Startlaphoz Csatlakozz!

Munka Törvénykönyv

Miért népszerű a határozott idejű munkaszerződés?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. augusztus 16. szombat, 18:43

A korábbi gyakorlattal ellentétben az Mt. 2012. július 1-jei hatályba lépése óta egyre gyakrabban kötnek a munkáltatók határozott idejű munkaszerződést, egyben felerősödtek a munkavállalók ilyen irányú igényei is. De vajon mi lehet ennek az oka, milyen szempontok miatt válik egyre „népszerűbbé” a határozott idejű munkaszerződés?

    A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) kicsit mostohán bánik a címbeli lehetőséggel – az Mt. 192. §-ában négy bekezdésnyi a szabályozása – vélhetően azért, mert a határozatlan időre létesített munkaviszonyt tekintették megalkotói tipikusnak, tömegesnek és fontosabbnak a 2010-2012. közötti törvény-előkészítés időszakában (megszavazói pedig elfogadták ezt a logikát). A törvény 2012. július 1-jei hatálybalépése óta – hangsúlyozom, az én ismereteim, munkajogi tárgyú ügyvédi tapasztalataim szerint – jelentős változás történt: a munkáltatók gyakrabban kötnek „csak” határozott időre munkaszerződést munkavállalókkal, akik viszont a „hagyományosabb” határozatlan idejűt szeretnék, de egyidejűleg felerősödtek azok a munkavállalói igények/szándékok is, amelyek miatt határozott idejű szerződést kötnek (vagy kívánnak kötni) valamely munkáltatóval a határozatlan idejű helyett.

    A legegyszerűbb az Mt. 201. §-a szerinti egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló határozott időre létesített munkaviszony.

    Adminisztrációja: a munkáltató elektronikusan naponta „lejelenti” a munkavállalót a 14T1042E jelű nyomtatványon.

    A fenti összefoglaló megfogalmazást az alábbiakban kísérelem meg részletezni:

A) Miért törekszenek a munkáltatók határozott időre szerződni a munkavállalóval?

– helyettesítik a (pl. GYES-en, GYED-en) távollévő munkavállalót távolléte időtartamára;
– nem kell külön intézkedni a jogviszony megszüntetése iránt, mert a határozott idő eltelte úgynevezett megszűnési ok [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. 2012. július 1-je óta nem él az a szabály, hogy a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya határozatlan idejűvé alakul át, amennyiben a munkáltató tudtával egy munkanapon át tovább dolgozik – végez munkát – a határozott idő utolsó munkanapját követően;
– nehezebb a munkavállaló jogszerű távozása a munkáltatótól a határozott idő alatt, mert – ellentétben a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozó szabállyal – a határozott idejű munkaviszony felmondását a munkavállalónak is meg kell indokolnia [Mt. 67. § (2) bek.]. A munkáltatónak mind a határozott, mind a határozatlan idejű munkaviszony felmondással [Mt. 64. § (1) bek. b) pont] való megszüntetését meg kell indokolnia, ez alól csak az a kivétel az Mt. 66. § (9) bekezdése szerint, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül);
– praktikusan alkalmazható vezető állás betöltésére vonatkozó szerződések esetén;
– a munkaviszony megszűnése esetén sem felmondási időre járó távolléti díjat, sem végkielégítést nem kell fizetni a munkavállalónak.

B) Munkavállalói szempontok

– a határozott (maximum 5 év időtartamú) idejű szerződés biztonságot adhat;
– az Mt. 66. § (8) bekezdés a)-c) pontjai szerinti munkáltatói felmondási indokok szűkebbek, mint a 66. § (2) bekezdésében írt okok: a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása nem lehet felmondási ok (de azonnali hatályú felmondás indoka lehet), és nem alkalmazható jogszerűen a munkáltató működésével összefüggő okkal (pl. átszervezés) való indokolás sem.

    Rendszeresen tapasztalhatóak olyan munkáltatói törekvések, hogy az Mt. 192. § (4) bekezdésében meghatározott munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül – vagyis a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítását eredményezően – néhány hónapos időtartamú határozott idejű munkaszerződéseket „hosszabbítgatnak” folyamatosan a munkavállalóval (esetenként nyolc, kilenc alkalommal), ami azt eredményezi, hogy a munkáltató kikerüli a felmondási (azon belül a felmentési) időre járó távolléti díj, valamint a végkielégítés címén fizetendő x havi távolléti díj fizetésének a kötelezettségét. A határozott idejű munkaszerződés-kötés jelzett rendeltetésellenes gyakorlását az előző munkajogi törvény (1992. évi XXII. törvény) is tiltotta.

    Egy konkrét esetben bírósági ítélet mondta ki, hogy jogellenes a pedagógussal a tárgyév 09.01-től a következő év 08.01-ig, majd évente ismétlődően hasonló időszakokra foglalkoztatási viszonyt létesíteni konkrét munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül, és jelenleg is folyik bírósági eljárás azonos tényállás alapján: az az eldöntendő kérdés, hogy jogszerű-e a 2-3 hónapra kötött és (adott esetben több, mint négy éve) ismétlődően újabb 2-3 hónapra kötött munkaszerződések gyakorlata a munkáltatónál, vagy sem. Igazolható-e ez az eljárás csupán (a munkáltató állítása szerint megalapozott) gazdasági-gazdálkodási érvekkel, vagy megállapítható a munkavállalói jogos érdek [hogy határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondási (azon belül felmentési) időre és végkielégítésként díjazást kaphatna] csorbulása.

    A bíróságokra vár az ilyen természetű igényekben a gyakorlatot majd befolyásoló döntések meghozatala.

dr. Volein István, ügyvéd

Forrás: Munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Miért népszerű a határozott idejű munkaszerződés?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector