Startlaphoz Csatlakozz!

Mire kell figyelmet fordítani?

Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. június 16. kedd, 13:30

2015. június-júliusban a munkaügyi felügyelőségek a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést tartanak. Az ellenőrzés kiterjed a munkaszerződések alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére is – írja a munkajog.hu.

  Az ellenőrzésre történő felkészülés során célszerű a munkaviszony létesítésének valamennyi alaki és tartalmi feltételét még az esetleges hatósági ellenőrzést megelőzően, „házon belül” felülvizsgálni. Ennek keretei között elsősorban az alábbi területekre kell kiemelt figyelmet fordítani.
 
  A munkaviszony létesítésének életkori feltételei alapján munkavállaló az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Ettől eltérően az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló, is létesíthet munkaviszonyt, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. Egyes, jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységek keretében 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható, ehhez azonban a gyámhatóság engedélyére van szükség.
 
  A munkavállalók biztosítási jogviszonyának létesítését (azaz a munkaviszony kezdetét) legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés – például adminisztratív hiba miatt – elmaradt, azt haladéktalanul pótolni kell. Amennyiben a munkáltató a bejelentést a hatósági ellenőrzés megkezdése előtt nem pótolja, úgy az fekete foglalkoztatásnak minősül, ami egyrészt köztelező bírságolás tárgykörébe esik, másrészről magával vonja a rendezetlen munkaügyi kapcsolatok megállapítását is, ami a hatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig kizárja a munkáltatót az állami támogatások igénybe vételéből. A bejelentések megtételének ellenőrzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elektronikus úton tett bejelentésekről minden esetben visszaigazolást küld az adóhatóság. Abban az esetben, ha ez a visszaigazolás elmaradt, mindenképpen tisztázni kell a bejelentés státuszát, ugyanis elképzelhető, hogy az nem érkezett meg megfelelő módon az adóhatósághoz. Önmagában a bejelentés elküldése - avisszaigazolás nélkül – nem elegendő, amennyiben az a hatósághoz nem érkezett meg, úgy a munkáltató a fentebb ismertetett szankciókkal számolhat.
 
  A biztosítási jogviszony adóhatósági bejelentése mellett a munkáltatónak figyelemmel kell lenni a munkaviszony létesítésének alaki és tartalmi követelményeire is. A munkavállalóval a munkába lépést megelőzően írásban kell munkaszerződést kötni. A munkaszerződésnek – a felek megnevezésén túl – tartalmaznia kell legalább a munkavállaló munkakörét és alapbérét is. Az alapbér megállapítása során be kell tartani a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 
  A munkaszerződések tartalmi felülvizsgálata során a kötelező elemeken túl különös hangsúlyt kell fektetni a felek megállapodásaira is. Így például a munkaidő tekintetében meg kell bizonyosodni arról, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében biztosan szerepel a részmunkaidőre és annak mértékére vonatkozó egyértelmű rendelkezés, vagy éppen a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében a hosszabb teljes napi munkaidőről szóló megállapodás.
 
  A munkaszerződés mellett a munkáltatónak, a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót:
a napi munkaidőről,
az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
a munkakörbe tartozó feladatokról,
a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
 
  Az a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás jogszabályra, kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható. A d) pont szerinti tájékoztatás a munkavállaló munkaköri leírásának kiadásával teljesíthető.
 
  A tájékoztatót és a munkaköri leírást célszerű két példányban elkészíteni, amelyből egy példányt a munkavállaló kap meg, egy példányon pedig aláírásával igazolja, hogy a dokumentumokat átvette. Amennyiben a tájékoztató tartalmában változás következik be, arról a munkavállalókat ugyancsak írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.
 
  Abban az esetben, ha a munkáltató akár a munkaszerződés, akár a tájékoztató megfelelő tartalommal történő kiadását elmulasztotta, úgy azt haladéktalanul pótolni kell. A hatósági ellenőrzés során lényegesen kedvezőbb elbírálás alá esik például a munkavállalói tájékoztató késedelmes kiadása, mint annak elmaradása.

Forrás: munkajog.hu
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector