Startlaphoz Csatlakozz!

Rendkívüli felmondás

Szakszervezeti vezető elbocsátása

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. máj. 02. péntek, 17:32

Egy szakszervezeti vezetőt tisztességtelen magatartásért és a bejelentési kötelezettség elmulasztásáért bocsátotta el munkaadója.  A rendkívüli felmondásban foglalt azon indok jogszerű, miszerint a szakszervezet elnöke a jogait nem a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a munkáltatóval kölcsönösen együttműködve, a rendeltetésének megfelelően gyakorolta – írja az ugyvedvilag.hu.

  A Kúria honlapján ismertetett jogesetben a felperes áruházvezetőként dolgozott, és az alperesnél működő szakszervezet elnöke is volt. A munkaszerződése szerint a munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartója tagja lett a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak. Ebben az esetben a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni.
 
 
   A munkáltató rendkívüli felmondással a munkavállaló munkaviszonyát megszüntette. Az intézkedés okaként egyrészt az Mt. 3. § (5) bekezdésébe ütköző munkavállalói magatartást jelölte meg. A felperes ugyanis a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartást tanúsított, továbbá a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta arra nézve, hogy a házastársa önálló képviseleti joggal rendelkező tagja a T. Bt-nek, amely a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban áll, és a cégjegyzék szerint a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet is folytat.
 
   A bejelentési kötelezettség elmulasztása bizalomvesztést is eredményezett a felperessel szemben. Ezen külön nevesített okoktól függetlenül a munkáltató a rendkívüli felmondásban még arra is hivatkozott, hogy a felperes mint a szakszervezet elnöke, nem tett eleget az Mt. 3. §  (2) bekezdésében, illetve 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt azon kötelezettségének, hogy a jogait a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a munkáltatóval kölcsönösen együttműködve, a rendeltetésének megfelelően gyakorolja. A felmondás hat pontban nevesítette ezen kötelezettségszegéseket.
 
  A munkaügyi bíróság elutasította a felperes keresetét, a másodfokú bíróság pedig helybenhagyta ezt a döntést. A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős határozatot hatályában fenntartotta.

   A felülvizsgálati kérelemnek a bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó érvelése alapos a Kúria döntése szerint. A peradatok alapján a másodfokú bíróság helytálló következtetést vont le arról, hogy a bejelentési kötelezettségre vonatkozó eljárási rend, a címzett személye alperesnél nem volt szabályozott. A peres felek között nem volt vita abban, hogy a közlés címzettjének a munkáltatói jogkör gyakorlójának kellett lennie.
 
   A bejelentés időszakában a felperes felett munkáltatói jogkört gyakorló személyre vonatkozóan azonban a másodfokú bíróság nem vont le helytálló következtetést.  Az eljáró bíróságok nem értékelték helytállóan az erre vonatkozó tanúvallomásokat. A felperes a körülményekből alappal következtetett G. Zs. munkáltatói jogkör gyakorlására [Mt. 74. § (2) bekezdés], ezért felé érvényesen tehetett jognyilatkozatot. Tehát a felperes a bejelentési kötelezettségének eleget tett. Ezért a munkáltató ennek elmulasztására alaptalanul hivatkozott a rendkívüli felmondásban.
 
   A munkavállalónak a szakszervezeti tisztsége ellátása során tanúsított magatartása általában összefügg a munkaviszonyával is, és érintheti az azzal kapcsolatos kötelezettségeit (MD.II.254.). A szakszervezet elnökeként a felperes a jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése során a szakszervezet képviseletében a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a munkáltatóval kölcsönösen együttműködve, a jogait rendeltetésének megfelelően gyakorolva volt köteles eljárni [Mt. 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) és (2) bekezdés]. Amennyiben e kötelezettségét oly mértékben túllépve járt el, amely a munkaviszonyban való együttműködést lehetetlenné tette, ez a munkaviszony megszüntetésének jogszerű alapjául szolgálhatott (EBH.2002.678.).
 
   Az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy az együttműködési kötelezettség megsértésének minősül, ha a munkavállaló a véleménynyilvánítás jogával élve a munkáltatóval szemben a mértéktartás követelményét mellőzve jár el. Alkalmas lehet ennek megállapítására a szakszervezeti lapban a munkáltató érdekeivel ellentétes, vagy annak személyét súlyosan sértő nyilatkozatok megjelentetése.
 
   Az együttműködési kötelezettség körébe tartozik, hogy a munkavállaló ne idézze elő a munkáltató helytelen megítélését. A munkáltatóval szembeni harcra felszólító írások hangneme és az éles kritika nem tükrözi a munkáltatóval való együttműködés készségét.
 
   A szakszervezetet, mint testületet terhelő együttműködési és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó kötelezettség megszegése a felperes esetében nem mint munkavállaló, hanem mint szakszervezeti tisztségviselő értékelendő. Ezért a rendkívüli felmondásnak azon hivatkozása helytálló, amely a felperesnek az érdekképviselet körében kifejtett, annak kereteit meghaladó jogellenes tevékenysége miatt a munkaviszony fenntartásának ellehetetlenülésére utal [Mt. 96. § (1) bekezdés b) pont].

Forrás: ugyvedvilag.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Szakszervezeti vezető elbocsátása.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector