Startlaphoz Csatlakozz!

Mentesülnek a  biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól a hallgatók

Gyakornoknak is kell munkaszerződés

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. július 10. csütörtök, 12:03
 
2012. szeptember 1-től a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, a hallgatók csak hallgatói munkaszerződéssel végezhetnek munkát. Idén januártól ugyanakkor mentesülnek a  biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól azok a hallgatók, akiket szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak. A munkáltatónak sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni ezen jogviszonyok alapján – írja a munkajog.hu.

   A helyzetet némileg bonyolítja, hogy azokra a hallgatókra, akik tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján kezdték meg, nem kell az új szabályokat alkalmazni.
 
   Azaz a 2012. szeptember 1. után tanulmányokat kezdő hallgatókra az Nftv. alábbiakban ismertetésre kerülő szabályai vonatkoznak kötelező gyakorlatuk teljesítése során, míg a képzést korábban megkezdő hallgatókra a korábban is hatályos szabályok az irányadóak a továbbiakban is.
 
A hallgatói munkaszerződés és a díjazás
 
  A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt eltérésekkel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hallgató és a gyakorlóhely között munkaviszony jön létre. Ugyancsak a fentebb idézett Rendelet határozza meg a hallgatói munkaszerződések kötelező tartalmát is.
 
   A hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatót hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti meg. A díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka (2013-ban: 14.700 forint). A díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti a hallgatónak.
 
   Ez szintén eltér a korábbi gyakorlattól, amely szerint hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlat esetén illette meg díjazás a hallgatót.
 
  Az eltérés jelentőségét az adja, hogy számos képzésben a hallgatóknak éppen hat hetes gyakorlatot kell teljesítenie, amely korábban nem eredményezett hallgatói munkadíj fizetési kötelezettséget. Megjegyzendő, hogy hallgatói munkadíj fizetésére lehetőség van rövidebb egybefüggő gyakorlatok esetén is; a költségvetési szervek pedig felmentést kapnak a hallgatói munkaszerződés kötés és a munkadíj fizetési kötelezettség alól.
 
   A hallgatói munkaszerződés alapján képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó munkavégzés esetében a felek megállapodása szerinti díjazás illeti meg a hallgatót.
 
   A doktorandusz oktatási- és kutatási tevékenységére eltérő szabályokat kell alkalmazni. A doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő 20 százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási-, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető, és a munkaidő a kötelezés keretében történő munkavégzéssel együtt egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő 50 százalékát.
 
   A doktorandusz munkaidő-beosztását úgy kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A munkadíj havi összege, a teljes munkaidő 50 százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a minimálbér, eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.
 
A hallgatói munkaszerződés alapján történő díjazás adózása
 
   A személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletének 4.12 pontja alapján adómentes a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgató részére nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész.
  
   Az adómentes jövedelemnek nem minősülő díjazást személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel. Mivel a munkavégzés hallgatói munkaszerződés alapján történik, az adóköteles jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap része.
 
A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző személy társadalombiztosítási jogállása
 
   A munkaviszonyban álló hallgatók a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján biztosítottá válnak.
 
  Azonban a Tbj. törvény 11. §-a 2014. január 1-jétől ettől eltérően rendelkezik, amely alapján a biztosítás nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra. Eszerint a törvény mentesíti a  biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól azokat a hallgatókat, akiket hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak.
 
A szakmai gyakorlóhellyel szemben támasztott követelmények

Szakmai gyakorlóhely csak az a jogi személy, gazdálkodó szervezet lehet, amely
    a hallgató felsőoktatási intézményével együttműködési megállapodást kötött, és
    amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett.
 
   Ennek hiányában hallgatói munkaszerződés jogszerűen nem köthető, aminek következtében a hallgató által teljesített szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény nem ismerheti el a képzési követelményeknek megfelelően teljesített gyakorlati időként, valamint a hallgató és a munkáltató közötti jogviszony sem tekinthető Nftv. szerinti jogviszonynak.
 
   A szakmai gyakorlóhely köteles továbbá felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Gyakornoknak is kell munkaszerződés.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector