Startlaphoz Csatlakozz!

Nagyobb felelősségük a munkajogi szabályokban is tükröződik.

Más munkajogi szabályok vonatkoznak a vezetőkre

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. október 08. szerda, 14:07

A vezető állású munkavállalóknak két csoportját különböztetjük meg. A munkáltató vezetője, valamint az ő közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló a törvény erejénél fogva minősül vezető állásúnak. Ezt a két főt nevezzük általános vezetőnek. A minősített vezetők csoportjába tartozik az a munkavállaló, aki a munkaszerződésben munkáltatójával megállapodik arról, hogy rá a vezetőkre vonatkozó szabályokat alkalmazzák, mert a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét – írja a munkajog.hu.

  Mivel a vezetők szakértelmük, tapasztalataik révén speciális pozíciót töltenek be a munkáltató szervezetében, és munkaerő piaci helyzetük is eltér az átlagostól, ezért munkaviszonyukra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) számos eltérő szabályt állapít meg.
 
   A vezető munkaviszonyára nem vonatkoznak a kollektív szerződés rendelkezései. Ezen túl a munkaszerződés az Mt. munkaviszonyról szóló II. részétől - így többek között a vezetőkre megállapított rendelkezésektől is - a vezető hátrányra is eltérhet. Ez alól azonban az Mt. megállapít néhány kivételt, amelyek így kógens, tehát eltérést nem engedő szabálynak minősülnek. Ilyen szabály az, hogy a munkaszerződés sem rendelkezhet úgy, hogy a vezetőre a kollektív szerződést alkalmazni kell. További kógens szabály, hogy a vezető állású munkavállaló is mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól a reprodukciós eljárással összefüggő kezelés és a kötelező orvosi vizsgálat tartamára, valamint a szoptató vezető anya számára biztosítani kell a szoptatási munkaidő-kedvezményt. Ezen szabályok alkalmazása tehát még a munkavállaló hozzájárulása esetén sem mellőzhetők. Munkáltatói felmondás esetén a vezető is felmondási védelem alatt áll a várandósság és a szülési szabadság ideje alatt. Ugyancsak kógens szabály, hogy a vezető munkavállaló számára várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, valamint a gyermekét egyedül nevelő vezető munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig éjszakai munka nem rendelhető el. A szülési szabadság biztosításától sem tekinthetnek el a felek.
 
   A vezető állású munkavállaló feladatainak jellege, nagyobb önállósága indokolja azt a munkajogi előírást, miszerint a vezető munkarendje kötetlen.  

  A vezetőkre vonatkozó felelősségi szabályok szigorúbbak. Egyrészt a vezető gondatlan károkozás esetén is a teljes kárért felel. Tehát a vétkesség fokától függetlenül (szándékosság, enyhe vagy súlyos gondatlanság) a vezető minden károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni. Továbbá amennyiben a vezető állású munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, a munkáltatónak 12 havi távolléti díjat köteles fizetni. A munkáltató az ezt meghaladó kárát – hacsak a felek eltérően nem rendelkeztek – nem követelheti, mivel az az általános munkajogi szabály a vezetőre is változatlanul irányadó, hogy jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén a munkáltató együttes kárigénye a 12 havi távolléti díjat nem haladhatja meg. 

   A vezető állású munkavállaló munkaviszonya rugalmasabb szabályok szerint szüntethető meg. A vezető felmondását nem kell indokolni, azonban a bírói gyakorlat szerint, ha a munkáltató mégis indokolást ad, annak jogszerűsége már vizsgálható. A felmondási tilalmak közül a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot nem kell alkalmazni. A vezető munkaviszonya felmondással tehát ezen időtartam alatt is jogszerűen megszüntethető. Az általános szabályok szerint a védett korú, illetve a fizetés nélküli szabadságot mellőző anya, és a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonya, gyermeke 3 éves koráig, felmondással nehezebben szüntethető meg (azonnali hatályú felmondást is megalapozó munkavállalói kötelezettségszegés szükséges, illetve munkakör felajánlási kötelezettség terheli a munkáltatót). Ezeket a munkáltatóra megállapított korlátokat vezetőre azonban nem kell alkalmazni. Az azonnali hatályú felmondás joga a vezetővel szemben az általános szabályok szerinti 1 év helyett az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkeztétől számított 3 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolható. 

  A munkaviszony megszüntetésekor irányadó díjazásra is speciális rendelkezések irányadóak. Így, ha a munkaviszonyt a munkáltató csőd- vagy felszámolási eljárás során szünteti meg, legfeljebb hat havi távolléti díjat köteles előre megfizetni a vezetőnek. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás befejezésekor kapja meg a munkavállaló, ha van még rá fedezet. Ezt a szabályt nyilván az indokolja, hogy a vezető nagyobb befolyással rendelkezik a munkáltató gazdálkodására is. 

   A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme érdekében a vezető állású munkavállalóra speciális összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak, hiszen kapcsolatai, pozíciójának bizalmi jellege miatt jelentős, és a munkáltató számára kiemelten fontos információkkal rendelkezik.  

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Más munkajogi szabályok vonatkoznak a vezetőkre.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector