Startlaphoz Csatlakozz!

Szigorú feltételek

Felmondás vagy rendkívüli felmondás?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. augusztus 06. csütörtök, 11:11

Ha már eldőlt, hogy súlyos kötelezettségszegése miatt a munkavállalót el kell küldeni, még mindig kérdés, hogy bevállalja-e a munkáltató a rendkívüli felmondást. Közismert, hogy ennek igen szigorú feltételei vannak. Alább áttekintjük, mi mindent érdemes végiggondolni a felmondás és a rendkívüli felmondás közötti választás előtt – írja a munkajog.hu.

  Nevéből eredően, az azonnali hatályú felmondás (avagy régi nevén rendkívüli felmondás) esetén nincs felmondási idő, a nyilatkozat közlésével nyomban megszűnik a munkaviszony. Ez különösen akkor lehet fontos, ha a munkavállaló olyan kötelezettségszegést követ el, ami után egyetlen további napig sem kívánatos jelenléte a munkahelyen (pl. agresszív viselkedés kollégákkal, ügyfelekkel, lopás a munkahelyen, visszaélés üzleti adatokkal stb.). Ugyanakkor annak sincs akadálya, hogy a munkáltató egyszerű felmondást közöljön, azzal, hogy a felmondási idő egészére mentesíti a munkavállalót a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ebben az esetben azonban a felmondási időre járó bért ki kell fizetni a munkavállalónak. Nincs viszont akadálya, hogy a munkáltató a még fel nem használt, időarányosan járó szabadság kiadását is felhasználja arra, hogy a munkavállalót távol tartsa a munkahelytől a felmondási idő alatt.
 
  A munkáltató szemszögéből vonzóvá teszi a rendkívüli felmondást, hogy ilyen esetben a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy csak ezért nem érdemes a rendkívüli felmondást választani. A Munka Törvénykönyve alapján ugyanis akkor sem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. Például, a munkavállaló igazolatlan távollétével indokolt felmondás esetén a munkavállalónak – függetlenül a munkaviszonyban töltött idő hosszától – nem jár végkielégítés. Így a felmondás és az azonnali hatályú felmondás között a munkaviszony végén járó járandóságok tekintetében nincs is olyan nagy különbség, ha a megszüntetés indoka a munkavállalónak felróható.
 
  Az azonnali hatályú felmondás előnye lehet, hogy a felmondási tilalmak és korlátozások csak a (sima) felmondásra irányadóak. Így akár a várandós vagy keresőképtelen munkavállaló munkaviszonya is megszüntethető rendkívüli felmondással. Kifejezetten ilyen eset lehet, ha éppen a felmondási védettséggel való visszaélés a megszüntetés oka. Például, a munkavállaló megtévesztette a munkáltatót, és a valótlan védett helyzete alapján próbálta fenntartani munkaviszonyát.
 
  A rendkívüli felmondás jogi kockázatát az adja, hogy egyrészt csak a törvényben részletesen körülírt esetek mellett lehet élni vele, másrészt csak szigorú határidőkön belül. Ami a lehetséges indokokat illeti, a rendkívüli felmondásra akkor kerülhet sor, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A definícióban minden szónak jelentősége van. Például, hiába szegi meg a munkavállaló jelentős mértékben egy lényeges kötelezettségét, ha abban legfeljebb enyhe gondatlanság terheli. Ugyanígy nem vezethet rendkívüli felmondáshoz olyan, a munkaviszonyon kívül eső körülmény, ami legfeljebb kellemetlenebbé teszi a jogviszony fenntartását, ám közel sem jelent lehetetlenülést. A lehetséges indokok szűk köre az, amit a munkáltatónak kétszer is át kell gondolnia, mielőtt azonnali hatályú felmondást közöl. Csak akkor érdemes e megszüntetési jogcímet választani, ha a törvényi tényállás minden feltétele biztosan (bizonyíthatóan) fennáll.
 
  Végül, a rendkívüli felmondás közlése határidőhöz kötött. Eszerint az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. Bármelyik határidő elmulasztása jogellenes munkaviszony megszüntetést jelent, függetlenül attól, hogy egyébként mennyire volt megalapozott az indokolás. Nem véletlen, hogy jogvita esetén a bíróságok először azt vizsgálják, határidőben történt-e a rendkívüli felmondás közlése.
 
  Természetesen számos eset elképzelhető, ahol nem kérdéses, hogy a munkáltató jogszerűen él-e a rendkívüli felmondás jogával. A bizonytalan helyzetekben azonban nem szerencsés csak az alapján dönteni, hogy az azonnali hatályú felmondással megspórolható a felmondási időre eső díjazás. A jogellenes munkaviszony megszüntetést megállapító perrel ugyanis jóval többet bukhat a munkáltató, mint a munkavállaló egy-két havi bérét.
 
Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Felmondás vagy rendkívüli felmondás? .
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector