Startlaphoz Csatlakozz!

A szülői szabadságok rendszere széttagolt

Munkaidő-kedvezmények a család érdekében

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. december 19. péntek, 10:38

A magyar jogrendszer a gyermek gondozása céljából igénybe vehető szabadidőket és az erre járó ellátásokat nem egy jogszabály keretein belül szabályozza, hanem több szinten, így a szülői szabadságok rendszerét tekintve széttagolt, amely sokszor megnehezíti a szülők, állampolgárok, munkáltatók eligazodását a jogszabályok előírásai között – olvasható a munkajog.hu oldalán.

    Ezenkívül a szocialista örökség mind a mai napig megfigyelhető a köznyelvben, illetve a gondolkodásmódban, hiszen változatlanul a „gyes” fogalmát használják annak kifejezésére, ha valaki gyermeket szül, és emiatt abbahagyja a munkáját, holott ma a „gyes” egészen mást jelent, mint annak bevezetésekor. Különbséget kell tehát tenni a munkajogi szabadidő-kedvezmények, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), és az ellátások között, amelyek a társadalombiztosítási, illetve a családtámogatási rendszerben kerültek elhelyezésre. Jelen cikkünkben a munkajogi szabályozást vesszük górcső alá. A munkaviszonyban álló munkavállalót különböző munkaidő-kedvezmények illetik meg a gyermek születésére, illetőleg nevelésére, gondozására tekintettel.
 
A szülési szabadság
 
 A szülési szabadság a munkaviszonyban álló anyának jár, amelynek időtartama egybefüggő huszonnégy hét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével ez a rendelkezés kiegészült azzal, hogy az anya két hetet köteles igénybe venni [Mt. 127. § (2) bekezdés].
 
  Ez az előírás összhangban van a 92/85 EGK irányelvvel, amely szerint a szülési szabadságnak tartalmaznia kell legalább két hét kötelező szülési szabadságot, amelyet gyermekszülés előtt, illetve után a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően kell kiadni.
 
  A szülési szabadság hossza tekintetében hazánk messzemenően teljesíti a nemzetközi dokumentumokban vállalt kötelezettségeit, amelyek tizennégy hetes szülési szabadság biztosítását írják elő. 2011-ben a szülési szabadságra vonatkozó szabályokat a jogalkotó összhangba kívánta hozni a 2010/18/EU irányelvvel, és ennek kapcsán 2012. január 1-jével bekerült a Munka Törvénykönyvéről szóló1992. évi XXII. törvénybe, hogy a szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.
 
  Ezzel tulajdonképpen a már kialakult bírói gyakorlat emelkedett törvényerőre, hiszen a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalása korábban is megállapította, hogy a csecsemő örökbefogadása esetén a szülő nőkre vonatkozó kedvezmények az örökbe fogadó nőt illetik meg (MK 57. szám).
 
  A szülési szabadság időtartamára terhességi-gyermekágyi segély jár az anyának, ha megfelel a társadalombiztosítási jogszabályi feltételeknek [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 40–42. §]. Abban az esetben, ha nem rendelkezik megfelelő biztosítási jogviszonnyal vagy nem áll biztosítási jogviszonyban, akkor az alacsonyabb összegű gyermekgondozási segélyre lesz jogosult.
 
   A munkáltatónak a szülési szabadságot úgy kell kiadnia, hogy ebből legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen, de a felek ettől eltérhetnek [Mt. 127. § (3) bekezdés]. A kismamák egy része a terhességi-gyermekágyi segélyt csak a szülés időpontjától kívánja igénybe venni azért, hogy a gyermek születése után hosszabb ideig részesülhessenek a gyermekgondozási díjnál kedvezőbb jövedelmet biztosító ellátásban.
 
  Előfordulhat, hogy a gyermeket koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben kell gondozni, és ilyenkor az anya nem biztos, hogy egyben kívánja kivenni a szülési szabadságot. Ebben az esetben az Mt. lehetőséget ad arra, hogy a szülési szabadság ki nem merített részét – a szülést követő egy év alatt – a gyermeknek az intézetből történő elbocsátása után is igénybe vegye a munkavállaló [Mt. 127. § (4) bekezdés]. A szülési szabadság ideje alatt a munkaviszony szünetel, de erre az időre is jár szabadság a munkavállalónak, melyet a munkahelyére való visszatérését követően kell kiadni [Mt. 115. § (2) bekezdés c) pont].
 
Szoptatási munkaidő-kedvezmény
 
  Amennyiben a szülő nő a szülést követően visszamegy a munkahelyére dolgozni, szoptatási munkaidő-kedvezményre jogosult a szoptatás első kilenc hónapjában. Ennek mértéke a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két óra, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két óra [Mt. 55. § (1) bekezdés e) pont]. A munkavégzés alóli mentesülés idejére a szoptató nőnek a távolléti díját kell kifizetni, tehát fizetett munkaidő-kedvezménynek minősül [Mt. 146. § (3) bekezdés b) pont].
 
A gyermekgondozási szabadság
 
  A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek gondozása céljából, valamint a gyermek tizedik életéve betöltéséig a személyes gondozás érdekében a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt. Az Mt. 130. §-a tehát lehetővé teszi, hogy a munkavállaló meghatározott ideig otthon nevelje a gyermekét, amely időre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni. A gyermekgondozási szabadság időtartamára a munkavállalót gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély illetheti meg a külön jogszabályok szerint [Ebtv. 42/A–42/E. §, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 20–22. §]. A gyermek hároméves koráig a szülő mindenképpen jogosult erre a szabadságra, függetlenül attól, hogy részesül-e ez idő alatt valamilyen társadalombiztosítási vagy családtámogatási ellátásban.
 
   A gyermek tizedik életéve betöltéséig azonban csak akkor kérelmezheti ezt a munkaidő-kedvezményt, ha gyermekgondozási segélyben részesül. Az utóbbi eset az ikergyermekeket, továbbá a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülőkre vonatkozhat [Cst. 20. § (1) bekezdés a) és b) pont]. A jogszabály a fizetés nélküli szabadság felső határát rögzíti, így a munkavállaló maga döntheti el, hogy a szabadságot mikor kívánja igénybe venni.
 
   A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni. A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg [Mt. 133. § (1) és (2) bekezdés]. A törvény nem tesz különbséget a munkavállalók neme szerint, ezért ezt a szabadságot a gyermeket gondozó apa is igényelheti.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Munkaidő-kedvezmények a család érdekében.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector