Startlaphoz Csatlakozz!

Egyre többen választják az atipikus munkaviszonyokat

Hogyan válasszuk meg a munkavégzés jogi kereteit?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 12. csütörtök, 13:22

Napjainkban munkát végezni számos jogi formában lehet. A napi nyolc órára, határozatlan időre kötött munkaszerződés mellett egyre szaporodnak az atipikus munkaviszonyok és a munkajog hatályán kívül eső foglalkoztatási formák. Tekintsük át röviden, milyen főbb szempontok alapján választhatja meg a munkáltató az adott feladathoz a legkedvezőbb típust! – írja a munkajog.hu-n megjelent cikkében dr. Kártyás Gábor munkajogász-

   Nincs szó arról, hogy az atipikus foglalkoztatási formák mindig kedvezőbbek, mint a hagyományos munkaviszony, és bevezetésük a munkáltató számára automatikus előnyöket jelent. Ezzel szemben körültekintő előzetes vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy a munkáltató meg tudja állapítani, mely munkafolyamatokhoz, feladatokhoz milyen munkavégzési jogviszony a legmegfelelőbb. Ebben pedig a munkavállaló személye, mint szubjektív szempont is szerepet kell kapjon. Azaz, nem csak az a kérdés, hogy az adott feladat milyen jogi keretek között látható el leghatékonyabban, hanem az is, hogy a konkrét alkalmazott igényeihez, attitűdjéhez, személyes körülményeihez milyen munkavégzés igazodik a legjobban.
 
   A foglalkoztatás jogi formájának megválasztásánál abból kell kiindulni, hogy a magyar munkajogban szigorú típuskényszer érvényesül. Eszerint ellenérték fejében, más részére, önállótlanul munkát végezni csak munkaviszonyban lehet. A szerződés típusát elnevezésétől függetlenül, a jogviszony valódi tartalma alapján kell meghatározni. Ha a jogviszony a munkaviszony ismérveit mutatja, akkor azt a munkaügyi hatóság vagy a munkaügyi bíróság átminősíti, ezzel védve a munkát végző érdekeit és az állami bevételeket. Kiindulásként tehát azt kell megvizsgálni, hogy az adott munkavégzés jellege munkaviszonyt kíván-e meg, vagy a munkavégzés történhet azon kívül, polgári jogi jogviszonyban (különösen megbízás, vállalkozás keretében) is.
 
   Ha a munkavégzést munkaviszony keretében kell – illetve abban a legcélszerűbb – ellátni, úgy a munkaviszony típusának megválasztása a kérdés. A munkáltatók elsősorban a minél alacsonyabb költségekkel, illetve minél rugalmasabb munkajogi szabályokkal járó foglalkoztatási formákban érdekeltek. Ez azonban nem minden esetben az egyedüli, illetve a meghatározó szempont. Figyelembe kell venni, hogy egy atipikus munkaviszonyban a munkavállaló általában kevésbé kötődik a munkáltatói szervezethez (pl. a munkaidő korlátozott volta, a rövid időtartamú, átmeneti jellegű foglalkoztatás, vagy éppen a távmunka jellege miatt), így nem várható el tőle a hagyományos munkaviszony munkavállalójától megkövetelt lojalitás és integráció.
 
   Ha a hagyományos munkaviszony és az atipikus formák összevetése alapján az utóbbiakra esik a választás, a munkáltatónak a konkrét atipikus munkaviszonyt kell megválasztania. Figyelembe kell venni, hogy ez a spektrum egyre színesebb, változatosabb, és a jogszabályok keretei között a munkáltató saját kreativitását is felhasználhatja, hogy az atipikus formák vegyítésével újabb és újabb foglalkoztatási konstrukciókat hozzon létre.
 
  Fontos szempont, hogy a különböző foglalkoztatási formákban dolgozó munkavállalókat a munkáltatónak egy többé-kevésbé egységes szervezetbe kell elhelyeznie. A hagyományostól – illetve az adott munkáltatói szervezetben már megszokottól – eltérő munkavégzési formák bevezetésénél mérlegelni kell, hogy ezek a munkafolyamatok hogyan integrálhatóak a munkáltató rendszerébe, vagy éppen az elkülönítés, egy bizonyos fokú izoláció kívánatos. Elkerülendő, hogy a munkáltató szándékai ellenére alakuljanak ki különböző „kasztok” a munkavállalók között, ami például munkaerő-kölcsönzés esetében a „belsős” és a „kölcsönzött” munkaerő elkülönítésével sokszor együtt jár. Az atipikus munkaviszonyban állókat védő antidiszkriminációs szabályok (gondoljunk például a részmunkaidőre) kimondottan tiltják, hogy egyes alkalmazottak „másodrendű” munkavállalókká váljanak a munkáltatói szervezetben.
 
   Végül, az, hogy a kiválasztott foglalkoztatási forma beválik-e az adott feladatnál, nagymértékben függ a konkrét munkát végző személyiségtől és az életkörülményektől. Amely feltétel az egyik embernek könnyebbséget és kényelmet biztosít, az a másiknak teher és kellemetlenség. Például, a távmunka igen nagy szabadságot biztosít. Viszont azok, akik nehezen tudják beosztani idejüket, és akiknek szükségük van irányításra annak érdekében, hogy tudjanak priorizálni és megfelelő időbeosztással élni, azoknak a távmunka-szituáció megterhelő káoszt okozhat az életükben.
 
   Ezekre a szubjektív szempontokra nyitottnak kell lennie a munkáltatónak. Nem feltétlenül a rosszul megválasztott jogi konstrukció az oka, ha egy adott tevékenység ellátása alul marad a várakozásokon. A kiválasztási eljárás során tudatában kell lenni annak, hogy a konkrét jelentkező a konkrét feladat ellátására nem biztos, hogy azonos színvonalon képes, ha a munkavégzés körülményei (pl. a munkáltató ellenőrzési, utasítási joga, vagy a munkával járó állásbiztonság) eltérnek a hagyományostól.
 
   Leegyszerűsítés tehát az atipikus munkaviszonyokat „csodafegyvernek” tekinteni, és az új munkaerő felvételénél automatikusan ezekben gondolkodni. Már önmagában az is kérdés lehet, hogy az adott feladat igényli-e a munkaviszonyt, vagy elegendő egy polgári jogi megállapodás. A hagyományos munkaviszony is lehet megfelelő választás, és csak ennek kizárása után kell elkezdeni a leginkább kívánatos atipikus forma keresését.
 
Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Hogyan válasszuk meg a munkavégzés jogi kereteit?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector