Startlaphoz Csatlakozz!

Egyszerűbben átlátható és ellenőrizhető

Mire kell ügyelni az elektronikus munkaidő nyilvántartásnál?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. október 02. csütörtök, 17:25
 
 Akár papíron, akár elektronikus formában vezetjük a munkaidő nyilvántartást, fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen szabályoknak kell megfelelnünk. A munkaügyi ellenőrzés során ugyanis erre kiemelten ügyel a hatóság és komoly büntetést kockáztat, aki akár egyszerű tájékozatlanságból nem felel meg a szabályoknak.

   Egyre több vállalat már nem papíron vezeti a munkaidő nyilvántartást hanem elektronikus formában. Ez komoly előnyökkel jár, hiszen egyszerűbben átlátható és ellenőrizhető, és nem utolsósorban olcsóbb is mint a papíralapú nyilvántartás. Azonban itt is van néhány olyan dolog, amire fontos ügyelni, mert egy esetleges ellenőrzésnél méretes büntetésbe lehet belefutni. A BDO Magyarország legfrissebb hírlevelébenösszegyűjtötte, mire kell ügyelnünk!
 
Az érkezés/távozás nem azonos a munkaidő kezdő és befejező időpontjával
 
  A munkáltató köteles nyilvántartani a munkaidő kezdő és befejező időpontját, mely nem azonos a munkahelyre történő belépés és onnan történő távozás blokkolási időpontjával. Fontos világosan látni azt, hogy semmilyen jogszabályi előírás nincs arra vonatkozóan, hogy a tényleges munkahelyre történő érkezés és onnan történő távozás időpontját tartsa nyilván a munkáltató. Azt is világosan kell látni kell, hogy abban az esetben, ha az általunk vezetett munkaidő-nyilvántartás a munkaidő kezdeteként az érkezést, a munkaidő végeként a távozást tünteti fel, ezen munkaidő adatok alapján kell a munkabérek elszámolását is teljesíteni, még annak ellenére is, ha a ledolgozott órák számát összegző oszlop a nyilvántartáson 8-ban jelöli meg.

Blokkolás BE Blokkolás KI Munkaóra
05:47 14:42 8
 
   Több bírósági ítéletben is kimondásra került, hogy a munkáltató viseli a munkaidő-nyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos jogkövetkezményeket. Például a Kúria Mfv.II.11.038/2011/3.számú ítéletében kimondásra került, hogy a munkáltató „nem hivatkozhat alappal arra, hogy a […] túlmunkavégzésről nem tudott, hiszen a munkáltató kötelezettsége az, hogy a vezetett jelenléti ívek alapján meggyőződjön a munkavállalók munkavégzési körülményeiről.”
 
   A Kúria Mfv.II.10.246/2012/6. számú ítélete ehhez kapcsolódóan így fogalmaz: „Az Mt.140/A.§ (1) bekezdése a munkáltató kötelezettségévé teszi a valós adatokat tartalmazó munkaidő nyilvántartás vezetését, így a felperes eredménnyel nem hivatkozhat arra, hogy a munkavállaló helytelen bejegyzése miatt kellett utóbb javításokat eszközölnie azon”
 
   Vagyis, ha a munkaidő-nyilvántartások a munkaidő kezdő és befejező időpontjaként a tényleges blokkolási időket rögzítik óra, perc pontossággal, mely minden esetben néhány perces eltérést mutat a beosztott munkaidő-nyilvántartás adataihoz képest a munkaügyi ellenőrzés jogosan fogja számon kérni a munkáltatón a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés díjazási szabályait.
 
2. Munkavállaló általi hozzáférés és ellenőrzés lehetősége
 
  Bár az Mt.-ben nem szerepel, mégis a legújabb bírói gyakorlatból az olvasható ki, hogy a munkavállaló munkaidő-nyilvántartáshoz való hozzáférését köteles a munkáltató biztosítani:
A Kúria Mfv.II.10.825/2011/5.számú ítéletének indoklása ehhez kapcsolódóan a következőket mondta ki: „A jogszabály ilyen irányú tételes rendelkezése hiányában is megállapítható az, hogy a szabályozás céljának csak a munkavégzés helyén vezetett, vagyis olyan nyilvántartás felel meg, amely mind a munkavállalók, mind a hatóság részéről azonnal ellenőrizhető.”
 
  Ez egyébiránt más Kúria ítéletekben is következetesen megjelenik: „A szabályozás céljából és jellegéből következően azonban a nyilvántartást az egyes adatok elszámolási kötelezettségéhez kötődően kell vezetni, vagyis akként, hogy az egyes munkaidő elemek jogszabályi feltételeire vonatkozó rendelkezések betartása ellenőrizhető legyen a hatóság és a munkavállalók számára. Ennek során figyelemmel kell lennie a nyilvántartott adatok tartalmára és a nyilvántartásuk rendeltetésére” [Mfv.II.10.646/2011/4.szám]
 
   Vagyis az elektronikus munkaidő-nyilvántartások vonatkozásában is meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a munkavállaló az általa munkában töltött időadatokhoz hozzáférjen és azokat ellenőrizni tudja.
 
3. A nyilvántartás hitelesítése
 
   Az elektronikus munkaidő-nyilvántartások vonatkozásában is célszerű a munkáltató által vezetett időadatokat a munkavállalóval, a munkavállaló által vezetett időadatokat pedig a munkáltató részéről jóváhagyatni, hitelesíteni.
 
   Ez egyrészt történhet az elektronikus időnyilvántartás adatainak egyszeri nyomtatott formában történő aláíratásával, másrészt azokon a munkahelyeken, ahol minden érintett munkavállaló részére biztosított elektronikus felületen is a hozzáférés, egyéni aláírási jelszavak alkalmazásával.
 
4. A naprakész munkaidő-nyilvántartás követelményének érvényesülése az elektronikus munkaidő rendszerek kapcsán
 
   Álláspontunk szerint azon elektronikus munkaidő-nyilvántartási rendszerek is problémásak, melyek a tárgynapi munkaidő kezdetét prezentáló munkaidő nyilvántartást nem képesek a tárgynapon készíteni, csak olyat, mely a munkaidő kezdete helyett a tényleges blokkolási időket tartalmazza.
 
   A munkaidő-nyilvántartásnak naprakészen kell rendelkezésre állnia. A munkaügyi hatóság álláspontja szerint a nyilvántartás lényege éppen az, hogy a munkakezdés és befejezés időpontja annak kezdetekor, illetőleg végén rögzítve legyen. A hatósági álláspont helyességét több bírói ítélet is alátámasztotta. Példának okáért az egyik ügyben a munkáltató azzal érvelt, hogy a meglehetősen nagy üzleti forgalom mellett nem volt lehetősége a nyilvántartás vezetésére, de azt utólag pótolta. A bíróság úgy ítélte meg, hogy az elmaradt nyilvántartás későbbi pótlása a mulasztás miatti felelősség alól nem mentesíthet, tekintettel arra, hogy a jogszabály rendelkezéséből az következik, hogy a munkaidő-nyilvántartásra a munkavégzéssel egyidejűleg kell, hogy sor kerüljön (Fővárosi Munkaügyi Bíróság 23. M. 1088/2006/3.).
 
   A Legfelsőbb Bíróság pedig hasonló tényállás mellett indokolásában azt mondta ki, hogy a Munka törvénykönyvében foglalt követelményeknek csak a naprakész, és a munkavállalók által is ellenőrizhető nyilvántartás felel meg (Mfv. II. 10.316/2005/3.).
 
   Ehhez kapcsolódóan hivatkozunk a Kúria Mfv.II.10.585/2011/4. számú ítéletének indoklására, mely hasonló tényállásnál kimondta, hogy „a nyilvántartani rendelt adat jellege határozza meg, hogy ennek milyen időszak vonatkozásában kell rendelkezésre állni. A felperes által alkalmazott un. blokkoló kártyás munkaidő-nyilvántartás a törvényi előírásoknak nem felelt meg, mert a központba beérkező adatok csak 24 óránként kerültek frissítésre és sem az ellenőrök, sem a munkavállalók számára nem voltak hozzáférhetőek, ellenőrizhetőek.”
 
5. Általános megfelelősség kérdésköre az adatok utólagos módosításának tükrében
 
   Ahogyan a ceruzával elkészített munkaidő-beosztás és munkaidő-nyilvántartás nem fogadható el megfelelő nyilvántartásnak, úgy álláspontunk szerint azoknak az elektronikusan vezetett munkaidő nyilvántartásoknak a megfelelőssége is joggal megkérdőjelezhető, melyek a munkaidő adatok utólagos, nyom nélküli módosítását lehetővé teszik.

Forrás: bdo.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Mire kell ügyelni az elektronikus munkaidő nyilvántartásnál?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector