Startlaphoz Csatlakozz!

Segítség a munkáltatónak

Fizetési felszólítás

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. augusztus 15. péntek, 08:36

A fizetési felszólítás a munkáltató igényérvényesítésének egyik módja, amelyben a munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő, a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó igényét írásban érvényesíti. Az eszköz egyszerű, de bizonyos követelményekre oda kell figyelni.

    A munkáltató munkavállalóval szembeni igényét elsősorban munkaügyi bíróság előtt érvényesítheti. A fizetési felszólítás ehhez képest kivételes, perelkerülő eszköz. Előnye, hogy alkalmazásával elkerülhetőek a perköltségek és jóval gyorsabban rendezhető az ügy, mint egy bírósági eljárásban, feltéve, hogy a felszólításban foglaltakat a munkavállaló nem vitatja.

    Például, fizetési felszólítással érvényesíthető a kártérítés, a tanulmányi szerződés megszegéséből eredő visszafizetési igény, vagy a jogalap nélkül felvett munkabér. Fontos korlátozás azonban, hogy fizetési felszólítással csak a kötelező legkisebb munkabér háromszorosát meg nem haladó követelés érvényesíthető. Ez az összeg 2014-ben 304.500 Ft.

    A bírói gyakorlat szerint a munkavállaló tartozásának fizetési felszólítással történő érvényesítése csupán lehetőség a munkáltató számára, de nem jelentheti az igényérvényesítés kötelező módját. A munkáltató tehát – döntése szerint – igényével azonnal fordulhat a bírósághoz is (1/2001. sz. Munkaügyi Jogegységi Határozat).

    A fizetési felszólítást a munkáltatónak írásba kell foglalnia. A felszólítás tartalmát a törvény nem határozza meg, annak azonban értelemszerűen pontosan meg kell jelölnie a követelés összegét és jogcímét, szükség esetén annak indokolását. Például: „a 150.000 Ft követelés a tanulmányi szerződésben foglalt, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kötelezettség megszegésén alapul, amelyet a munkáltató ezzel és ezzel a magatartásával (mulasztásával) sértett meg”. Szükséges tartalom a teljesítési határidő is.

    Mivel a munkavállaló a fizetési felszólítást 30 napon belül támadhatja meg keresettel a munkaügyi bíróság előtt, 30 napos teljesítési határidőt célszerű meghatározni. A határidő a fizetési felszólítás közlését követő napon kezdődik. Érdemes a dokumentumban felhívni a munkavállaló figyelmét, hogy az együttműködési kötelezettségből eredően haladéktalanul jelentse be a munkáltatónak, ha a fizetési felszólításban foglaltakat vitatja, és e célból bírósághoz fordul.

    A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell a jogorvoslati kioktatást is. Ez azt jelenti, hogy magában a nyilatkozatban tájékoztatni kell a munkavállalót a bírósághoz fordulás lehetőségéről és annak határidejéről. A határidőről való kioktatás elmulasztása esetén a keresetindítás határideje a törvény alapján hat hónapra emelkedik.

    A kereset benyújtásának a fizetési felszólítás végrehajtására halasztó hatálya van. Így ha azzal szemben bírósághoz fordul a munkavállaló, azt végrehajtani az eljárás jogerős befejezéséig nem lehet. Ha azonban a munkavállaló nem vitatja a fizetési felszólítást, azt a munkáltató kérésére a bíróság végrehajtási záradékkal látja el.

    A bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a munkáltatónak a munkavállalóval közölt és keresettel nem támadott fizetési felszólítását, ha a tartozásnak a munkabérből való közvetlen levonására nincs lehetőség (pl. ahhoz a munkavállaló nem járult hozzá), vagy ez nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre. A bíróság akkor látja el végrehajtási záradékkal a fizetési felszólítást, ha e feltételeket a munkáltató igazolta.

    Azt azonban nem vizsgálja a bíróság, hogy maga a követelés egyébként jogos-e (pl. tényleg megszegte-e a tanulmányi szerződést a munkavállaló). A végrehajtási záradék alapján a munkáltató követelését a munkabérből való levonás útján – a munkavállaló hozzájárulása nélkül – érvényesítheti.

    Tekintettel kell azonban lenni arra, hogy a levonás nem érintheti a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján teljesíthető levonások után fennmaradó munkabérrészt. Például, ha az adott követelés a munkabér 33%-a erejéig vonható le, ezt a korlátot a fizetési felszólítás végrehajtása esetén is tiszteletben kell tartani.

Forrás: Adó.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Fizetési felszólítás.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector