Startlaphoz Csatlakozz!

Jogeset

Felmondás zaklatás miatt: három kifogás

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. szeptember 18. csütörtök, 14:04

Az alábbi esetben a szexuális zaklatás miatt elbocsátott munkavállaló ugyan nem vitatta az ellene felhozott vádakat, három okból mégis kifogásolta a felmondás jogszerűségét. A munkaügyi bíróság ugyan jogellenesnek ítélte a munkáltató eljárását, ám a törvényszék és a Kúria nem osztotta az álláspontját – írja a munkajog.hu.

   A tényállás szerint a munkavállaló csoportvezetőként állt a munkáltató alkalmazásában. 2009. november 26-án írásbeli figyelmeztetést kapott, mert B. F.-né beosztott munkatársát szexuálisan zaklatta, a munkavállaló ilyen jellegű viselkedése miatt több munkatársnője is tett panaszt. A munkavállaló a figyelmeztetésben szereplő munkafegyelem-sértést nem ismerte el, kérte annak részletes kivizsgálását.
 
   A munkavállaló 2009. november 27-étől december 31-éig távol volt, a munkáltatóval az első munkanapon, 2010. január 4-én a munkaviszony megszüntetéséről tárgyalt. Ennek során közölte, hogy amennyiben rá nézve kedvező megállapodás nem jön létre, a munkáltatójával szemben feljelentést tesz többek között a „munkaügyi és munkavédelmi felügyelőségnél”.
 
   Ezt követően a munkáltató intézkedett a zaklatással érintett hölgyek meghallgatásáról. A munkavállaló 2010. január 11-én tett bejelentést a munkaügyi hatóságnál, majd ennek hatására a munkáltatónál 2010. január 27-én helyszíni munkaügyi ellenőrzés történt. Az eljárás munkaügyi bírság kiszabásával zárult, egyebek mellett egyes munkaidő szabályok megsértése miatt. A munkáltató idő közben, 2010. január 21-én rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát megszüntette.
 
   A felmondás indokolása szerint a munkavállaló ellen az utóbbi időszakban több ízben kifogást emeltek, amelyek kivizsgálása során bizonyítást nyert, hogy legalább két kolléganőjét szexuálisan zaklatta. A munkatársakkal szembeni tiszteletlen magatartás és az emberi méltóság figyelembevételének hiánya, a pozíciójával való visszaélés összeegyeztethetetlen a munkáltató szellemiségével és az Etikai Kódex-szel is. A felmondás két kivizsgált eset egyikeként rögzíti a B. F.-nével történteket. A felmondás H. J.-né esetét is leírta, miszerint 2009 szeptemberében a munkavállaló a büfében sorban állás közben a fenekére csapott, amelyre az érintett pofonnal válaszolt.
 
   A munkavállaló a per során a felmondásban felhozott indokok valóságát nem vonta kétségbe. Ugyanakkor hivatkozott (1) a kétszeres értékelés tilalmára, azaz álláspontja szerint a korábbi figyelmeztetésre tekintettel a munkáltató nem élhetett volna felmondással; (2) a munkáltató rendeltetésellenes joggyakorlására, azaz a munkáltató bosszúból, a felügyelőségen tett bejelentése miatt bocsátotta el; (3) és arra, hogy a munkáltató indokolatlanul késedelmeskedett a felmondással.
 
  A kétszeres értékelés tilalma alapján a bírói gyakorlat szerint a munkáltató nem jelölhet meg jogszerűen olyan okot a munkaviszony megszüntetésekor, amelyet korábban más, kevésbé súlyos intézkedéssel már elbírált. Nem lehet például egy 15 perces késésért írásbeli figyelmeztetésben részesíteni a munkavállalót, majd ugyanezen kötelezettségszegésért felmondani neki. Nincs akadálya azonban a munkaviszony megszüntetésének, ha az első intézkedés után újabb tényállási elem, további kötelezettségszegés merül fel (például, a figyelmeztetés után is többször elkésik a munkavállaló).
 
   A konkrét esetben az elsőfokú bíróság megállapította a kétszeres értékelést, ezt azonban a törvényszék és a Kúria nem osztotta. Mint a felsőbb bíróságok rámutattak, a felmondás a figyelmeztetéshez képest további okként tartalmazza a munkatársakkal szembeni tiszteletlen magatartást és az emberi méltóság figyelembevételének hiányát, továbbá a pozícióval való visszaélést. Többlettényállási elemként jelent meg a felmondás indokolásában a munkavállalónak H. J.-néval kapcsolatban tanúsított magatartása is. A munkáltató felmondása nem ütközött tehát a kétszeres értékelés tilalmába.
 
   A munkavállaló támadta a felmondást azon az alapon is, hogy az rendeltetésellenes joggyakorlást valósított meg, mivel valódi célja a munkaügyi hatóságon tett bejelentése miatti bosszú volt. A munkavállaló ugyanis már a január 4-i megbeszélésen kilátásba helyezte, hogy a hatósághoz fog fordulni, a felmondás közlése pedig ez után történt. A munkaügyi bíróság bizonyítottnak látta a rendeltetésellenességet, ezt az álláspontot azonban a törvényszék és a Kúria nem osztotta.
 
   Mint kifejtették, a rendeltetésellenességet a munkavállalónak kellett volna bizonyítania. Márpedig arra vonatkozó konkrét bizonyítékot nem szolgáltatott, hogy a felmondás közlését megelőzően a munkáltató tudott-e az általa 2010. január 11-én megtett bejelentésről.
 
   A Kúria szerint nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a munkavállaló egy reá kedvezőbb egyezség megkötése céljából helyezte kilátásba a munkáltató munkaügyi felügyelői vizsgálatának kezdeményezését. A bejelentésre az egyezség megkötésének meghiúsulása után, de még a felmondást megelőzően sor került, tehát véleménynyilvánítási lehetőségét a munkáltató a rendes felmondással nem korlátozta, de erre nem is volt alkalmas, mert nincs törvényi akadálya annak sem, hogy a volt munkavállaló tegyen bejelentést a munkaügyi hatóságnál.
 
   A munkavállaló így a reá háruló bizonyítási teher ellenére nem tudta kétséget kizáróan igazolni, hogy a munkáltató rendes felmondására nem az abban foglalt súlyos munkavállalói kötelezettségszegések miatt, hanem a munkavállaló jogos érdekének csorbítása céljából, rendeltetésellenesen került sor.
 
   Végül, a munkavállaló kifogásolta azt is, hogy a felmondásban hivatkozott körülményekről a munkáltatónak már jóval korábban tudomása volt, mégsem tett semmit közel másfél hónapig. A bíróság azonban rámutatott, hogy a munkáltató döntési kompetenciájába tartozik, hogy a birtokába jutott információk alapján a munkaviszony megszüntetésének mely módját választja. Ha a rendkívüli felmondáshoz meghatározott törvényi határidőt nem tudja megtartani, akkor sem „vész el” a rendes felmondáshoz való joga.
 
   A konkrét esetben a vizsgált munkavállalói magatartások nem voltak egyértelműen megállapíthatóak, ezért nem volt a munkáltató terhére róható az eljárás elhúzódása. A bíróság azt is értékelte, hogy a szexuális zaklatást meghaladóan más jellegű kötelezettségszegéseket is feltárt a vizsgálat. Végül, a munkáltató eljárásának elhúzódását indokolta az is, hogy a rendes felmondásban felhozott indokok védett, személyes adatokra, a munkavállalók intim szférájára, magánéletére vonatkoztak, amelyekről az érintettek vonakodtak nyilatkozni. A rendes felmondás tehát jogszerű volt (BH2014/120.).
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Felmondás zaklatás miatt: három kifogás.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector