Startlaphoz Csatlakozz!

Speciális munkajogi szabályok

A gyermekvállalás és határozott idejű munkaviszony

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. máj. 21. csütörtök, 13:48

A határozott idejű munkaviszony a munkaviszony tipikus jellemzőjétől eltérően nem határozatlan időre, hanem a felek megállapodása alapján határozott időre jön létre. A munkáltató jellemzően határozott időre foglalkoztatja a munkavállalót meghatározott projekt, feladat elvégzésére, vagy tartósan távollévő (pl. gyermeket váró és gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon lévő) munkavállaló helyettesítésére. Ezzel szemben a munkavállalónak szűkebb körben nyújt előnyöket a határozott idejű foglalkoztatás. Ilyen lehet az, ha a munkavállaló csak egy meghatározott ideig tud gyermekei felügyeletéről gondoskodni – olvasható a munkajog.hu cikkében.

  Ha a munkavállaló határozott idejű foglalkoztatása alatt várandós lesz, a vonatkozó speciális munkajogi szabályok ugyanúgy irányadóak, mint határozatlan idejű munkaviszonyban. A munkavállalót tehát a várandósság, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felmondási védelem illeti meg, a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát. A munkavállaló a felmondási tilalomra azonban csak akkor hivatkozhat, ha várandósságáról a munkáltatót tájékoztatta.
 
  A határozott idejű munkaviszony munkáltatói felmondásának esetköre egyébként is szűk, arra csak törvényben meghatározott okból kerülhet sor (felszámolási-vagy csődeljárás tartama alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik).
 
  A munkaviszony megszüntetésének más jogcímeinél a felmondási védelem azonban nem érvényesül (pl. közös megegyezés, azonnali hatályú felmondás indokolással vagy indokolás nélkül a határozott időből még hátralévő időre járó, legfeljebb 12 havi távolléti díj megfizetésével). A joggal való visszaélés tilalmára és az egyenlő bánásmód általános követelményére azonban ebben az esetben is figyelemmel kell lenni, hiszen habár próbaidő alatt az azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, de az jogellenes lesz, ha a munkavállaló bizonyítani tudja, hogy munkaviszonya megszüntetésének valódi oka a terhessége volt.
 
 Határozott idejű munkaviszonyban is alkalmazandó az az előírás, miszerint a munkavállalónak várandóssága megállapításától a gyermeke 3 éves koráig rendkívüli munkaidő, készenlét és éjszakai munka nem rendelhető el, és csak hozzájárulása esetén alkalmazható egyenlőtlen munkaidő-beosztás. Továbbá a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, és egyenlőtlen munkaidő-beosztás hiányában azok mindig szombatra és vasárnapra esnek. A munkavállaló hozzájárulása nélkül más helységben végzendő munkára sem kötelezhető.
 
  Amennyiben a nő terhessége, gyermekgondozás miatti távolléte alatt a határozott időtartam eltelik, a munkaviszonya automatikusan, külön írásos megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. Közömbös, hogy a határozott időtartam lejártakor a felmondási tilalom fennáll-e. A határozott időtartam eltelte miatti megszűnés esetén nem jár végkielégítés, nincs felmondási idő, illetve felmentési időre járó távolléti díj sem.
 
  A gyermekvállalás kérdéskörének a munkaviszony létesítésekor is szerepe lehet. A Munka Törvénykönyve megfelelő előírásokkal védi az egyébként is kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállaló magánszféráját, ezért előírja, hogy a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. A nő állapotosságára, tervezett gyermekvállalására vonatkozóan feltett kérdés ezért csak abban az esetben lehet jogszerű, ha a munkakör jellege egy állapotos nő egészségi állapotára veszélyt jelentene. Elképzelhető azonban olyan eset, hogy kifejezetten a női pályázó kezdeményezi a gyermek születéséig tartó határozott idejű munkaviszony létesítését. Természetesen ebben az esetben a pályázó tájékoztatja a munkáltatót a várandós állapotáról.
 
  A terhességgel kapcsolatos orvosi vizsgálatokra sem kötelezhető indokolatlanul a nő. A Munka Törvénykönyve szerint ugyanis alkalmassági vizsgálatra csak abban az esetben kötelezhető a munkavállaló, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály (jogszabály vagy kollektív szerződés) előírja, vagy az valamely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükségessé válik. Ha például a munkavállaló foglalkoztatása során várandós lesz, és munkaköre ellátása egészségi állapotát veszélyezteti, akkor a munkáltató köteles egészségi állapotának megfelelő munkakört felajánlani a gyermek 1 éves koráig, vagy ennek hiányában a munkavégzés alól felmenteni. Annak megítéléséhez, hogy a munkavállaló egészségi állapotának milyen munkakör a megfelelő, orvosi vélemény szükséges. Szintén orvosi szakmai kérdés, ha a munkavállaló már a munkaviszony létesítésekor babát vár, de kérdéses, hogy egészségi állapota mellett képes-e ellátni a megpályázott munkakört, illetve a munkavégzés körülményei nem veszélyeztetik-e az ő és magzata egészségét.
 
  A közszférában történő foglalkoztatás során a határozott idejű munkaviszonynak kisebb jelentősége van, mivel a határozott idejű foglalkoztatás csak kivételesen alkalmazható. Közalkalmazotti jogviszony kizárólag helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. Közszolgálati tisztviselő esetén ezt meghaladóan a tartós külszolgálat ellátása szolgálhat még a határozott idejű foglalkoztatás alapjául. A fentiekben részletezett speciális szabályokról általánosságban kijelenthető, hogy azok a közszférában is érvényesülnek.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A gyermekvállalás és határozott idejű munkaviszony.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector