Startlaphoz Csatlakozz!

PDSZ: Kiáltvány a magyar oktatásért

Írta: Szakszervezetek.hu (d.l.)
Közzétéve: 2013. február 15. péntek, 22:06
Február 8-án a PDSZ az oktatásban érintett civilszervezetekkel közösen (Oktatói Hálózat, Hálózat a Tanszabadságéért, a Szülői Hálózat, a Középiskolások Hálózata, a Hallgatói Hálózat) szerveztek fórumot Budapesten, "El a kezekkel az oktatástól" címmel. A rendezvény célja az elemi szolidaritás   felmutatása mellett, annak demonstrálása, hogy van lehetőség az oktatást tönkretevő törvénykezési gőzhenger megállítására.

Az alábbiakban a közfelkiáltással elfogadott Kiáltvány olvasható:

Kiáltvány a magyar oktatásügyért

A magyar kormány oktatáspolitikáját az elmúlt két és fél évben brutális forráskivonás, mértéktelen és irracionális hatalomkoncentráció és az intézményi autonómia tudatos leépítése jellemezte. A rendelkezések rendszeresen megsértették a szülők és a diákok szabadságjogait. A kormányzat nem hajlandó érdemi egyeztetésekre az érintettekkel és a szakértőkkel, önkényes, parancsuralmi módszerekkel irányítja a közoktatást, a felsőoktatást és a tudományos kutatást, és semmibe veszi az európai uniós célokat.

A kormány  felelőtlen politikája az oktatás minden szintjén visszafordíthatatlan károkat okoz. Megkezdődtek a tömeges elbocsátások, fontos intézmények és szolgáltatások szűnnek meg sorra, a diákok és a tanárok nap mint nap szembesülnek érdekeik sérelmével. A lehetőségek rohamos szűkülése súlyos minőségromlást és a társadalmi egyenlőtlenség növekedését okozza. Félő, hogy a mai oktatáspolitika hosszabb távon oda vezet, hogy Magyarország reménytelenül leszakad a fejlett világtól.

Mi, az oktatási rendszer felhasználói és működtetői, diákok, tanárok, szülők, egyetemi hallgatók és oktatók, civil hálózatok és érdekvédők, tiltakozunk a kormány oktatáspolitikája ellen és az alábbiakat követeljük:

Helyi, szakmai és intézményi autonómiát!

A tisztán hatalmi érdekeket szolgáló állami túlközpontosítás nem rendet, hanem káoszt és kiszolgáltatottságot szül mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban. A szakmai önállóságuktól és forrásaiktól megfosztott iskolák nem képesek alkalmazkodni a helyi körülményekhez, a gyerekek és a szülők igényeihez. A közoktatást gúzsba kötő és a diákokat értelmetlenül túlterhelő kerettanterv korszerűtlen és ideologikus, ellentétes a minőségi oktatás követelményeivel. A felsőoktatásban a kormány kézi vezérlésre és a szakmai-tudományos szempontok háttérbe szorítására törekszik, ezt a célt szolgálja a kancellárok kinevezése. Az egyetemek kutatási tervét csakúgy, mint a keretszámok szakokra osztását, a tandíjmentesség és az ösztöndíjak odaítélését az egyetemek  szakmai vezetői tudják a legkörültekintőbben megtervezni.

·         Követeljük, hogy az állam adja vissza az iskolákat és a forrásokat az erre vállalkozó önkormányzatoknak, a szakmai-pedagógiai kezdeményezés lehetőségét a tanári közösségeknek, a nevelés jogát a szülőknek!

·         Követeljük, hogy ismerjék el és tiszteljék a társadalmi szervezetek, alapítványok, független iskolák szerepét az oktatásban!

·         Követeljük a felsőoktatási intézmények teljes körű, szakmai, pénzügyi és szervezeti autonómiáját!

A minőségi oktatást garantáló finanszírozást!

A kormány elsősorban a szociális, a kulturális, az egészségügyi és az oktatási kiadásokon spórol. A közintézmények és a közférában dolgozók örökös vesztesei a kormányzati ígérgetéseknek. Ígéretek helyett garanciákra és azonnali intézkedésekre van szükség.

A közoktatásban megdöbbentő mértékű a forráshiány. Az államosítás költségeit alultervezték, óriási és szükségtelen állami infrastruktúra kiépülését tapasztaljuk, miközben a pedagógusok jövedelme a tavalyihoz képest is csökken. A forráskivonás súlyos károkat okoz a felsőoktatásban, és a kormány által lebegtetett ígéretek a források visszapótlásáról követhetetlenek és bizonytalanok. Napirenden vannak a tömeges elbocsátások, intézménybezárások, kényszernyugdíjazások, ami a szükségszerűen hozza magával az oktatás és a kutatás minőségének romlását.

       Követeljük a közoktatásban dolgozók 20%-os béremelését változatlan munkaterhelés mellett!

·         Követeljük, hogy az idei évre a kormány a felsőoktatás finanszírozását biztosítsa a 2011-es szinten!

·         Követeljük, hogy a jövőben a magyar állam legalább a GDP 1%-át fordítsa felsőoktatásra!

Kiszámítható oktatásirányítást!

A hosszú távú stratégia nélkül hozott döntések, a szeszélyes rögtönzések, az előkészítetlen, erőltetett tempóban végrehajtott iskola államosítás diákot és tanárt, szülőt és egyetemi oktatót, vezetőt és beosztottat egyformán lehetetlen helyzetbe hoztak. Az egész közoktatási intézményrendszer bürokratikus és túlcentralizált, intézmények százainak sorsa vált bizonytalanná. Nincs őszinte beszéd a várható elbocsátásokról.

Az egyetemi felvételről, az ösztöndíjak feltételeiről és az államilag finanszírozott helyek számáról jóformán hetente jelenik meg új, az előzőekkel ellentétes információ, ami sok tízezer fiatal számára teszi tervezhetetlenné a jövőt. Amunkavállalási szabadságot korlátozó, európai uniós alapjogokat sértő hallgatói szerződés arra kényszeríti a fiatalokat, hogy a kiszámíthatatlan jövőre vállaljanak kötelezettséget, ami inkább elriasztja őket a magyar felsőoktatástól, mintsem hogy itthon tartaná. A felsőoktatás irányításáról a kormány kétes kompetenciájú gazdasági szereplőkkel tárgyal, miközben a szakértőket és az egyetemi polgárokat semmibe veszi.

·         Követeljük a szakmai alapokon nyugvó, széleskörű egyeztetések során kidolgozott, kiszámítható állami támogatást biztosító oktatásirányítást!

·         Követeljük, hogy a tanulói utak legyenek tervezhetőek, az új felvételi rendszert felmenő rendszerben vezessék be, a keretszámokat legalább két évvel előre jelentsék be!

·         Követeljük a hallgatói szerződés eltörlését!

·         Követeljük a gazdasági szempontok mellett az oktatási-tudományos színvonalat is szem előtt tartó felsőoktatási reformot!
 

Egyenlő esélyeket, méltányosságot az oktatásban!

Bár a kormány előszeretettel hivatkozik az oktatás központosításának indokául az esélyegyenlőség növelésére, oktatáspolitikája, tartalmi szabályozási előírásai valójában a társadalom szétszakadásával fenyegetnek. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha az oktatás minden területén az egyenlőtlenségek felszámolására és a méltányosság elvének érvényesülésére törekszünk, és azt a célt tűzzük ki, hogy mindenki hozzáférhessen a minőségi oktatáshoz.
 

·         Követeljük, hogy a közoktatásban kapjanak kiemelt támogatást a hátrányos helyzetűekkel, szegényekkel foglalkozó intézmények!

·         Követeljük, hogy az etnikai és szociális elkülönítés semmilyen formában ne térjen vissza a közoktatásban!

·         Követeljük, hogy a hátrányos helyzetű diákok kapjanak kiemelt állami segítséget a felsőoktatásba való bekerüléshez, illetve az egyetemi évek alatt.

 

 

NEM VISELJÜK EL A DILETTANTIZMUST!

 

EL A KEZEKKEL AZ OKTATÁSTÓL!

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - PDSZ: Kiáltvány a magyar oktatásért.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector