Startlaphoz Csatlakozz!

A munkában töltött idő alapján, azzal arányosan járnak

A pótszabadságok jogcímei és mértéke

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 26. vasárnap, 10:32

A munkavállaló szabadsága alap-és pótszabadságból tevődik össze. Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, a pótszabadságok száma pedig attól függ, hogy a pótszabadság törvényben felsorolt jogcímei közül melyek irányadóak a munkavállalóra. Ahogy az alapszabadság, a pótszabadság is a munkában töltött idő alapján, azzal arányosan jár – írja a munkajog.hu.

 Az idő múlása minden munkavállalót érint, így az életkor előrehaladtával egyre több a pótszabadságok száma. Az életkor miatt először a 25. életév betöltésekor jár egy munkanap pótszabadság, ami 10 munkanapig növekszik a 45. életév betöltésekor. A pótszabadság abban az évben jár először, amelyben a munkavállaló a törvényben meghatározott életkort betölti. A pótszabadságot nem kell arányosítani a munkavállaló éven belüli születési időpontjához. Azaz, ha a munkavállaló 2015. december 31-én tölti be a 33. életévét, akkor a 2015. évre neki 4 munkanap pótszabadság jár ezen a jogcímen.
 
  Ha viszont a munkáltatóval 2015. augusztus 31-én megszűnik a munkaviszonya, akkor még csak 3 munkanap életkor szerinti pótszabadságot kap, mivel abban a jogviszonyban még nem töltötte be a 33. életévét, tehát még nem szerzett jogosultságot a magasabb pótszabadságra. Természetesen, ha 2015-ben ezt követően ismételten munkaviszonyt létesít, amely születése napján is fennáll, akkor az új munkaviszonyban a 4 munkanap pótszabadság 2015-re az új munkaviszony időtartamával arányosan megilleti.
 
  A gyermekvállaláshoz kapcsolódóan a munkavállalót kettő jogcímen illeti meg pótszabadság.
A saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek után a gyermek életkora alapján először a gyermek születésének évében, utoljára a gyermek 16. életévének betöltése évében, a gyermekek számától függően:
  • - 1 gyermek után 2,
  • - 2 gyermek után 4,
  • - 2-nél több gyermek után 7 munkanap pótszabadság jár. Fogyatékkal élő gyermek esetén, azaz ha magasabb összegű családi pótlékot állapítanak meg rá tekintettel, a pótszabadság mértéke a munkavállaló minden fogyatékkal élő gyermeke után további 2 munkanappal nő.
 
  Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig
  • - 1 gyermek esetén 5,
  • - ikergyermekek születése esetén, a gyermekek számától függetlenül összesen 7 munkanap pótszabadság jár,
akkor is, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Ezt a pótszabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, de legfeljebb a szülést követő 2. hónap végéig kell kiadni. Egyik pótszabadságot sem kell arányosítani a gyermek(ek) éven belüli születési időpontjához; azaz, ha a munkavállaló gyermeke 2015. december 31-én születik, akkor a 2015. évre neki teljes mértékű pótszabadság(ok) jár(nak).
 
  A gyermekre tekintettel járó pótszabadság a gyermeket örökbe fogadó, illetve azt a gyermeket nevelő személyt is megilleti, aki állami nevelt gyermek gondozását és nevelését vállalta, térítés mellett. Ugyancsak megilleti ez a kedvezmény azt a munkavállalót is, aki gyermek nevelését és gondozását családi kapcsolat vagy szerződésen alapuló kötelezettség alapján vállalta. Ha a gondozó jogosult a pótszabadságra, az az anyának (apának) nem jár. Ugyancsak megilleti a pótszabadság az év még hátralevő időszakára a munkahelyére év közben visszatérő munkavállalót is.
 
 A fiatal, azaz a 18. életévét be nem töltött munkavállalót 5 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyre utoljára abban az évben jogosult, amelyben a 18. életévét betölti. Ezt a pótszabadságot sem kell arányosítani a munkavállaló éven belüli születési időpontjához. A bírói gyakorlat szerint a fiatalkorúaknak járó pótszabadság a 18. életévének betöltése után a naptári évből hátralevő, munkaviszonyban töltött időre - arányosan - azt a munkavállalót is megilleti, akinek munkaviszonya az említett életkorának elérése után keletkezett. Ez a pótszabadság a cselekvőképtelen munkavállalót is megilleti.
 
 Évenként 5 munkanap pótszabadság jár a munkavégzés jellegére tekintettel annak, aki a föld alatt állandó jelleggel (pl. metrószerelvény vezető), illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozik.
 
  Évenként 5 munkanap jár annak a munkavállalónak, akinek legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodását állapította meg a rehabilitációs szakértői szerv, vagy fogyatékossági támogatásra, illetve vakok személyi járadékára jogosult. Vakok személyi járadékára 2001. július 1-től már nem lehet jogosultságot szerezni, de aki ilyen járadékban korábban részesült, annak azt továbbra is folyósítják, amennyiben más ellátásra nem tért át. Viszont a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás egymást kizáró juttatások, ezért egy naptári évben rendeltetésszerűen csak az egyik ellátás alapján megállapított pótszabadságot lehet igénybe venni. A pótszabadság utoljára abban a naptári évben illeti meg a munkavállalót, amelyikben a szakvélemény hatályát veszti, a vakok személyi járadékát, vagy a fogyatékossági támogatást megszüntették. A pótszabadság nem arányosítható az alapján, hogy a pótszabadság megszűnésére okot adó körülmény a naptári éven belül mikor következett be.
 
  A teljes naptári évre megillető szabadság időarányosan jár, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, vagy év közben szűnt meg. A munkavállalót időarányosan megillető szabadság kiszámítása során az egyes jogcímeken járó szabadságokat nem külön-külön arányosítva kell összegezni, hanem össze kell adni az alapszabadság és az egyes pótszabadságok alapján a teljes naptári évre járó szabadságok mértékét, és az így kapott mértéket kell a tárgyévben munkában töltött idővel arányosítani, kivéve az apák pótszabadságát.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A pótszabadságok jogcímei és mértéke.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector