Startlaphoz Csatlakozz!

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Nem kell visszatéríteni

Amit a munkáltatói lakástámogatásról tudni kell

Written by Szakszervezetek.hu
Published on Thursday, 09 July 2015 13:24

Nem célszerű összekeverni a munkáltatói kölcsönt a munkáltatói lakáscélú támogatással, mivel az előbbit vissza kell fizetnie a dolgozónak a munkáltató részére, a támogatás viszont vissza nem térítendő összeg, ha az előírt feltételeknek megfelel – írja a munkajog.hu.

   A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 2.7. pontja értelmében adómentes
 • a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak
 • hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján,
 • a 9.3. pontban és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás
 • ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is,
 • a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 30 százalékáig,
 • de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben,
 • feltéve, hogy a lakás szobaszáma nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás),
 • azzal, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a pénzügyi vállalkozástól lakáscélú felhasználásra felvett hitel a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett hitellel esik egy tekintet alá.
  A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 9.3 pontja értelmében lakáscélú felhasználásnak minősül:
 • a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),
 • b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,
 • c) a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,
 • d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés,
 • e) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott akadálymentesítés.
  2015. január 1-től tehát a támogatás az eddigi jogcímek mellett felhasználható a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) kormányrendelet szerint meghatározott akadálymentesítésre is.
 
  A támogatás maximális mértékének meghatározásából, valamint a vállalkozások mai helyzetéből látható, hogy kevés cégnek van anyagi fedezete az ilyen végleges pénzjuttatások nyújtására. Márpedig ha csak egyetlen munkavállaló kap támogatást, - esetleg a munkaviszonyban lévő ügyvezető, ahogy az jellemző gyakorlat volt, - az inkább elégedetlenséget szül a dolgozók körében, mint megelégedettséget.
 
  A lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha
 • a munkáltató a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig,
 • lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig
 • rendelkezik az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott igazolásokkal.
  Amennyiben a lakáscélú hitel felhasználásával megszerzett (épített, építtetett) lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében), akkor
 • a méltányolható lakásigénynek való megfelelés igazolására a hitel folyósítója által kiállított, a méltányolható lakásigény korábbi vizsgálatáról készült okirat másolata,
 • ennek hiányában a munkavállaló által a méltányolható lakásigénynek való megfelelésről tett nyilatkozata és
 • a megfelelést - a hitel folyósítását követő bármely, a tulajdonjog (haszonélvezeti jog) fennállásának időszakára eső időpontra vonatkozóan - igazoló okirat, bizonylat is elfogadható.
  Ha a munkáltató nem rendelkezik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben vagy az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályait tartalmazó 15/2014. (IV. 3.) NGM rendeletben meghatározott igazolásokkal, a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.
 
  A szabályozás nagyon bonyolult és sok adminisztrációs tevékenységet igényel. Persze ez nem véletlen, hiszen nagyobb összeg adómentes kifizetéséről van szó. A kormány igyekszik bővíteni a juttatás lehetőségeit, ami nagyon kedvező. Ugyanakkor a cégeknél mégsem gyakori ez a végleges pénzjuttatás, mert
 • a kisvállalkozásoknak erre nincs forrása, és egyetlen külső könyvelővel nem tudják megoldani az adminisztrációs feladatokat,
 • a nagy cégek pedig a külföldre kiszervezett HR, könyvelési és pénzügyi tevékenységükkel szintén nem tudják megoldani az összes nyilatkozat, igazolás beszedését, nyilvántartását és vizsgálatát.
  A kiszervezett cég számára ugyanis pontos folyamatleírás és bizonylatkezelési szabályzat szükséges, melyet nem lehet havonta változtatni a hazai jogszabályváltozásainkkal összhangban.
 
  Amennyiben a dolgozó eredeti hitele (a kiváltott hitele) megfelelt a jogszabályokban előírt feltételeknek, akkor a kiváltó hitel törlesztéséhez is nyújtható adómentes munkáltatói támogatás. Nincs jelentősége annak, hogy a támogatást egy összegben vagy részletekben folyósítják.
 
Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Amit a munkáltatói lakástámogatásról tudni kell.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector