Startlaphoz Csatlakozz!

Megfelelő gondolkodási időt kell biztosítani a munkavállalónak

Közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. augusztus 27. szerda, 14:11

Dr. Kulisity Mária: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése című könyvéből ez alkalommal a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetéssel foglalkozó részt ismertetjük – írja a munkajog.hu.

4.3. Valódi akarat és annak hiánya
 
   Az általános szabályokból következően a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetéshez mindkét fél
kifejezett,
feltétel nélküli,
valódi és
félreérthetetlen akarat elhatározása szükséges.
 
   A valódi akarat tehát a közös megegyezés legfontosabb összetevője: ennek megvalósulásához az szükséges, hogy a fél nyilatkozata ne szenvedjen valamely, az alábbiakban felsorolt akarathibában (megtévesztés, tévedés, jogellenes fenyegetés).
 
   A valódi akarat elhatározás magában foglalja azt a követelményt, hogy mindkét fél részére rendelkezésre álljon megfelelő, a tájékozódásra, megfontolásra alkalmas időtartam. Az ítélkezési gyakorlat szerint, ha a munkáltató az azonnali döntésre való felszólítással olyan helyzetet teremt, amely alkalmas arra, hogy a munkaviszony megszüntetés jogi feltételeiben járatlan munkavállalóra kényszerítőleg hasson, őt megfélemlítse vagy megtévessze, az ily módon létrejött megállapodás érvénytelen (BH2001/340.). Ezért célszerű a munkavállalónak megfelelő időt biztosítani a helyzete átgondolásához, s a jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást nyújtani részére.
 
   A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatban az örök kérdés, hogy mennyi gondolkodási időt kell adni. Természetes erre nincs egyetemes, minden körülményre megfelelő válasz.
 
  A munkáltatóknak továbbra is az a legfontosabb szempont, hogy a munkavállaló ne „menjen el betegállományba”, igaz, hogy ez a továbbiakban már nem akadálya a felmondásnak. Nincs jogi akadálya annak, hogy a munkáltató úgy nyilatkozzon, hogy a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetési ajánlata a mai napon érvényes, s így határozza meg ajánlati kötöttségének idejét [Mt. 31.§ folytán alkalmazandó Ptk. 6:64.§ (1) bekezdés, 6:66.§ (1) bekezdés a) pont]. Álláspontunk szerint „a mai napban” meg lehet határozni azt a határidőt, amíg a munkavállalónak dönteni kell az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról.
 
   Ettől függetlenül azonban megfelelő gondolkodási időt kell biztosítani a munkavállalónak. A gondolkodási idő akkor megfelelő, ha a munkavállalónak érdemben van lehetősége számbavenni a felajánlott ajánlatokat, nem sürgetik őt sem a munkáltató képviselői, sem egyéb tényezők (pl. gyermek elhozatala az óvodából stb.). Ezért érdemes a délelőtti órákra időzíteni a tárgyalást.
 
   Gyakran előfordul, hogy a munkavállaló választhat a munkaviszonyt megszüntető egyoldalú jognyilatkozat (felmondás és azonnali hatályú felmondás), illetve a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés között. Ez az egységes bírói gyakorlat szerint nem jelent sem jogellenes fenyegetést, sem kényszerítést. Ilyenkor célszerű ismertetni és felolvasni mindkét jognyilatkozatot. A perbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy nem elegendő csak átadni az iratokat elolvasásra, azt teljes terjedelemben fel kell olvasni a munkavállalónak, sőt, ajánlott felajánlani annak a lehetőségét, hogy a munkavállaló egy rövid ideig magában, nyugodt körülmények között elolvashassa a jognyilatkozatot.    
 
   A munkavállalót természetszerűen tájékoztatni kell arról, hogy a munkaviszony megszüntetésre miért kerül sor, ezt a kérdést nem igazán lehet megkerülni. A munkavállalót mindenképpen a valós helyzetről kell tájékoztatni, a megtévesztő tájékoztatás nyújtása – például a munkakör megszűnéséről – alapot adhat a megállapodás megtámadására.
 
   A munkaviszony megszüntetésre vezető okok mellett a munkavállalót tájékoztatni kell a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés, illetve a választásra felajánlott másik munkaviszony megszüntetési mód munkajogi és társadalombiztosítási jogkövetkezményeiről. Ezen tájékoztatás kapcsán is mindenképpen körültekintően, gondosan és természetszerűen a valóságnak megfelelően kell eljárni – s figyelemmel kell lenni a munkavállaló ismert személyi körülményeire is, például gyakori betegségére, nyugdíjkorhatárhoz közeli életkorára. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket is a lehető legkörültekintőbben kell megválaszolni.  
 
   A tájékoztatást követően célszerű megkérdezni, hogy a munkavállalónak van-e kérdése, amennyiben igen, azt legjobb tudás szerint megválaszolni. Megítélésünk szerint a munkavállalónak telefonálási lehetőséget kell biztosítani, amennyiben ezt kéri, sőt, érdemes felajánlani ennek a lehetőségét. Minél körültekintőbben, gondosabban, humánusabban járunk el a közös megegyezéses tárgyaláskor, annál csekélyebb a munkavállaló lehetősége arra, hogy a megállapodást a későbbiekben sikerrel meg tudja támadni.  
 
4.3.1. Tévedés, megtévesztés
 
   Tévedésről akkor beszélünk, ha a fél lényeges tényben, körülményben való tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Megtévesztésnek minősül, ha a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtette vagy tévedésben tartotta a szerződést kötő felet. A kettő között a különbség a fél tudatállapota, szándékossága. Megtévesztés címén való megtámadásra okot adó körülmény lehet például, ha a munkáltató félrevezeti a munkavállalót és jogellenes tájékoztatást közöl részére, tévedés esete állapítható meg, ha a munkáltató által adott tájékoztatás nem volt teljes körű (BH 2001/340.).
 
   Megtévesztésnek minősül az is, ha az harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést [Mt. 28. § (1), (3), (5) bekezdés].
Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta [Mt. 28. § (2) bekezdés].
    

4.3.2. Jogellenes fenyegetés
 
  A jogellenes fenyegetés munkajogi fogalmát jogszabály nem határozza meg, annak jelentését a bírói gyakorlat alakította ki, töltötte meg tartalommal. A fenyegetés olyan súlyos hátrány kilátásba helyezését jelenti, amely alkalmas arra, hogy a másikat a szabad akaratának nem megfelelő, azzal ellentétes cselekvésre késztesse. Ezen túlmenően azonban e fenyegetésnek jogszabályba ütközőnek is kell lennie.
 
   Egységes a bírói gyakorlat, hogy nem minősül jogellenes fenyegetésnek, ha a munkáltató a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés aláírásának elutasítása esetére a munkavállaló kötelezettségszegése miatt azonnali hatályú felmondást, hátrányos jogkövetkezményt, kártérítés érvényesítését vagy akár feljelentést helyez kilátásba. Ezek ugyanis nem minősülnek jogellenes fenyegetésnek, sem megtévesztésnek, mivel ezekkel az eszközökkel a munkáltató jogszerűen élhet (BH 2002/74., (BH 1998/51.).
 
   A jogellenes fenyegetés megvalósul akkor is, ha az harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett [Mt. 28. § (5) bekezdés].
 
Forrás munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector