Startlaphoz Csatlakozz!

Felmondási védelem

Gyedről visszatérni szándékozó kismama elbocsátása

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 12. vasárnap, 12:41

Elbocsátana a munkahelye egy étteremvezetőként szülni ment kismamát, arra hivatkozással, hogy a távozása utáni átszervezés révén egy kollégája kapta meg a feladatkörét. Az érintett munkáltató kérdéseiben arra kért választ, hogy ezt miként tudja megvalósítani. dr. Hajdu-Dudás Mária, munkajogász szakértő válaszolt az adozona.hu oldalán.

  Étteremvezetői munkakörből szülni elment kismama szóban jelezte, hogy meg kívánja szakítani a fizetés nélküli szabadságát, és gyermekét bölcsődében kívánja elhelyezni. (A gyermek 1,5 éves.) A bölcsőde által kért munkáltatói igazolást a társaság kiállította. Ugyanakkor a kismama munkakörét – a távozása utáni átszervezés révén – egy kollégája kapta meg, aki így több feladatkört is ellát egy személyben.
 
  A helyzetet bonyolítja, hogy az étterem működése megkívánja, hogy időnként hétvégén, illetve éjszakai órákban is (rendezvények idején) jelen legyen az étteremvezető, ezt viszont – ha jól értelmeztük – a jogszabályok szerint egy kismamától nem követelhetjük meg.
 
Olvasónk a következő kérdéseket tette fel szakértőnknek:
1.) A kismamát a felmondási védelem azután is védi, hogy a fizetés nélküli szabadságát nyilatkozatával megszüntetni kéri?
2.) Ha fel lehet neki mondani az átszervezésre és a minőségi cserére való hivatkozással, akkor ezt milyen időpontban kellene megtenni?
3.) Nem probléma-e ebből a szempontból a bölcsőde részére adott "szándéknyilatkozat"? Hivatkozhat-e rá a kismama egy esetleges munkaügyi vitában?
4.) Az étterem tulajdonosa felszolgálói állást ajánlana a kismamának; ezt a feladatot állandó nappali munkaidőben is el lehet látni. Megfelelő-e a munkáltató eljárása, ha elsősorban ezt javasolja, és ha a munkavállaló nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a fentiekre hivatkozva (vagy arra, hogy az időbeosztás miatt nem tudja ellátni az eredeti feladatkörét) felmondja a munkaviszonyát?
 
Szakértőnk a következő válaszokat adta:
 
  Mivel már nincs fizetés nélküli szabadságon a kismama, nem áll felmondási tilalom alatt. A felmondás azonban – mivel a gyermek nem töltötte be a 3. életévét – feltételhez kötött [felmondási korlátozás, munka törvénykönyve (Mt.) 66. § (6) bekezdés].
 
  Ennek lényege, hogy a határozatlan tartamú munkaviszonyt a munkáltató, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak abban az esetben szüntetheti meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (magatartással indokolt „rendkívüli ok”).
 
 A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból (amiről jelen esetben a kérdező írt) akkor is felmondhat a munkáltató, ha a szervezetnél, illetve a munkaszerződésben meghatározott (ennek hiányában szokás szerinti) munkahelyén nincs más, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.
 
  Azaz, ha van jogszerű indoka a felmondásnak, az nem közölhető, míg a munkáltató nem tett eleget az állás-felajánlási kötelezettségének.
 
  Az átszervezés és a minőségi csere is lehet megfelelő indok. Arra kell ügyelni, hogy az írásba foglalt indokolás megfeleljen a valóságosság, okszerűség és világosság követelményének, abból pontosan megállapítható legyen, hogy miért nincs szükség a munkáltatónál a munkavállaló munkájára.
 
  A kismama esetében, míg a gyermeke be nem tölti a 3. évét, egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a hozzájárulása esetén alkalmazható, a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, rendkívüli munkaidő vagy készenlét, éjszakai munka nem rendelhető el. Ezektől a szabályoktól csak a munkavállaló javára lehet eltérni az Mt. 135. paragrafusa alapján.
 
  Azt, hogy mi szolgálja a munkavállaló javát, az eset összes körülményei alapján lehet megítélni. Azaz, ha például a munkavállaló kifejezetten kérné, hogy a munkaköre megtartása érdekében tekintsenek el ezen szabályoktól, akár az előnyét is szolgálhatná (szakértőnk számára aggályos ugyan, de ahogyan írta, minden körülményt figyelembe kell venni). Jelen esetben azonban, ha jól értelmezzük a kérdező által leírtakat, a munkáltató szervezetén belül megváltozott a feladatelosztás is, mely jogilag átszervezésnek minősül, így a munkavállaló be sem tudná tölteni a korábbi munkakörét.
 
  A szándéknyilatkozatnak főszabály szerint nincs relevanciája, jelen esetben inkább olyan szempontból érdekes, hogy ezek szerint a munkáltató már a nyilatkozat kiállításakor tudomással bírt arról, hogy nem fogja foglalkoztatni a munkavállalót, és felmerül a kérdés, miért állította ki (feltételezzük, hogy jóhiszeműen és jó szándékkal járt el). Azonban a jogellenes jogviszony-megszüntetés megállapításához ez nem elegendő.
 
  Ahogyan jeleztem, munkakör-felajánlási kötelezettség terheli a munkáltatót (minden szóba jöhető, képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen munkakört fel kell ajánlani). Ha nem fogadja el a kismama a felajánlott állást, élhet felmondással a munkavállaló az említett, a munkáltató működésével összefüggő okra hivatkozással.

Forrás: adozona.hu
 
 
 
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Gyedről visszatérni szándékozó kismama elbocsátása.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector