Startlaphoz Csatlakozz!

A pénzbírság mellett más büntetéseket is kiszabhatnak a hatóságok

Nem felesleges költés a biztonság

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 05. hétfő, 16:37

 A munkavédelmi előírásokkal a legtöbb induló vállalkozás vagy nincs tisztában, vagy felesleges költségnek érzi. Addig, amíg a baj be nem következett. A törvény nem tesz különbséget cégek között sem méret, sem tevékenység szerint, és a pénzbírság mellett más büntetéseket is kiszabhatnak a hatóságok – írja a Piac&Profit.

  Az első és legfontosabb feladata az 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban munkavédelmi törvény) előírása szerint a munkáltatónak, hogy minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelje a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
 
  A kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket kell tennie, amelyek javítják a munkakörülményeket. Tóth Attila munkavédelmi szakértő segítségével összefoglaltuk, melyek a munkáltató legfontosabb munkavédelmi kötelezettségei, mennyibe kerül ezek betartása, és milyen bírságok járnak mulasztásukért.
 
Munkavédelmi szakemberek foglalkoztatása
 
  A munkavédelmi feladatok ellátására munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket kell foglalkoztatni. Ez havonta nagyjából 20-25 ezer forintjába kerülhet a munkaadónak. Emellett a munkavállalók létszámát és tevékenységét figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is kell nyújtania. Pontosabban: megbízni egy üzemorvost, aki kiállítja, lepecsételi a dolgozók egészségügyi kiskönyvét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, azaz rendszeres időközönként felülvizsgálja munkára való alkalmasságukat. A szolgáltatás díja munkavállalónként 10-15 ezer forint évente.
 
Egyéni védőeszközök biztosítása
 
  A munkavégzés körülményeihez igazodó, veszélyeit figyelembe vevő, megfelelő munkaeszközöket kell a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatáról, a védőképesség meglétéről, azok kielégítő higiénés állapotáról, a szükséges tisztításról, karbantartásról, pótlásról. Eltérésnek nincs helye, azaz sem a munkáltató, sem a munkavállaló érdemben nem mondhat le a feladatok elvégzéséről és az egyéni védőeszköz alkalmazásáról. A munkavédelmi törvény mindezt csak akkor írja elő, ha más műszaki megoldással nem lehetett a kockázatokat megszüntetni, illetve az elfogadható szintre csökkenteni. A gyakorlatban tehát a védőeszközök biztosítása nem menti fel a munkáltatót a kockázatok minimalizálása/megszüntetése alól.
 
Munkavédelmi oktatás, gépek üzembe helyezése
 
  Új technológiák bevezetése előtt kellő időben (legkorábban a tervezési szakaszban) egyeztetni kell a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel ezeknek az egészségre és biztonságra kiható következményeiről. A munkáltatónak a gépeket üzembe kell helyeztetnie mind műszakilag, mind munkavédelem tekintetében, megtartatnia a munka- és balesetvédelmi oktatást az új technológia/gép/berendezés alkalmazásáról. Tűzoltó készülékeket is kell telepíteni, és azokat rendszeres időközönként felül kell vizsgáltatni tűzvédelmi szakemberrel. A készülékek, az oktatáshoz szükséges naplók megvásárlása és a szakemberek díja együtt mintegy 50–100 ezer forint.
 
Munkabalesetek kivizsgálása
 
  A munkáltatónak kötelessége a tudomására jutott rendellenességet, a munkaegészséget veszélyeztető és nem biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni. Intézkednie kell, értesíteni az érintetteket, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani. A munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel is muszáj foglalkozni. Gyakori tévhit, hogy a kisebb sérüléssel járó munkabaleseteket nem kell kivizsgálni, ha a dolgozó ugyanúgy folytatja a munkáját. Valójában azonban a munkáltatóknak ezeket is ki kell vizsgálni, és dokumentálni, hogy a későbbiekben ne forduljon elő hasonló.
 
Munkahely kiürítése veszély esetén
 
  Veszély esetén a munkáltató köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében. A tűz- és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához jelöljünk ki alkalmas munkavállalókat, készítésük fel őket, és biztosítsuk a mentéshez szükséges eszközöket. Fontos előírás, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat a munkavállalónak.
 
Kémiai kockázatbecslés és veszélyes anyagok bejelentése
 
  Kötelező, ha a vállalat veszélyes – mérgező, rákkeltő, irritatív stb. – anyaggal dolgozik. A kockázatbecslés elvégzéséért a munkáltató felel. Ha nincs alkalmazott a vállalkozásban, csak akkor kell elkészíteni a dokumentumot, ha a veszélyes anyagokkal érintkezhetnek a látogatók, vásárlók, járókelők. A munkáltatónak be kell jelentenie a veszélyes anyagok használatát az ÁNTSZ-nek, beszereznie – letöltenie –, és lefűznie a veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapokat, és 7800 forintot fizetnie a hatóságnak.
 
Sokba kerül a mulasztás
 
  A munkáltatónak háromévente el kell készíteni a kockázatértékelés dokumentumát, illetve azonnal, ha valami változik a munkabiztonságot illetően. A dokumentumot legalább öt évig kell megőrizni. Amennyiben a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, telephelyenként 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki rá. A megbírságolt vállalkozást két évig nyilvántartják, így eleshet pályázati pénzektől, megrendelésektől, nem vehet részt közbeszerzéseken.
 
Forrás: Piac&Profit

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Nem felesleges költés a biztonság.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector