Startlaphoz Csatlakozz!

A műszaki képzések a legnépszerűbbek

Kevesebben járnak főiskolára és egyetemre Magyarországon

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. máj. 02. péntek, 15:12

A 2013/2014-es tanévben Magyarországon 1 millió 804 ezer gyermek és fiatal vesz részt óvodai nevelésben, valamint különböző szintű nappali képzésekben, 53,3 ezer fővel – 2,9 százalékkal – kevesebben, mint az elmúlt tanévben, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából. Az egyes nevelési, képzési szinteken eltérően alakult a létszám. Míg az általános iskolákban a nappali tagozatosok száma kismértékben, 0,6 százalékkal emelkedett, addig a középfokon tanulóké 7,0, a felsőoktatásban hallgatóké pedig 4,3 százalékkal csökkent. Az óvodába járó gyermekek 2,9 százalékkal lettek kevesebben – írja a Világgazdaság.

   Az általános iskolai tanulmányait a 2013/2014-es tanévben 748 ezer fő kezdte meg. Az előző tanévhez hasonlítva a tanulói létszám a nappali oktatásban 0,6 százalékkal magasabb, ami 4,8 ezer fős növekedést jelent. Az első évfolyamosok száma – a már említett jogszabályi változások következtében – az előző évekhez képest és az átlaghoz viszonyítva is jelentősen, 6,9 százalékkal emelkedett, és korosztályi összetétele is módosult.
 
  A statisztikai hivatal jelentése szerint az általános iskolát kezdő 6 évesek száma 26,8 százalékkal magasabb, részarányuk pedig 23,1 százalékról 27,4 százalékra nőtt. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok alakulásának hatása a magasabb osztályokban érzékelhető, így pl. az 5–8. évfolyamra 0,8 százalékkal járnak kevesebben, mint az előző tanévben.
 
  A köznevelési törvény előírása szerint az általános iskolákban délután 4-ig kötelező a gyermekeknek benntartózkodni. Ebből is adódik, hogy a napközi otthonos ellátásban, illetve az étkeztetésben részesülők aránya az előző évekhez képest nagyobb mértékben emelkedett. Míg az alsó tagozatosok közül 83 százalék napközis, a felsősöknél 15 százalék, ami összességében a tanulók 51 százalékát teszi ki, a tavalyinál 3,3 százalékponttal többet. Legalább napi egyszeri étkeztetést a tanulók 77 százalékának biztosítanak az egy évvel ezelőtti 74 százalékkal szemben.
 
   Az általános iskolákban dolgozó pedagógusok száma a diákokénál jobban, 2,6 százalékkal bővült, így a közel 74 ezer tanárra fejenként kevesebb tanuló jut. Ugyanakkor az ellátandó órák száma, beleértve a kötelező délutáni foglalkozásokat is, több, mint egy évvel korábban.
 
   Az általános iskolákba ugyanannyi – 52 ezer sajátos nevelési igényű (SNI-) – gyermek jár, mint az elmúlt tanévben, és lényegében sem a régiók, sem a nemek szerinti eloszlás nem változott. Arányuk továbbra is a Dél-Alföldön a legmagasabb (11 százalék) és az Észak-Alföldön a legalacsonyabb (5,1 százalék). Az általános iskolába járó fiúk 8,8, míg a lányok 4,9 százaléka sorolható az SNI-s kategóriába. Az általános tantervű osztályokban integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma a 2013/2014-es tanévben 35 ezer fő, ami az előző tanévinél magasabb, közel 67 százalék.
 
   A 8. évfolyamot sikeresen befejezettek száma 2013-ban alig több mint 91 ezer, 4 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A végzettek közül néhány száz fő kivételével gyakorlatilag mindenki továbbtanul.
 
   Az ún. korai iskolaelhagyók arányának európai szinten 10 százalék alá való csökkentése az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése. Magyarországon a mutató értéke 11,8 százalék, ami kedvezőtlenebb a tavalyinál, nemek és régiók szerinti erős szóródást mutat. A leszakadók aránya a nők körében a korábbi évekhez hasonlóan lényegesen alacsonyabb (11,1 százalék), mint a férfiaknál (12,5 százalék). A régiók között még nagyobbak és egyre növekvőek a különbségek. Észak-Magyarországon a legmagasabb a korai iskolaelhagyók aránya, 18,8 százalék, Közép-Magyarországon a legalacsonyabb, 7,7 százalék. Az eltérés tehát 11,1 százalékpont, ami jelentősen meghaladja a tavalyi (8,2 százalékpontos) értéket.
 
   A 2013/2014-es tanévben a középfokú oktatás nappali rendszerű képzésein 502 ezer fő vesz részt, 38 ezerrel – 7 százalékkal – kevesebb, mint egy évvel korábban. A legkevésbé változatlanul a gimnáziumi tanulók száma csökkent, 2,2 százalékkal, a szakiskolásoké pedig a legjobban, 10,4 százalékkal. (Ez utóbbi létszámcsökkenés elsősorban a képzési idő rövidülésével függ össze.) Ebből adódóan a középfokú oktatásban tanulók között tovább nőtt a gimnazisták aránya – 35,1 százalékról 36,9 százalékra –, és alacsonyabb lett a szakiskolákban, szakközépiskolákban tanulóké. A korábbi évekhez hasonlóan mindkét nemnél a jelentős többség az érettségit adó képzésekre jár, a leányok 83 százalékos aránya több mint 10 százalékponttal magasabb a fiúkénál. Az egyes iskolatípusokban eltérő a nemek szerinti összetétel: a gimnáziumokban a tanulók nagyobb része, 57 százaléka leány, a szakiskolákban viszont 63 százalékos részesedésükkel a fiúk vannak túlsúlyban. A szakközépiskolákban viszonylag kiegyenlített a nemek szerinti eloszlás.
 
   2013-ban 75 ezren – az előző évhez viszonyítva 10 százalékkal kevesebben – jelentkeztek nappali felsőfokú alap- és mesterképzésre. Ismét a műszaki képzéseket jelölték meg a legtöbben első helyen (18 százalék), ezt követték a tavalyi évben növekvő népszerűségű gazdaságtudományi (17 százalék) és a csökkenő részesedésű bölcsészettudományi programok (10 százalék).
 
  A felvett hallgatók száma – mintegy 4,4 ezer fővel – csökkent, de kisebb mértékben, mint az elsőhelyes jelentkezőké, ennek következtében a felvettek és az első helyre jelentkezettek aránya 2013-ban közel 76 százalékra emelkedett (alapképzésben 78, mesterképzésben 70 százalék) az előző évi 73 százalékkal szemben. A legmagasabb, 86 százalék a felvettek és az első helyre jelentkezettek aránya a természettudományi képzéseket választók körében, de ettől nem sokkal, kevesebb mint 2 százalékponttal maradnak el a mezőgazdasági és társadalomtudományi területre jelentkezők. Továbbra is a művészeti szakokra legnehezebb a bekerülés, a felvettek aránya – az emelkedő tendencia ellenére is csak – 44 százalék.
 
   A felsőoktatási intézmények nappali képzésein tanulók száma a 2013/2014-es tanévben 224 ezer fő, az előző tanévhez képest 10 ezerrel kevesebb. 208 ezren (93 százalék) alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vesznek részt, közel 9 ezren felsőoktatási szakképzésben, 5,5 ezren doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben mindössze 250-en folytatják tanulmányaikat. A kifutó egyetemi, főiskolai programokon már csak 1,5 ezer fő – a hallgatók 0,7 százaléka – tanul.
 
Forrás: Világgazdaság
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Kevesebben járnak főiskolára és egyetemre Magyarországon.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector