Startlaphoz Csatlakozz!

Jogeset:

A jogelőd jogsértése

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. augusztus 07. péntek, 14:38

A felperes közszolgálati jogviszonyban állt az I. rendű alperessel, és megbízták a hivatalvezetői feladatok ellátásával. 2006. október 16-án visszavonták vezetői megbízását, s mivel a felajánlott másik munkakört nem fogadta el, a munkáltató 2007. április 16-i hatállyal felmentéssel megszüntette közszolgálati jogviszonyát – írja a munkajog.hu.

  A munkáltatói jogkör gyakorlója a felmentési idő alatt fegyelmi eljárást indított a felperessel szemben, majd 2006. december 20-án a Fegyelmi Tanács hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtotta. Az intézkedést sérelmezve a felperes keresetet terjesztett elő. 2006. január 1-jei hatállyal a törvény rendelkezése folytán az I. rendű alperes szervezeti egységét képező hivatal általános jogutódjává vált.
 
  Az elsőfokú bíróság a fegyelmi határozatot – annak jogellenességére figyelemmel – hatályon kívül helyezte, és a másodrendű alperest kötelezte az elmaradt illetmény, és egyéb juttatások és károk megfizetésére. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
 
  A másodrendű alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a törvényszék határozatát hatályában fenntartotta és megállapította, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, adott időben hatályos 56. § (1) bekezdése szerint a hivatalvesztés fegyelmi büntetést, amennyiben azzal szemben a köztisztviselő keresetet terjesztett elő, annak jogerős elbírálásáig nem lehetett végrehajtani. Az adott esetben a törvény erejénél fogva került sor jogutódlásra 2007. január 1-jétől, és ez a felperes esetében is beállt, függetlenül attól, hogy ennek adminisztrációs kötelezettségeit az I., illetve a II. rendű alperes mikként intézte. A II. rendű alperes a kötelezettségek tekintetében általános jogutódnak minősült, így a felperes igényét a munkáltatónak minősülő szervvel szemben érvényesíthette.
 
  Hivatkozott a felülvizsgálati kérelem arra is, hogy a fegyelmi határozat jogsértő voltának a megállapítása csupán a hivatalvesztés következtében bekövetkező jogviszony megszüntetést tette jogellenessé, nem érintette azonban a korábban érvényesen közölt felmentést. A munkáltató a felmentés közlését követően olyan intézkedést foganatosított a felperessel szemben, amely a fegyelmi eljárás lefolytatását követően – a korábbi nyilatkozatát módosítva – hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel szüntette meg a közszolgálati jogviszonyt. Azt követően a korábban közölt felmentő intézkedéshez jogkövetkezmény  már nem társult, fegyelmi büntetés jogellenességének a megállapítása következtében nem éledt fel a munkáltató korábbi nyilatkozata, ahhoz nem fűzhető ismételten joghatály.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A jogelőd jogsértése.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector