Startlaphoz Csatlakozz!

Pártatlan és előítélet-mentes munkát várnak el

Október elejéig várják a véleményeket a pedagógusok etikai kódexéhez

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. augusztus 06. csütörtök, 15:25

Október 4-ig várja a véleményeket a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) a pedagógusok etikai kódexéhez, amelynek tervezetét a héten fogadták el - közölte Horváth Péter elnök csütörtökön az MTI-vel. A tervezet szerint a pedagógusok munkájának pártatlannak és előítélet-mentesnek kell lennie.

    Az NPK elnöke közleményében felidézte: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény rendelkezik arról, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar megalkotja az etikai kódexet. A kar országos elnöksége augusztus 3-án elfogadta a tervezetet.

    A 26 oldalas dokumentum - amelyet a kar honlapján tettek közzé - egyebek mellett rögzíti: a pedagógus sem a tetteivel, sem a nyilatkozataival nem csorbítja intézménye és hivatása jó hírét, annak öregbítésére törekszik, az intézmény előírásain túl munkája során külső megjelenésével is kifejezi hivatása rangját, tartózkodik a szélsőséges vagy a környezetéből megbotránkozást keltő megnyilvánulásoktól. Gondosan kerüli a szenvedélybetegségek kialakulását, ennek veszélye esetén azonnal megfelelő segítséget kér.    
 
    Hozzátették, a pedagógus a környezettudatos életvitelt, a természet védelmét, az élet tiszteletét képviseli, mindenkor példát mutat a nemzeti jelképek megbecsülésében, a nemzeti ünnepek és a mindezek által jelképezett értékek tiszteletben tartásában, küzd az elszürkülés, az üres, rutinból végzett munka és a kiégés ellen.

    Kitértek a tervezetben arra is, hogy a pedagógusnak – mint minden embernek – elidegeníthetetlen joga van olyan közéleti és magánérdekű tevékenységekhez, amelynek során nem pedagógusként jelenik meg a nyilvánosság, a nevelő-oktató munkájával érintett közösség előtt. Ennek során magánérdekű tevékenységét soha nem helyezi a közérdek fölé, politikai szerepvállalásait időben és térben határozottan elkülöníti nevelő-oktató munkájától, az intézményen kívüli tisztségeit, megbízatásait (például önkormányzati képviselő) nem használja az intézmény befolyásolására vagy saját előmenetelének támogatására.

    Rögzítenék, hogy a pedagógus a magánéleti vagy a közéleti problémáit ne vigye be neveltjei, tanítványai közé. A neveltjei, tanítványai magánéletét tartsa tiszteletben, velük intim testi, lelki kapcsolatot ne létesítsen. A pedagógus a saját tanítványait vagy az intézmény növendékeit magáncéllal munkavégzésre ne késztesse - olvasható az anyagban.

    A kódexben szerepelne, hogy a pedagógus saját vagy közeli rokonainak gyermekét intézményes keretben – lehetőség szerint – ne tanítsa. Ha ez az adott körülmények folytán elkerülhetetlen, őket a többi diákkal azonos bánásmódban részesítse, és semmiféle jogtalan előnyhöz ne juttassa. A pedagógus a tanítványait következetesen és igazságosan értékelje. Az értékelés sohasem lehet a megtorlás vagy a fegyelmezés eszköze. A pedagógus törekvéseinek, céljainak elérésére semmiféle erőszakot ne alkalmazzon még közvetve vagy erre utaló magatartás formájában sem - írták.

    Az is olvasható a tervezetben, hogy a pedagógus kommunikációja legyen érthető, választékos, pontos, igényességében példamutató: beszédéből komolyság, megbízhatóság és törődés érződjön ki. Tanítványai előtt soha ne szóljon illetlenül, ne használjon félreértelmezhető kifejezéséket, és a szülőket tekintse partnernek.

    Az anyag tartalmazza továbbá, kiemelt hangsúlyt helyeznek arra, hogy a pedagógusok személyes jó példával járjanak elöl, munkájuk során a gyermekek, a tanulók, a kollégák, a szülők, a fenntartó és a működtető, valamint a szakmai és érdek-képviseleti szervezetek jogainak és jogos érdekeinek tekintetében pártatlanul járnak el, azaz sem személyes, sem politikai rokonszenvek vagy ellenszenvek, sem személyes érdekek nem tántorítják el őket a jogszabályi és morális követelményeknek megfelelő munkavégzéstől.

    Kitértek arra, hogy a pedagógusok a nevelési-oktatási feladatokat a gyermekekkel, a tanulókkal, a kollégákkal, a szülőkkel, a fenntartóval és a működtetővel, valamint az érdek-képviseleti és szakmai szervezetekkel szemben előítéletektől mentesen teljesítik.

    A kar alapszabálya szerint a megalkotandó kódex tervezetét az NPK bármely tagja két hónappal annak megszavazása előtt megismerheti, és módosító indítványokat nyújthat be. Az indítványok megtárgyalása után a kódex végleges változatát az országos küldöttgyűlés hagyja jóvá.

    A kódex érvényessége kiterjed minden – a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó – olyan pedagógusra, akit a települési önkormányzatok vagy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben pedagógus munkakörbe történő kinevezéssel foglalkoztatnak. A kódex tartalmazza egy esetleges etikai eljárás szabályozását is.    

    A megbízási szerződés alapján óraadóként dolgozók számára a kódexben foglaltak ajánlásként szerepelnek.

    A véleményeket október 4-ig várják, az országos elnökség minden pedagógust arra kér, véleményével, javaslataival segítse elő, hogy a pedagógustársadalom számára egy alkalmas, a mindennapi életben jól használható kódex jöjjön létre.
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Október elejéig várják a véleményeket a pedagógusok etikai kódexéhez.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector