hogy azokban az esetekben, amikor önmagában a munkaviszony fennállása valamilyen jogosultság alapja – így pl. a felmondási idő, végkielégítés, szabadság számítása során - a szülési szabadság időtartamát is figyelembe kell venni, jogosító időnek kell tekinteni. Az említett esetekben a munkavállaló a szülés okán való távollét miatt más munkavállalókhoz képest nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe. Magából a szabály megfogalmazásából is következik ugyanakkor, hogy a szülési szabadságon lévő munkavállalók és az aktívan dolgozó kollegáik között a munkavégzéshez, munkateljesítményhez köthető jogosultságok tekintetében jogszerűen különbség tehető.
 
   További lényeges szempont, hogy a szülési szabadság egy fizetés nélküli időszak, amelyre a munkavállalónak tb ellátás, terhességi-gyermekágyi segély jár. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény(Ebtv.) ide vonatkozó 41.§-a akként rendelkezik, hogy nem jár terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak azon időtartamára, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapja. Aki a keresetét részben kapja meg, annak terhességi-gyermekágyi segély csak az elmaradt keresete után jár.
 
   A fentiekre is figyelemmel problémát okozhat a munkáltató szempontjából fizetés nélküli időszakra, a tgyás mellett a cafeteria juttatások kezelése.
 
A jogeset hatása a gyakorlati jogalkalmazásra
 
  A tárgyalt jogesetnek kétségtelenül lehet egy olyan üzenete a munkáltatók számára, hogy azzal, hogy a szülési szabadság idejére vonatkozóan cafeteria juttatást, pl. Erzsébet utalványt nem biztosítanak, kockázatot vállalnak.
 
  Ide kapcsolódóan két dologra fontos felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a jogeset a hatóság jogi álláspontját egyértelműen nem tükrözi, tekintettel arra, hogy a felek egyezséget kötöttek egymással. Másfelől a hivatkozott magyarázat nem jogszabály, az abban megfogalmazottak kötelező erővel nem bírnak. Megjegyzendő, hogy a hatóság jogi álláspontja a bíróságot nem köti, így tehát egy esetleges munkaügyi perben teljesen más tartalmú jogi érveléssel is találkozhatunk.
 
Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Jár-e Erzsébet utalvány a szülési szabadságon lévőnek?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector