Startlaphoz Csatlakozz!

Gyakorlati problémák, jogszabályi keretek, munkajogi vetületek

Munkahelyi alkohol- és drogellenőrzés

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. december 24. szerda, 16:56

A munkahelyi alkohol-, illetve drogellenőrzés, és az ezzel kapcsolatos problémák napjainkban is aktuális témának számítanak. Míg az alkoholos befolyásoltság kérdése egyszerűbben kezelhető, addig a drogfogyasztás sokkal komplexebb problematikát jelenthet a munkáltatóknak. Az alkohol esetében egy egyértelműen és gyorsan kimutatható anyagról beszélhetünk, melynek munkavégzésre gyakorolt negatív hatásai pontosan ismertek, ráadásul közvetlenül láthatóak is a legtöbb esetben. Ezzel ellentétben a különböző tudatmódosító szerek, drogok kapcsán több gyakorlati problémával is szembesülhet a munkáltató, amennyiben szeretne ilyen jellegű tesztet végezni beosztottjain. A Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda ezeket a gyakorlati problémákat és a jelenlegi jogszabályi kereteket vizsgálta meg.
 
   A Munka Törvénykönyve a munkavállaló kötelezettségeként rögzíti, hogy a munkahelyén munkára képes állapotban jelenjen meg, és munkaideje alatt munkára képes állapotban álljon a munkáltató rendelkezésére. Ezt a munkáltató ellenőrizni is jogosult. Az alkoholellenőrzés kapcsán napjainkra egységes bírói gyakorlat alakult ki. A munkáltató jogosult az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére, a munkavállaló pedig köteles a vizsgálatnak alávetni magát, ennek megtagadása az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, és önmagában is alapot adhat a munkáltatói felmondásra.
 
  Az alkoholtesztek a vizsgálat időpontjában mutatják ki az éppen fennálló befolyásoltság mértékét, így egyértelműen alkalmasak annak megállapítására, hogy a munkavállaló munkára képes állapotban van-e. A vizsgálat tipikus eszköze, a vérvétel nagy biztonsággal kimutatja az alkoholos állapot fennállását és annak szintjét is. Többek között nagyobb gyártó üzemekben, a napjainkban is jogszerű és elfogadott, hogy akár véletlenszerű, akár célzott formában egy-egy munkavállalót alkoholtesztnek vetnek alá, hiszen a saját és munkatársai testi épségét is veszélyeztetheti az alkoholos munkavégzéssel. Természetesen a munkáltató nem gyakorolhatja visszaélésszerűen az ellenőrzési jogát.
 
   Ezzel szemben a drogfogyasztás ellenőrzése több gyakorlati problémát vet fel. Adatvédelmi szempontból nézve az Információs törvény alapján a kábítószeres függőségre, illetve kábítószer-fogyasztásra vonatkozó személyes adatok „különleges adatoknak” minősülnek. Éppen ezért az adatkezeléshez szükséges törvény kifejezett rendelkezése vagy az érintett önkéntes, egyértelmű, tájékozott belegyezésen alapuló írásos felhatalmazása kell a vizsgálathoz.
 
  Amint arra az adatvédelmi biztos 2005-ös, jelenleg hatályos adatvédelmi törvény alapján is irányadó állásfoglalása rámutat, a munkáltatók számára egyszerűen elérhető mobiltesztek hatékonysága nem egyértelmű, ráadásul a kapott eredmények munkajogi szempontból korlátozottan relevánsak. Ezek a tesztek ugyanis tipikusan nem a munkavégzésre való alkalmasságról, hanem a korábbi fogyasztásról adnak felvilágosítást. Tovább árnyalja a képet az a tény, hogy egyes gyógyszerek fogyasztása is befolyásolja az eredményt, illetve az egyszerűbb tesztek nem feltétlenül képesek drogok mennyiségét, valamint a fogyasztás óta eltelt időt meghatározni. Állásfoglalásában az adatvédelmi biztos kiemelte, hogy a munkahelyi drogtesztek általános jelleggel nem alkalmazhatóak, mert a munkaviszony alá-fölérendeltségi jellege miatt a hozzájárulás önkéntessége megkérdőjelezhető, továbbá a teszt súlyosan beavatkozik az érintett magánszférájába, illetve a személyiségi jogokat sértő gyakorlathoz vezethet.
 
   A Munka Törvénykönyve a személyiségi jogok védelme körében rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállalókat kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti, és az ellenőrzés során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete pedig nem ellenőrizhető. Ezen rendelkezéseket, ha hozzávesszük a vizsgálatok hatékonyságának kérdését és a munkáltató által kezelendő adatok különleges minőségégét is, megállapítható, hogy munkajogi szempontból is aggályos az általános jellegű munkahelyi drogteszt.
 
  A drogtesztek sokkal inkább a munkavállaló magánéletét ellenőrzik, mintsem a munkára képes állapotukat, nem is beszélve egy téves drogteszt büntetőjogi és személyiségi jogi következményeiről. Természetesen jelenleg is vannak olyan foglalkozások, szervezetek, ahol a drogteszt jelenlegi is az alkalmassági vizsgálat része, például a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái. Érthető módon ezekben az esetekben azonban a végzett tevékenység különös kockázatai vagy a biztonsági megfontolások miatt van a drogtesztre szükség, és a felhatalmazás is jogszabályon alapul.
 
   „Amint látjuk, a munkahelyi drogtesztek kérdése számos bizonytalanságot tartogat, különös tekintettel a vizsgálati metódusok bizonytalanságára, a munkavállalói jogok esetleges korlátozására, illetve a munkáltatói adatkezelés tekintetében. Összegzésül elmondható, hogy a pszichoaktív anyagok fogyasztásának munkahelyi ellenőrzését alkotmányos alapelveken alapuló jogszabályi felhatalmazás teheti lehetővé, ami például a honvédségnél megvan. A munkavállalók ilyen módú ellenőrzésének eseteges bevezetése során a szükségesség-arányosság alapjogi teszt elvégzésén túl fontos azt is mérlegelni, hogy vajon a munkabiztonság, illetve a munkára képes állapot ellenőrzése, mint munkáltatói jog érvényesülése semmilyen más módon nem érhető-e el és a munkavállalók személyiségi jogai korlátozása nem haladja meg azt a mértéket, amely feltétlenül szükséges ezen jog érvényesüléséhez” – fejtette ki véleményét Buzási Barnabás, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda munkatársa.

Forrás: jogiforum.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Munkahelyi alkohol- és drogellenőrzés .
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector